Работа в БНР

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "счетоводител"

публикувано на 07.09.21 в 12:05
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“ Изисквания за заемане на длъжността: ·   висше образование с образователно-квалификационна степен – бакалавър, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – ...

Подбор за заемане на длъжността звукоинженер

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“ в сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“, отдел „Технически“, дирекция „Техника“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:31

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността техник, компютърни системи

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „техник, компютърни системи“ в дирекция „Техника“, отдел „Информационни технологии“, сектор „Поддържане информационни системи“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:29

Подбор за заемане на длъжността експерт в дирекция "Бюджет"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в дирекция "Бюджет" Задължения на заемащия длъжността: ·   Подпомага и участва в процеса по разработването на бюджетни прогнози,..

публикувано на 08.03.21 в 16:21

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор в програма „Радио София“, сектор „Ефир и постпродукция“. Задължения на заемащия длъжността: ·   да участва в звуковата реализация..

публикувано на 16.02.21 в 17:29

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд Задължения на заемащия длъжността: ·   Да организира и контролира..

публикувано на 31.12.20 в 11:49

Подбор за длъжностите директор на Радио Благоевград и директор на Радио Стара Загора

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите:   ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  НА РРС БЛАГОЕВГРАД ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  НА РРС СТАРА ЗАГОРА..

обновено на 29.12.20 в 20:52

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността солист-оркестрант водач на група - контрабас в Оркестъра за народна музика

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант водач на група -контрабас в Оркестъра за народна музика на БНР. Изискване към кандидатите: ·   образование – висше музикално..

публикувано на 29.10.20 в 16:28

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група в Симфоничния оркестър, Контрабаси

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група в Симфоничния оркестър на БНР, Контрабаси . Изискване към кандидатите: ·   образование – висше или..

публикувано на 29.10.20 в 16:05

БНР набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Биг бенда, със солист-оркестрант, водач на група - тенор саксофон.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Биг бенда на БНР, със солист-оркестрант, водач на група - тенор саксофон . Изискване към кандидатите: ·   образование - висше или средно музикално;..

публикувано на 03.09.20 в 15:46

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, заместник водач на група в Симфоничния оркестър, Ударни инструменти.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, заместник водач на груп а в Симфоничния оркестър на БНР, Ударни инструменти . Изискване към кандидатите: ·   образование..

публикувано на 03.09.20 в 15:45