Podcast in English

Резултати : author Konstantin Stalev

Monumenti i Lirisë në majën Shipka në malin Stara Pllanina

Për 3 marsin si festë kombëtare dhe si një fillim i ri

3 marsi u shpall festë kombëtare e Bullgarisë me vendim të Kuvendit Popullor më 5 mars 1990. Këtë ditë në vitin 1878 në qytetin Shën Stefani (lagja e sotme e Stambollit Yeşilköy) u nënshkrua Traktati i Paqes mes Rusisë dhe Perandorisë Osmane, me të..

03.03.20 09:35 |

March 3 as a national day and a new beginning

By a decision of the National Assembly from 5 March, 1990, the date 3 March was proclaimed national day of Bulgaria. This is the day on which the peace treaty between Russia and the Ottoman Empire was signed in San Stefano (now a neighborhood..

03.03.20 08:30 |
Şıpka tepesinde Özgürlük anıtı.

Ulusal Bayram ve yeni bir başlangıç olarak 3 Mart günü

Millet Meclisi’nin 5 Mart 1990 tarihli kararı ile 3 Mart tarihi Bulgaristan’ın milli bayramı ilan ediliyor.1878 yılının 3 Mart günü Ayastefanos’ta (şimdi İstanbul’un Yeşilköy mahallesinde) Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan barış..

03.03.20 08:00 |