За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Лятна бизнес академия за ученици

Организира я Висшето училище по застраховане и финанси в София. Заниманията са безплатни и отворени за всички желаещи ученици между 10 и 12 клас, дори и за студенти първокурсници, които имат колебания в избора си на специалност. Лятната академия..

публикувано на 22.06.18 в 14:57
Св. Кирил (вляво) и св. Методий

С ново име в служба на Бога

• По стара традиция при замонашване или встъпване в свещена степен светското име на човека се заменя с духовно. Какъв е символът на „прекръщаването“, кой  и как прави избора и кога промяната е задължителна. В немногото запазени средновековни ръкописи се..

публикувано на 19.06.18 в 17:10

Културно предприемачество и нови дигитални технологии

Това ще предлага за желаещите да работят като звукови дизайнери и видеомонтажисти международният проект „Лайф скилс“ по програма „Еразъм +“. От българска страна в него участват Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив и Българската..

публикувано на 13.06.18 в 14:05

Етнос, народ, нация, национализъм

След социалистическия интернационализъм и заменилия го евроатлантизъм днес, противно на очакванията, избуява крайният национализъм. Процесът се наблюдава не само у нас. Етническото и междуетническите противопоставяния според етнолози още ще се засилва..

публикувано на 12.06.18 в 17:05

10 години Немско училище в София

„Дойче шуле“, както е известно на гражданите, отбеляза десетия си рожден ден с едноседмична празнична програма, приключила с тържествен концерт и среща на бивши и настоящи ученици, преподаватели, съмишленици и приятели. Създателите на училището и екипът..

публикувано на 04.06.18 в 15:46

С барабани срещу отчуждението и агресията

Идеята е на шестокласничката Александра Сариева от ОУ „Петко Славейков” в Бургас, а поводът – участието в конкурса на Националната мрежа за децата „Промяната това сме ние” към проекта „Училището като център в общността”, по който училището е партньор. Да се..

публикувано на 31.05.18 в 09:50

Народната духовна култура в речник

Ако първите значения на думата култура в латинския език са свързани с обработването на земята, духовната култура на традиционния човек можем да си представяме като опит да разбере, опитоми и „обработи” непонятната Вселена, стихиите, времето и собствената..

публикувано на 29.05.18 в 16:50
Росен Богомилов (в средата) със своите ученици

Росен Богомилов, учител

За него тази дума е достатъчна. Тя означава сбъдната мечта, себедоказване, призвание, отговорност и любов. Мечтата се ражда в училището в Койнаре, Плевенско, където учителите запалват у него силното желание да стане като тях. Семейството му го подкрепя. Във..

публикувано на 23.05.18 в 16:30
Проф. Лора Тасева, проф. Раймонд Детрез и Венета Гаврилова (отляво надясно) в студиото на програма „Христо Ботев”

За чуждестранната българистика в бъдеще неясно

Дори и да няма такова глаголно време в богатата ни глаголна система, то би било най-подходящо, ако говорим за близките и по-далечните перспективи на българистиката извън границите на страната ни. Защо ли? Защото, за да е сравнително ясно бъдещето, трябва да..

публикувано на 22.05.18 в 16:45

Пиар? – нищо ново под слънцето

Измислили са го нашите прабаби и прадядовци, само дето са го наричали с други думи. Иначе правилата на пиара са им били напълно ясни. Макар и не в писмен вид, те са формулирани кратко, точно и образно… в някои от прекрасните ни пословици и поговорки. С..

публикувано на 15.05.18 в 16:45