Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

НАТУРА 2000 създава условия за успешен бизнес

Преди години, когато европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 влезе в сила, част от българите, в т.ч. и политиците, я възприемаха повече като пречка, отколкото като предизвикателство за успешно развитие. Въпреки скептицизма експертите в областта на екологията, обединени от българо-швейцарската програма „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, успяха да развият и приложат на практика икономическите възможности, които мрежата предлагаше. Постепенно природосъобразни начинания на местни предприемачи вдъхнаха нов живот в изоставени села в Западна и Централна Стара планина. Там, където времето сякаш е спряло и природата е останала непокътната, са фермите на Юлия Стоянова в с. Гинци и Десислава Върбанова в с. Благовец.

Районът е много чист, по пасищата растат много билки, всичко е високо качество. Отглеждаме крави и овце. В с. Гинци, където е фермата ми, имам и магазинче към нея. Предлагам кисело мляко, сирене кашкавал, извара. Честно казано, за да започнеш този бизнес, наистина се иска кураж, работната ръка не достига. – казва Юлия Стоянова.Това е най-големият проблем – липсата на работна ръка –
допълва я Десислава Върбанова. – Цялата отговорност носим ние за всичко – и на пазара, и във фермата. Разчитаме единствено и само на себе си.

На себе си разчита и Теодор Пушкаров от с. Меляне, който има 150 кошера пчели в зона от мрежата НАТУРА 2000 „Западен Балкан“. Пчеларството е начин на живот:Целият ми съзнателен живот е минал в това. Радвам се, че съм в тази зона, заради това, че районът е чист. От друга страна тази част на страната е обезлюдена и ако се наложи няма кой да ти помогне. Въпреки това ми харесва да съм тук.

А за да има икономически растеж в тази област, не трябва да има пречки пред биологичното земеделие.

Идеята и на НАТУРА 2000, и на Програмата за развитие на селските райони е наистина да подпомогне хората, които имат нужда от подкрепа, финансиране и развитие в тези места – отбелязва Росен Василев от българска фондация „Биоразнообразие“ (партньор по българо-швейцарската програма). – Производствата в зони НАТУРА 2000 допринасят за поддържането и опазването на биологичното разнообразие, а биологичното производство е една допълнителна възможност и път на развитие, които могат да се осъществяват и в НАТУРА 2000, и извън нея.

Благодарение на мрежата фермерите, чиито земеделски площи попадат в нея, получават за един декар по 12 лв. евросубсидии, без доплащане от страна на държавата. Сред тях е Петър Георгиев от с. Исперихово, който обработва земя в защитена зона НАТУРА 2000 по директивата за птиците и някои растителни видове:


Районът е изключително чист. Земята също е много плодородна и предлага възможности за развитие на земеделска дейност. Имаме подпочвена вода и идеални условия за развитие на селскостопанска дейност. Мястото се намира в котловина, оградена от Бесапарските ридове (обл. Пазарджик). Варовиковата почва, съчетана с горния хумусен слой, е много добра комбинация за развитие на стария български сорт мавруд, запазен по нашите земи от времето на траките. С помощта на Българското дружество за защита на птиците разработихме пилотен проект, благодарение на който създадохме градина. Обработваме я по специален начин, за да осигурим развитието на популацията на лалугера. Той е част от хранителната верига на грабливите птици като мишелова и сокола.

Хората, които се занимават с биоземеделие обаче, се чувстват застрашени от административните пречки и промени в законодателството.

През последните месеци реномирани сертифициращи компании се оказаха с отнети лицензи, без това да допринася за качеството на продукцията.Стотици земеделски производители са пред фалит, поради забавени плащания. В допълнение към тези проблеми министърът на околната среда и водите Нено Димов настоява за промени в Закона за биологичното разнообразие, които могат да доведат до редуциране на зоните от НАТУРА 2000. Всичко това доведе до протести от страна на собствениците на малки и средни био стопанства.

Снимки: bioferma.org и Дарина Григорова