Реклама

Тарифа за реклама 


РАДИО ШУМЕН излъчва 24 часова програма дневно. Емисиите ни се слушат в Шумен, Разград, Търговище, Силистра, Русе, Добрич – цяла Североизточна България в УКВ – обхвата:

Предаватели MHz KW


Силистра           90.3       3
Венец 87.6 10
Шумен 93.4 1      
Търговище 94.0 0.5
Разград 97.0 0.5
Русе                   98.6       1 
                         
Снимка

Реклама можете да излъчите във всички часове и специализирани програми при следните цени:

РЕКЛАМНА ТАРИФА


ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА    


Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в България.

http://www.nss-bg.org/kodeks.php

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри.

http://www.nss-bg.org/kodeks_hi.php

Радио Шумен – Вашият шанс за успех! Точно и навреме!

reklama.rsh@bnr.bg

Телефони за контакти:

054/ 855 121

0887/ 622 414