1000 стипендии: за кого и как
За поредна година 1000 български деца от шести до единайсети клас могат да получат стипендия  от 500 или 1000 лева или ваучери за закупуване на книги и учебна литература на стойност 200 или 500 лева. Вниманието на координаторите на проекта е насочено изключително към ученици и учители от малките селища на страната, към децата в неравностойно положение, деца от семейства с нисък семеен доход. Мисията на проекта е да се създадат условия за социална мобилност, за прескачане на социалните граници.
За  условията на конкурса, наградите, екипната работа и сътрудничеството между учители и ученици в „Нашият ден – практично“ разказа Зора Благоева, координатор на проекта.