Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Икономиката на Шумен изостава

Снимка: money.bg

Икономическата активност на Шуменска област остава слаба. По-нисък от средния за страната е както броят на фирмите, така и размерът на преките чуждестранни инвестиции. Това са малка част от констатациите за областта в осмото годишно изследване на Института за пазарна икономика.

В него освен официални статистически данни за 2019 година, са използвани и такива от 2018-та и 2017-та за секторите, за които информацията се обобщава с повече от година закъснение.

"Броят на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението e 40 и е значително по-нисък от средния за България. По разходи за придобиване на дълготрайни материални активи на предприятията областта сериозно изостава – 1683 лв./човек при 2491 лв. средно за страната. Обемът преки чуждестранни инвестиции е едва 621 евро/човек, или 18% от средните за страната", пише в доклада.

Икономистите на института отбелязват като положителен за икономиката факт това, че с изключение на данъка върху превозните средства, който е променен през 2019 г., нито една община от област Шумен не е увеличавала своите данъци, а община Никола Козлево дори е намалила местния данък върху недвижимите имоти на юридическите лица от 1,7 на 1‰.