Петролната асоциация е против изписването на покупната цена на горивата върху касовите бележки

Българската петролна и газова асоциация (БПГА) се възпротиви срещу изписването на покупната цена на горивата върху касовите бележки, което трябва да стане факт след като от септември влязат в сила промените в наредба на финансовото министерство.

Ръководството на Асоциацията се е срещнало с представители на дипломатически мисии у нас и ги е предупредило за евентуалните негативни последствия, които могат да произтекат от това, тъй като покупната цена е търговска тайна, гарантирана от международното, европейското и националното право.

От Асоциацията са подчертали проблемите, до които може да доведе изискването на Наредба 18 касовите бележки, издавани на бензиностанциите, да дават информация за покупната цена на горивото.

Според бранша това противоречи на основните европейски принципи и правила за лоялна конкуренция.

Осветляването на подобна информация би могло да доведе до изкривяване на конкуренцията между търговските оператори, което не е в полза нито на потребителите, нито на търговците и на българската икономика като цяло.

От Асоциацията посочват още, че въвеждането на подобно правило би засегнало не само нашия пазар, но и търговията с горива в Евросъюза, тъй като множество европейски фирми извършват вътрешнообщностни доставки у нас.

На практика обявяването на покупната цена не носи допълнителна информация за потребителите, тъй като в нея не са включени редица разходи, които правят компаниите, обясняват още от Българската петролна и газова асоциация.