Podcast in English

author: Svetlana Dimitrova

24 mai, fête de l’alphabet slave et de la culture bulgare

La Journée de l’alphabet slave et de la culture bulgare (24 mai) est étroitement liée à l’œuvre des Saints frères Cyrille et Méthode. Pour l’Eglise orthodoxe bulgare qui les a canonisés, leur fête votive est le 11 mai. Le Pape Jean-Paul..

24.05.20 00:19 |

Ressam Pavel Mitkov: "Virüse karşı resim çizelim”

Yeni koronavirüs pandemisi yaşam tarzımızı değiştirdi - evde kalmak ve sosyal temaslarımızı kısıtlamak zorundayız. Bu arada, bütün medyalardan ruh sağlığımızı olumsuz etkileyen endişe verici haberler geliyor. Bir Bulgar ressam sanatın insan ruhu..

27.03.20 12:15 |

Blagoveştanie - Beşaret, başkentin ‘Aya Sofya’ Kilisesinin de bayramıdır

Başkentin merkezinde boy atan "Aya Sofya“ Kilisesi, kent tarihçesinden ayrılmaz bir parça olup sembollerinden biri sayılır. Kilisenin başı, papaz Angel Angelov’un sözlerine göre, mabet ikinci bayramını Azize Sofiya ile üç kızının anısı önünde baş..

25.03.20 14:36 |

El padre Ánguel Ánguelov: “La fuerte fe que tenemos desde hace siglos nos ayudará a superar fácilmente el reto”

La iglesia de Santa Sofía, que se yergue en el centro de la capital búlgara, es una parte inseparable de la historia de la ciudad y es considerada como uno de sus símbolos. En palabras del padre Ánguel Ánguelov, responsable del templo,..

25.03.20 12:21 |

Annunciation – patron saint’s day of the St. Sophia church

The St. Sophia church which rises in the centre of the Bulgarian capital city is inextricably bound up with the history of the city of Sofia and is regarded as one its symbols. The dean of the church, Father Angel Angelov says that the temple bears..

25.03.20 11:45 |

Children from the Bulgarian Diaspora can now study at theological seminaries in Sofia and Plovdiv

Sofia’s Тheological Сeminary “Sveti Ioan Rilsk” (Saint John of Rila) and the Plovdiv-based Theological Seminary “Sts. Cyril and Methodius" are secondary theological schools in which, along with young people from all over Bulgaria, ethnic..

21.03.20 09:25 |

Bulgar diasporalarından çocuklara Sofya ve Plovdiv Ruhban okullarında okuma imkanı

Sofya “Aziz Yoan Rilski” ve Plovdiv “Aziz Kiril ve Metodiy” ruhban okulları birer dini lisedir ve burada Bulgaristan genelinden gençler okurken, Makedonya’dan, Moldova, Ukrayna ve Arnavutluk’tan Bulgar etnisiteli gençler de eğitim görebiliyor. Yurt..

18.03.20 13:30 |

The Monument of the Liberator King – symbol of Bulgarian freedom

The idea for building in Sofia a monument symbolizing the gratefulness of the Bulgarian people towards Liberator King Alexander II and towards Russia in general, springs up immediately after the Liberation from Ottoman Rule in 1878. The..

03.03.20 08:35 |

Bulgaristan Özgürlüğünün simgesi Kurtarıcı Çar Anıtı

Sofya'da Bulgar halkının Çar II. Aleksandr’a (Kurtarıcı Çar) genel olarak Rusya'ya şükranlarını ifade eden bir anıtın dikilmesi fikri, 1878 yılında Bulgaristan’ın Kurtuluşu’ndan hemen sonra doğuyor.Fakat bu dönemdeki tarihsel durum, böyle bir anıtın..

03.03.20 08:15 |

El monumento al Zar Libertador, símbolo de la libertad de Bulgaria

La idea de erigir en Sofía, la capital de Bulgaria, un monumento como muestra de gratitud del pueblo búlgaro a Alejandro II, apodado El Zar Libertador, y a Rusia en general, surgió inmediatamente después de la Liberación del país del yugo..

03.03.20 08:15 |