Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

България - програма "Хоризонт Европа" - ЕС

С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма на ЕС

Европейският парламент и Съвета по Хоризонт Европа (Horizon Europe) - най-голямата транснационална програма в подкрепа на научните изследвания и иновациите, постигнаха споразумение за бюджет от близо 95,5 милиарда евро за следващия програмен период 2021-2027 г. Така новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ се превръща в най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации в света.

Основният приоритет за България ще бъде участието в петте мисии, както и в клъстерите за цифрови технологии, в здравеопазване, околна среда и климат, енергия, биоикономика, селско стопанство, култура и други области, обясни Юмер Коджаюмер, националният координатор по Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" /2021-2027 г./, главен експерт от Министерството на образованието и науката. Приоритет за България ще бъде и насърчаването на участието на малки и средни предприятия в цялата програма, особено в схемите на Европейския съвет по иновации и в Европейския институт за иновации и технологии.

Становища на Членове на ЕП:  

Christian EHLER: „Единственият отговор може да бъде по-голямо сътрудничество, обща стратегия и повече инвестиции за научни изследвания и иновации."

Philippe LAMBERTS: „С насока към по-открита система на знания и на околна среда, ето това е нужно на Европа да въвежда иновациите по-бързо.“ 

От Министерството на образованието и науката припомнят, че през март  2021 г. Европейската комисия прие първия Стратегически план за "Хоризонт Европа". Стратегическият план е новост, която се въвежда с "Хоризонт Европа" и задава стратегическите насоки за инвестициите през първите четири години на програмата. Планът гарантира, че действията на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите допринасят за приоритетите на ЕС, включително неутрална по отношение на климата и зелена Европа, Европа подготвена за цифровата ера, както и за икономика в полза на обществото.

Комисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви тогава: "Насоките в стратегическия план ще гарантират, че общите политически приоритети на ЕС се постигат чрез нови знания, идеи и иновации. Този нов подход е начин да се гарантира, че научните изследвания и иновациите, финансирани от ЕС, ще отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени европейците".


Приоритетите, заложени в Стратегическия план на "Хоризонт Европа", ще бъдат изпълнени чрез работната програма на Рамковата програма. В работната програма са определени възможностите за финансиране на научноизследователски и иновационни дейности чрез тематични покани за проектни предложения. Първите покани за представяне на проектни предложения ще бъдат обявени в началото на месец юни. 

Репортаж на Тошка Събева. Още от категорията

Еразъм + в подкрепа на гражданското общество

Европейската програмата Еразъм+ е позната като инструмент за образователен обмен на млади хора в страните членки на съюза. В програмния период 2021 – 2027 година обаче се обръща повече внимание на социалното приобщаване и насърчаването на..

публикувано на 11.06.21 в 09:05
Язовир Жребчево

Стратегията за биологично разнообразие в България

В основата на опазването на биологичното разнообразие в Европейския съюз е стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. През октомври 2020 г. държавите - членки на ЕС, одобриха целите до 2030 г., предложени от Комисията, за увеличаване на усилията..

публикувано на 09.06.21 в 08:35

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г. с бюджет от над 1 милиард евро

Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън..

публикувано на 04.06.21 в 08:40

„Еразъм+“ с почти двоен бюджет за новия период

Европарламентът прие водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г.  Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще..

публикувано на 02.06.21 в 08:40

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в ЕС

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд е важен въпрос за ЕС от 80-те години на ХХ век насам. Въвеждането на законодателство на европейско равнище определя минимални стандарти за защита на работниците, като същевременно дава..

публикувано на 26.05.21 в 10:29
Община Стара Загора

Европейските програми за развитие на образованието в Стара Загора

Община Стара Загора използва активно възможностите, които европейските програми предоставят, за развитие на образованието и образователната среда. Местната администрация е бенефициент по проекти, насочени към повишаване квалификацията на..

публикувано на 21.05.21 в 10:10

Европейският парламент одобри Фонда за справедлив преход

С голямо мнозинство Европейският парламент гласува Фонда за справедлив преход.  По него за България са предвидени средства в размер на близо 1,3 млрд. евро, които трябва да бъдат насочени към три региона - Перник, Кюстендил и Стара Загора. Това са и..

публикувано на 19.05.21 в 08:34

Преоткриха информационния център "Европа Директно" в Стара Загора

Българските граждани ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз благодарение на мрежа от нови центрове  ЕВРОПА ДИРЕКТНО,  които започват да действат от този месец в различните области на страната. Те са част от общо..

публикувано на 14.05.21 в 09:00

Стара Загора отбелязва напредък в работата по Териториалния план за справедлив преход

Само няколко месеца остават на въглищните региони, които ще бъдат засегнати от трансформациите по Зелената сделка да подготвят своите Териториални планове за справедлив преход. На база на тях те ще получат финансиране от европейския Фонд за справедлив..

публикувано на 12.05.21 в 08:45

Европейски корпус за солидарност 2021-2027 г.

Европейската Комисията публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност  за периода 2021—2027 г. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора на възраст между 18 и 30 години,..

публикувано на 07.05.21 в 08:45