МОН разработи проекти за три нови национални програми

Снимка: Катя Борисова
Близо 64 милиона лева ще бъдат отпуснати за допълнително финансиране на предучилищното и училищното образование през тази година. Просветното министерство е разработило проекти на 3 нови национални програми за развитие на образованието.

По програмата "Заедно за всяко дете" с бюджет 450 хиляди лева ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на децата в образователната система. Втората – "С грижа за всеки ученик" предвижда 2 милиона да бъдат отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението. Третата програма осигурява изплащане на обезщетения при оптимизиране на структурата на персонала в детските градини и училища. Ще продължи и финанисирането по десетте национални програми, действали досега.