За Балкана и хората

Снимка: архив проект „За Балкана и хората“

Как природата и хората да не са в конфликт, но и да си помагат? – Представяте ли си колко съмишленици се ангажират с кауза, коренно различна от поговорката за шопа, който искал не на него да му е добре, а на съседа Вуте да му е зле! Тук – обратно: всеки ентусиазирано работи, за да е по-добро благосъстоянието на местните хора, за да е добре и на природата.
В проекта „За Балкана и хората“ се включват пет български организации – Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците, четири швейцарски организации – Pro Натура/Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE, както и Министерство на земеделието и храните чрез Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
Проектът се занимава с устойчивото развитие на селските райони, с екосистемни услуги, подкрепа на селски стопани, които отглеждат стадата или пчелите си в „Натура 2000“ зони, организира детска природна академия „Узана“ и опазва местни породи.
Тъкмо впечатляващите реални резултати изведоха екипа до финалната права за Наградата „Натура 2000“ на Европейската комисия. За престижния приз през 2016 година кандидатите са 83! След „отсяване“, до последния етап остават 24 проекта, четири от тях – български. Кои са те? – Проектът на „Зелени Балкани – Стара Загора“ за възстановяване на белошипата ветрушка. – Проектът за опазване на дунавските есетри в България и Румъния на международната природозащитна организация WWF в България, Румъния и Австрия цели да се справи с прекомерния улов на рибите, известни като „динозаврите на Дунава“. – Опазването на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица – малката белочела гъска, чиито бройки намаляват застрашително в Югоизточна Европа, свърза партньори като Гръцкото орнитологическо дружество, министерствата на околната среда на Гърция и Финландия, Българско дружество за защита на птиците и WWF Финландия. Конкурсните категории са пет: Природозащита, Комуникация, Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-икономически ползи.
Освен за наградата на журито, всеки проектът се бори и за гласа на европейската публика. Церемонията по награждаването ще бъде в Брюксел на 23 май 2016 година.
Как да подкрепим българските участници? Какво още е интересно и полезно да знаем по проект „За Балкана и хората?“