Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Ученици представиха технологични и артистични творения от бъдещето

Те живеят в бъдещето и населяват високотехнологичния си свят с помощници, които програмират в името на благородни цели – чиста природа, облагородени градове, хуманни отношения. И тъй като не си поставят граници, още в невръстна възраст се превръщат в творци на заобикалящата ги среда.

Петдесет ученици представиха на сесия, организирана от Ученическия институт на БАН, научни разработки в различни области. Първата награда спечелиха участниците в клуба по роботика в Неврокопската професионална гимназия “Димитър Талев”, в Гоце Делчев, с проекта си “Умен парник”. Те получиха и предложение да построят своето изобретение в учебната ботаническа градина в Пловдив.


Нашият парник е съвкупност от няколко автоматизирани системи – за капково напояване, за контрол на температурата и влажността на въздуха, както и на влажността и нивото на pH в почвата – обяснява гимназистката Мария Савова. – Освен това имаме допълнително осветление, което подпомага фотосинтезата. Създали сме също така интерфейс, който представлява меню с включени подправки и други растения. Чрез него потребителят сам избира какво да отглежда - например босилек и девесил, тъй като са близки по параметри. Веднъж избрани, системата автоматично създава най-благоприятните условия за тях и на практика сама отглежда различните посеви и растения. Накрая единственото, което се изисква от потребителя, е да ги набере и да ги консумира.

Парникът може да бъде поставен и на балкона, и на двора в зависимост от своя мащаб. В него може да се отглеждат едновременно подправки и различни зеленчуци, например краставици и домати, тъй като системата осигурява условията за всяко едно от тях.

“Легометач” – така наричат своя легоробот за почистване на алеи и паркове учениците от Профилираната гимназия “Найден Геров” в Лом.


Това е легоробот, който премахва боклуците и автоматизира почистването на улиците – разказва Алекзандър Владимиров.

Той си служи с няколко основни компонента – ориентира се в пространството чрез сензори, с помощта на четки захваща различните обекти, разполага също така с лопатка за вземане на предметите и кошница. Легороботът може да събира абсолютно всичко, което попадне на пътя му, а и да помага за обезопасяването и по-приятната среда на града. Ако са по-чисти улиците, повече хора ще излязат с велосипедите си – без да се натъкват на трънчета, пирони и стъкла, тъй като роботът ще ги е събрал.  

Младите изобретатели работят и върху робот, който разделно да събира отпадъците. Учениците вече предизвикват интерес с разработките си от страна на фирми в родния им град.

През лятото, запалени по технологиите, младежи от цялата страна се събраха на робоакадемия в Гоце Делчев. В основата й стои учителят от Неврокопската гимназия инж. Атанас Савов, който вдъхновява учениците си да дават живот на роботизирани системи. Една от разработките им – за отопление чрез използването на слънчевите лъчи, вече замества парното в кабинета по роботика в училището, а друга е на път да рационализира пресмятането на количеството използван боклук от домакинствата.

Проектът ни цели във всеки момент да се знае кой контейнер е за изхвърляне – казва той. - По този начин ще се икономисват разходи, а фирмата, натоварена със сметоизвозването, няма да се разкарва напразно рано сутрин. Има и друга опция, свързана с таксата за смет, която у нас сега е обвързана с данъчната оценка на имота. В други държави обаче тя зависи от количеството боклук на съответния потребител и ние имаме идеята как да въведем подобен начин на отчитане. А това може да стане чрез допиране на карта или телефон с въведен определен код до контейнера – по този начин той ще се отворя и ще претегля количеството изхвърлен отпадък за деня, месеца, годината.

И докато изобретателите представяха своята визия за бъдещето, чрез творения на стройно подредения си и логично организиран свят, младите художници показаха във фоайето на БАН артистичната си интерпретация на хора, сгради, улици, въображаеми образи и идеи.


Снимки: Диана Цанкова

Галерия