Podcast in English

author: Joan Kolev

Importimi i fuqisë punëtore nga jashtë do të jetë një praktikë gjithnjë e më e shpeshtë në sektorin privat

Lufta në Ukrainë, pasiguria e vazhdueshme ekonomike dhe inflacioni në vendin tonë padyshim që kanë ndikimin e tyre në të ardhurat e njerëzve, si dhe në fuqinë e tyre blerëse. Dhe ndërsa qeveria e përkohshme fillon me ndrojtje një bisedë me..

05.12.22 07:15 |

Për sa kohë do t'i lëvizim akrepat e orës dy herë në vit?

Që në vitin 2018, Komisioni Evropian propozoi t'i jepej fund ndryshimit të orës verore dhe astronomike, duke marrë parasysh vullnetin e 4.6 milionë qytetarëve evropianë që morën pjesë në një sondazh për këtë temë. Komisioni për këtë vendim mori..

18.11.22 07:15 |

How long will we move the hands of the clocks twice a year?‎

Already in 2018, the European Commission proposed to put an end to the change of summer and astronomical time, in accordance with the will of 4.6 million European citizens who participated in a poll on the subject. The EC also received support for this..

14.11.22 15:29 |

Wie lange werden wir noch an der Zeitumstellung festhalten?

Bereits 2018 hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, die Umstellung auf die Sommerzeit einzustellen, wobei sie den Willen von 4,6 Millionen europäischen Bürgern, die sich an einer Umfrage zu diesem Thema beteiligt haben, berücksichtigte...

14.11.22 14:17 |

30 vjet Agjencia për Bullgarët jashtë Shtetit koordinon politikën shtetërore ndaj bashkatdhetarëve tanë jashtë vendit

Viti i tanishëm është festiv për Agjencinë për Bullgarët jashtë shtetit – mbushen tri dekada që kur ekspertët e këtij institucioni shtetëror shqyrtojnë, hulumtojnë dhe koordinojnë ngjarjet dhe proceset ndër bullgarët jashtë shtetit. Dhe ashtu siç..

09.11.22 12:42 |
Ivan Nikollov

Ivan Nikollov: Po humbasim “luftën” 100 vjeçare për mbijetesën e bullgarëve në Krahinat Perëndimore

Ditët nga 6 deri më 8 nëntor 1920 shoqëruan me frikë dhe trishtim jetën e bullgarëve në Krahinat Perëndimore (rajonet kufitare juglindore të Serbisë me popullsi bullgare). Okupacioni i rajoneve të qyteteve Bosillegrad, Caribrod dhe Strumica nga..

08.11.22 11:54 |

Një libër i ri ruan kujtimet për elitën kulturore të Caribrodit

“Përshtypjet për personazhet e librit tim janë veçanërisht të rëndësishme, sepse të gjithë ata, në një shkallë ose në një tjetër, ia kushtojnë krijimtarinë e tyre kujtesës kulturore të Caribrodit" - tha në një intervistë për Radio Bullgarinë Donka..

24.10.22 07:15 |

Neues Buch über die Kulturelite im einstigen Zaribrod, heute Dimitrovgrad

"Die Erinnerung an die Figuren in meinem Buch ist besonders wichtig, weil sie alle mehr oder weniger ihre Arbeit dem kulturellen Gedächtnis von Dimitrovgrad (ehemals Zaribrod) gewidmet haben", sagte in einem Interview für Radio Bulgarien Donka..

22.10.22 14:05 |

A new book preserves the memory of Tsaribrod's cultural elite

"The memory of the characters of my book is particularly important, because all of them, to one degree or another, have dedicated their work to the cultural memory of Tsaribrod", says in an interview with Radio Bulgaria Donka Nikolova - author of the..

18.10.22 16:46 |

Wie lange wird der Preissturm noch anhalten?

Die Wahlen sind vorbei, aber die Ungewissheit über die Zukunft bleibt. Zu den Erwartungen der Bürger, dass eine reguläre Regierung mit einem längerem Zeithorizont gebildet werden kann, gesellt sich zunehmend auch die Hoffnung, dass die Abgeordneten..

17.10.22 21:05 |