Първите седем

Д-р Румяна Динолова в студиото на "За здравето"
Снимка: Стаматина Никова

Средата, в която израстват децата ни, е от изключително значение за цял живот. Агресията, скандалите, насилието с възрастта „отключват“ редица болести и отклонения: на сърдечно-съдовата система, пристрастяване към алкохол и цигари, затлъстяване, ранна сексуална активност.
В началото на лятото ще дискутираме тези проблеми с психиатъра д-р Румяна Динолова с една цел – децата да получат адекватна родителска грижа и закрила и да им бъде създадена уютна семейна среда.