Daily webcast

Резултати : author Kostadin Atanasov

Petër Ganev

Biznesi bullgar humb nga një muaj për vit në burokraci

Tema për burokracinë dhe ndikimin e saj mbi biznesin nuk është e re për Bullgarinë dhe shumë herë ka qenë objekt i diskutimeve. Shumica e anketimeve tregojnë, se ajo është tepër e gjerë, tha në një intervistë për Radio Bullgarinë ekonomisti Petër..

12.10.17 13:03 |
Petar Ganev

La empresa búlgara se pierde un mes al año en trámites burocráticos, señalan desde el Instituto de Economía de Mercado

El tema sobre la burocracia y su impacto en los círculos de negocios no es ninguna novedad en Bulgaria y en reiteradas ocasiones ha sido objeto de debates. La percepción de los ciudadanos y los resultados de la mayoría de los sondeos ponen de relieve..

12.10.17 11:56 |
Petar Ganev

Institute for Market Economics: Bulgarian businesses lose one month a year to red tape

The topic of bureaucracy and its effect on business is nothing new to Bulgaria and has been the subject of discussion many a time. Public perception and most surveys indicate that it is a comparatively major issue, said economist Petar Ganev from..

12.10.17 11:31 |
Valeri Simeonov Bulgar çalışma mevzuatı ile ilgili sorunların çözümleri Üçlü İşbirliği Konseyi’nde aranacağını belirtti.

Hizmet süresi eki kaldırılmayacak

“Hizmet süresi” eki olarak bilinen staj ve mesleki deneyim ödeneğinin kaldırılıp kaldırılmaması konusu hafta içinde en çok tartışılan konulardan biri oldu. Aylık maaşa yapılan bu ek ödeneğin kaldırılması fikrini getiren ekonomi ve nüfus politikasından..

21.07.17 14:03 |
Valeri Simeonov tha, se zgjidhja e problemeve lidhura me legjislacionin bullgar të punës do të kërkohen në Këshillin e Bashkëpunimit Trepalësh.

Shtesa për stazh dhe përvojë profesionale në Bullgari ruhet

Çështja për mbetjen ose heqjen e shtesës për stazh dhe përvojën profesionale në Bullgari, e cila njihet edhe si klasë “koha e punësimit”, fitoi një karakter të gjerë dhe në mënyrë logjike është ndër temat më të diskutuara gjatë javës. Idenë për..

21.07.17 13:39 |
Valeriy Simeonov said that solutions to problems related to Bulgarian labor legislation will be sought in the Tripartite Cooperation Council

Length-of-service allowance remains

The issue of whether to keep or abolish the allowance for length-of-service and professional experience in Bulgaria which is also known locally with the term “length-of-service class” has become one of the most widely discussed topics this..

20.07.17 14:17 |

Rënie rekorde e të papunëve në Bullgari, mirëpo akoma jemi me të ardhura më të ulëta

Raporti i fundit i Institutit Statistikor Kombëtar për tregun e punës në Bullgari është pozitiv. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2017 koeficienti i njerëzve të angazhuar në tregun e punës në moshë midis 15 dhe 64 vjeç është 62.9% dhe shënon..

14.07.17 15:09 |

İşsizlik oranında rekor düşüş kaydedildi, ancak ülkemiz hala gelir sıralamalarının sonlarında bulunuyor

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün Bulgaristan’daki iş gücü piyasası ve iş gücü hakkındaki son raporu iyimser gözüküyor. 2017 yılının ilk üç aylığına 15 ile 64 yaş arasındaki nüfusun ekonomik aktivitesi göstergesi, yüzde 62,9 oranındadır ve geçen senenin..

14.07.17 12:34 |

Bulgaria is still poorest in EU, yet unemployment hits record lows

The latest report of Bulgaria’s National Statistical Institute about the labor market in this country looks more than optimistic. In the first quarter of 2017 the economic activity index of the population aged between 15 and 64 was at 62.9% and..

14.07.17 12:31 |

Bulgaria, país con un descenso récord del desempleo, pero aún colista en la clasificación por ingresos

El informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística sobre el mercado laboral y la mano de obra en Bulgaria parece más que optimista. En el primer trimestre de 2017, el coeficiente de actividad económica de la población de edades comprendidas..

14.07.17 11:37 |