Работа в БНР

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "счетоводител"

публикувано на 07.09.21 в 12:05
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“ Изисквания за заемане на длъжността: ·   висше образование с образователно-квалификационна степен – бакалавър, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – ...

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант в Симфоничния оркестър, Виоли

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант в Симфоничния оркестър на БНР, Виоли . Изискване към кандидатите: ·   образование – висше или средно музикално; ·..

публикувано на 03.09.20 в 15:43

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“ Задължения на заемащия длъжността: ·   Участва и подпомага процеса по разработване на бюджетни..

публикувано на 24.07.20 в 16:31

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт, обществени поръчки

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт, обществени поръчки в Административна дирекция. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да изготвя проекти на документации за..

публикувано на 01.07.20 в 15:07

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – младши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – младши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ Основни функции и задължения на заемащия длъжността: ·   Осъществява дейността по вътрешен одит..

публикувано на 29.06.20 в 11:01

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“, сектор „Мобилна база“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“, отдел „Технически“, сектор „Мобилна база“. Изисквания за заемане на длъжността: · средно техническо..

публикувано на 24.06.20 в 16:42

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   средно техническо образование - радиотехника, звукотехника,..

публикувано на 24.06.20 в 16:36

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“ Задължения на заемащия длъжността: ·   Участва и подпомага процеса по разработване на бюджетни..

публикувано на 08.05.20 в 16:22

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт, обществени поръчки в Административна дирекция

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт, обществени поръчки в Административна дирекция. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да изготвя проекти на документации за провеждане..

публикувано на 27.04.20 в 17:14

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция „Правна“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността  юрисконсулт в дирекция „Правна“. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР; ·   Да..

публикувано на 27.04.20 в 17:08

БНР набира кандидати за участие в подбор за експерт в дирекция „Международно сътрудничество“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт, международно сътрудничество в дирекция „Международно сътрудничество“, сектор „Международни връзки“. Задължения на заемащия длъжността:..

публикувано на 06.03.20 в 20:48