Daily webcast

Резултати : author Agapi Yordanova

Avrupa Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan arasında 100’ün üstünde proje gerçekleşti

Bulgaristan ve Yunanistan’ın Interreg – Avrupa Sınır Ötesi İşbirliği Progamı kapmasında işbirliği çalışmaları, 1990-1993 yıllarında geçerli olan INTERREG I programı ile başladı. Son program dönemi INTERREG V-A 2014-2020 kapsamında Avrupa Bölgesel..

14.07.21 15:41 |

More than 100 projects are being implemented under Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020

Cooperation between Bulgaria and Greece under the European Programme for Cross-border Cooperation Interreg began back in the late 1990’s with the Programme INTERREGI (1990-1993). The Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2014-2020” was..

14.07.21 13:58 |
Vivian Loonella

Avrupa Sınır Ötesi İşbirliği Programı geliştirilecek

European Territorial Co-operatin – İnterreg Programı, 1990 yılında kuruldu ve şimdiye kadar dört başarılı dönem geçirdi. Programın amacı, AB’nin uyumlu ekonomik, sosyal, bölgesel gelişmelerini teşvik ediyor. Program kapsamına üç işbirliği alanı..

10.09.20 17:58 |
Vivian Loonella

El Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza seguirá evolucionando

El programa Interreg European Territorial Cooperation fue creado en 1990 y hasta la fecha ha cruzado por cuatro períodos de éxitos. El programa se propone fomentar el desarrollo económico, social y territorial armonioso de la UE. Ha incorporado tres..

09.09.20 13:22 |
Vivian Loonela

European Cross-border Cooperation Programme to be upgraded

The Interreg ( European Territorial Co - operation ) programme was founded in 1990. Four successful periods of the programme have already passed. The purpose of the programme is to encourage balanced economic, social and territorial development of..

09.09.20 11:34 |
Vivian Loonela

Récompense pour INTERREG - le Programme européen sur la coopération transfrontalière

L’ European Territorial Cooperation, mieux connu comme le programme Interreg  existe depuis 1990. Son bilan est prometteur – 4 périodes aux résultats encourageants. Son objectif – encourager et harmoniser la coopération économique, sociale et territoriale..

09.09.20 11:29 |

Bulgaristan ve Yunanistan'daki dört mağara altyapı ve teknolojik iyileştirmeler için sübvansiyon alacak

26 Şubat'ta, Yunanistan’ın Serez bölgesindeki Nea Zihni belediyesinde,  "Mağaralarım" başlığı altında "İnterreg Bulgaristan-Yunanistan 2014-2020" “İnterreg Bulgaristan – Yunanistan” Avrupa programı katılımcılarının bir başlangıç toplantısı..

01.03.20 07:30 |

Atina Sofya’yı stratejik ortak olarak görüyor

Dimitrious Hronopulos Yunanistan’ın yeni Bulgaristan Büyükelçisi. Büyükelçi Hronopulos, Bulgaristan’a yakında geldi, ancak artık Vitoşa’ya çıkmış bile, çünkü eşi ile yaya yürümeyi ve pazarlarda, halkın toplandığı yerlerde gezerek Bulgaristan..

28.10.19 16:32 |

Athens considers Sofia a strategic partner

Dimitrios Chronopoulos is the new ambassador of Greece to Bulgaria. He arrived in Sofia only recently but he has already been up on Mount Vitosha because he and his wife are fond of hiking and of discovering the capital of Bulgaria by going..

28.10.19 16:30 |

Atenas considera a Sofía un socio estratégico

Dimitrios Chronopoulos es el nuevo embajador de Grecia en Bulgaria. Llegó a Sofía hace poco, pero ya ha subido al monte Vitosha porque a él y a su esposa les encanta caminar y conocer la capital búlgara paseando por los mercados y lugares donde se..

28.10.19 13:26 |