Радиоенциклопедия „Музеи и образование“: Образователни програми в музеите

Националният политехнически музей се намира в София ул. „Опълченска” № 66
Снимка: НПМ

Търсим отговор на въпроса защо и в българските музеи образователните програми стават все по–популярни. Ще представим някои от тези програми – по физика, химия и музика, в Националния политехнически музей. Ще направим сравнение с поднасянето на образователните програми в Музея на техниката  в Мюнхен – Германия.
Своя опит в музейното образование споделят: д-р Екатерина Цекова – директор и Люба Дашовска – главен уредник в Националния политехнически музей.