Podcast in English

author: Vihra Baeva

La mártenitsa, símbolo de la buena salud y la alegría

El 1 de marzo es una de las fechas más entrañables del calendario de festividades de los búlgaros. Es el día que marca la aproximación de la primavera y es motivo para que familiares y amigos intercambien mártenitsa, un amuleto tradicional de hilos..

01.03.17 12:17 |

Kremtimet “Surva” ose tri faqet e një feste të lashtë

Për shumicën e bullgarëve emërtimi “Surova” lidhet me ditën e parë të Vitit të Ri, kur fëmijët zbukurojnë thupra thane me fije laramane prej leshi, fruta të thata dhe pupagjela, me të cilat shkojnë te të afërm dhe miq, goditin shpinën dhe bëjnë urime..

30.01.16 08:55 |

Pernik bölgesinde Surva veya kadim bir bayramın üç yüzü

Birçok Bulgaristan vatandaşı için “Surva” kavramı, bu günde çocuklar kızılcık sopalarını renkli yün iplikleriyle, kuruyemiş ve koç mısır ile süsleyip hısım ve akrabayı ziyaret edip ve sağlık için “surva” geleneğini yerine getirdikleri Yeni Yılın ilk..

23.01.16 08:05 |

Surva in Pernik region or the three faces of an ancient festival

For most Bulgarians the name Surva is linked to the first day of the New Year when children decorate cornel tree twigs with multicolored woolen threads, dried fruit and popcorn and then go to friends and relatives to tap their backs..

20.01.16 13:47 |
Children’s Karakachan group with the Cultural and Educational Society of the Karakachans “21st Century”, Gorno Sahrane

Festival of cultural diversity in village of Gorno Sahrane

The sixth edition of the national festival named Culture of My Ethnic Group was held on September 6, when Bulgaria marks Its Unification Day. The festival initially started at the municipal center in Pavel Banya as a small local cultural..

12.09.15 09:35 |
Grupi i fëmijëve karakaçanë nga fshati Gorno Sahrane

Festivali i Larmisë Kulturore në fshatin Gorno Sahrane

Ditën e Bashkimit të Bullgarisë – 6 shtatorin, u zhvillua edicioni i gjashtë i radhës i Festivalit Kombëtar “Kultura e etnit tim”. Fillimi u vu shumë vite përpara në qendrën bashkiake Pavell Banja si një festë e vogël. Së shpejti aktiviteti u zmadhua..

10.09.15 15:45 |
Gorno Sahrane köyü “21. yüzyıl” Karakaçan Kültürel-eğitim Derneği Çocuk Karakaçan topluluğu.

Gorno Sahrane köyünde kültürel çeşitlilik festivali düzenlendi

6 Eylül – Bulgaristan’ın Birleşmesi Gününde “Benim etnik kültürüm” başlıklı Ulusal Festivalin altıncısı düzenlendi. İlk başta Pavel Banya belediye merkezinde yerel bir bayram olarak başlayan festival daha sonra Gorno Sahrane’ye devrediliyor...

10.09.15 14:03 |

Enyovden (Midsummer’s Day) – the most magical time of the year

June 24 is the day on which the Christian church honors the prophet St. John the Baptist and it almost coincides with the summer solstice – the longest day of the year. Just like the winter solstice that nearly coincides with one of the..

24.06.15 09:45 |

Dita e Enjos – koha më magjike gjatë vitit

Më 24 qershor Kisha Ortodokse kremton lindjen e Shën profetit Joan Pagëzuesit, që pothuajse përputhet me solsticin veror – dita më e gjatë e vitit. Në ngjashmëri me solsticin dimëror, që është afër Krishtlindjes, kjo ditë pritet me rite festive nëpër të..

24.06.15 09:20 |

Enövden- yılın en sihirli ve esrarengiz dönemi

“Folkstudyo” bölümünde bugün BAN- Bulgar Bilimler Akademisi Etnoloji ve Folklor Bilimleri Enstütüsü uzmanı doçent doktor Vihra Baeva konuğumuz olacak. Baeva, Enövden adlı bayramın sihri ve verdiği mesajlar üzerine konuştu. Bulgar Ortodoks Kilisesi 24..

24.06.15 07:15 |