Заявления за отпускане на еднократната помощ за първокласници ще се приемат до 15 октомври

Приемът на заявления за отпускане на еднократната помощ за първокласници за учебната 2019/2020 година продължава до 15 октомври, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е до 450 лева.

От тази година изплащането на тази помощ се извършва на два пъти, като втората част - в началото на втория учебен срок, ще се предоставя, ако детето продължава да учи. През миналата учебна година еднократна помощ получиха семействата на 35 550 първокласници.