Резултати : author Miglena Ivanova

¿Cómo ha impactado la Covid–19 en el deporte de Bulgaria?

2020 ha sido, sin lugar a dudas, un año duro para el deporte a escala mundial. Sin embargo, ¿cómo se porta Bulgaria sobre el telón de fondo del resto de países en cuanto a la conveniencia de las medidas para apuntalar este sector en la crisis de..

30.12.20 08:15 |

How has Covid-19 affected sports in Bulgaria?

2020 has undoubtedly been a difficult year for sports worldwide. What is the situation in Bulgaria in comparison to other countries in terms of the adequacy of measures to support the sector during the coronavirus crisis? Radio Bulgaria asked Prof...

30.12.20 08:05 |

Si ndikoi Covid-19 në sportin bullgar?

Viti 2020 padyshim ishte i vështirë për sportin në të gjithë botën. Sidoqoftë si qëndron Bullgaria në sfondin e vendeve të tjera për sa i përket përshtatshmërisë së masave në përkrahje të sektorit gjatë krizës Covid? Me këtë pyetje Radio Bullgaria..

30.12.20 07:10 |
Pallati në qytetin Ballçik

Janko Janev – piktori i cili na çon nëpër bukuritë e Bullgarisë

“Bukuria e Bullgarisë” kështu titullohet vargu i pikturave me të cilat piktori Janko Janev fiton më fortë dashurinë e publikut. Në to çdo një mund të gjejë skajin e vet të dashur në vendin tonë të bukur-me prekjet dhe shpirtin e tij. Këtu janë..

25.12.20 13:15 |

Yanko Yanev – painter who leads us on a journey to the beauties of Bulgaria

"The Beauty of Bulgaria" - this is the name of a series of paintings by Bulgarian artist Yanko Yanev which have earned him the love of the public. In them everyone can find their favourite place in this beautiful country. Here are the old-time..

25.12.20 11:20 |
Palacio de Balchik

Yanko Yanev, el artista plástico que dibuja los sitios más bellos de Bulgaria

La hermosura de Bulgaria: así se titula la serie de lienzos del pintor Yanko Yanev que resultan más atractivos para al público . Cada uno puede descubrir en ellos su lugar favorito en este bello país, con sus rasgos y espíritu típicos. Ahí están la plaza..

25.12.20 06:15 |

Tanja Glluhçeva për fytyrën tjetër të Amerikës Jugore

Karnavali në Rio, ujëvarat në Iguazu, shkretëtira Atacama...Të shumta janë kureshtjet natyrore, të cilat gjatë viteve të fundit gjithnjë e më fort i tërheqin bullgarët drejt Amerikës Jugore. Turisti i organizuar më shpesh shikon fytyrën romantike të..

04.11.20 06:05 |

Te bullgarët në Johanesburg

Fillimi i viteve 90-të të shekullit të XX për bullgarët ishte një periudhë e ndryshimeve aktive, kërkimeve, eksperimenteve. U   hoq Perdja e Hekurt ndërsa me të edhe kufizimet e socializmit. Shumë njerëz ishin të detyruar ose vet vendosën të..

31.10.20 07:10 |

Calidoscopio balcánico

Líderes de Macedonia del Norte: El idioma y la identidad macedonios no se pueden negociar El primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, ha manifestado que las afirmaciones de que el idioma y la nación macedonios tienen raíces..

30.10.20 14:02 |

Meeting the Bulgarians in Johannesburg

The beginning of the 90s of the XX century was a period of active changes, searches, and experiments for many Bulgarians. The fall of the Iron Curtain brought an end to the restrictions of socialism. Many were forced to change their profession,..

28.10.20 12:12 |