95 години от рождението на Лазар Николов

Снимка: nma.bg

Когато през 2005 г. Лазар Николов почина, виолончелистът Хаим Земах, български евреин, който от много години живее в САЩ и е сред многобройните почитатели и изпълнители на творчеството на големия български композитор, написа: Това е земетресение за българската, за европейската култура!
За българската култура Лазар Николов беше земетресение още с първите си опуси, с които очерта нови хоризонти пред българската музика – още от края на 40-те години на миналия век: Концертът за струнен оркестър, Първата симфония, Първият концерт за пиано и оркестър... Заедно с приятеля, съмишленика, изпълнителя Константин Илиев, Лазар Николов убедено застана срещу удобното и узаконено течение на т.н. социалистически реализъм. Това бяха нови хоризонти, неподозирани в ограничените рамки на официозната култура. Години по-късно по този път на, разкрепостеното тоново мислене ще тръгнат и полските композитори и светът ще припознае именно тях като предвестници на новото...
Лазар Николов – това беше перспективата пред съвременната българска музика. Трънлив беше пътят – още в началото заедно с Константин Илиев бяха назначените „формалисти“, врагове на народа, отклоняващи се от принципите на народностното. Групата на „формалистите“ по-късно се разрасна с по-младите – Васил Казанджиев и Иван Спасов. Никога не се изкуши от мисълта за някакъв, макар и дребен компромис по избрания път, въпреки че да него това означаваше непризнаване и бедност... И, когато в 1958 г., след едно от безкрайните постановления в СССР и, веднага, разбира се, и у нас, бяха признати „някои грешки“ и тонът значително беше смекчен по отношение на някои композитори, това т.н. разведряване никога не настъпи за вечните формалисти – Лазар Николов и Константин Илиев.
За това, обаче, около Лазар Николов в годините се създаде внушителен кръг от изпълнители, запалени точно по тая музика, която очерта перспективите пред съвременното изкуство изобщо – проф. Венцеслав Николов, Драгомир Йосифов, акад. Васил Казанджиев и много други.
В предаването ще припомним някои от тях, ще чуем и гласовете на Лазар Николов и на Константин Илиев, записани и съхранени в Златния фонд на Националното радио. Ще звучи музика, изпълнена под диригентството на Васил Казанджиев и Константин Илиев, на Венцеслав Николов, на струнен квартет „Чатокуа“, в който челист е Хаим Земах.

вторник, 29 август, 19.20 часа