Безплатна млечна кухня в община Тунджа

Снимка: Десислава Андреева

На територията на община „Тунджа” стартира пилотно в страната Безплатна млечна кухня за близо 100 деца заработи в община Тунджа. По проекта се осигурява патронажа и медицинска грижа, както за децата, така и за техните семейства.

Децата, включени в проекта са на възраст от 6 месеца до 2 години, като дейностите по него се финансират по програмата за Развитие на човешките ресурси, поясни кметът на община Тунджа Георги Георгиев.

"Децата живеят в 22 населени места от общината. На всяко дете ще се осигурява безплатно меню в работните дни в продължение на една година."

Плануваните патронажни грижи ще се предоставят както на детето, така и на майката и семейството, под формата на домашни посещения, консултации, здравни и социални грижи от специалисти по проекта.