Опазването на пчелите предполага корекция на човешките действия

Снимка: БГНЕС

Едно от удивителните чудеса на природата е пчелата. Нейният дом – кошерът е пример за уреден живот, в който всеки знае своите права и задължения. Йерархията е строга и се спазва от всички. Формата на малките шестоъгълни килийки, изграждащи питата е премерена така, че в тях да се побира максимално количество мед при минимален разход на восък в направата им. Немският професор Карл фон Фриш (носител на Нобелова награда за физиология и медицина), изследвайки общуването между пчелите, стига до извода, че пчелите-разузнавачи с характерен танц в кръгове и осморки дават информация на пчелите-събирачки, за това къде се намира пáшата. Колкото по-бавен е танцът, толкова е по-далеч.

Снимка
Инж. Людмил Савов се занимава с пчеларство от 1984 г. Първоначално изучава теоретично живота и нравите на пчелите, а в момента отглежда над 200 пчелни семейства. Член e на Управителния съвет на Обединения български пчеларски съюз. С него разговаряме за значението на пчелите за човека и природата:
СнимкаТези „летящи фармацевти“, както ги нарича руският изследовател Йориш, ни дават храна и здраве, чрез продуктите, които произвеждат. В медицинската профилактика все по-широко е застъпена употребата на пчелни продукти. В Япония, Китай, Испания пчелите се използват за модерно и ефективно лечение – апиакупунктура. В България този метод едва прохожда. Ако приемем, че  ползата от пчелите за хората и природата е 100 %, то пчелните продукти се явяват едва 1.5 % от тях. Останалите 98 % са резултат от мощната опрашителна дейност, която осъществяват. Тя оказва пряко влияние върху една трета от храната, която консумираме. Опрашването е от значение както за селското стопанство, така и за екосистемите за възпроизвеждане на природата. Затова пчелите играят голяма роля в екологичното равновесие на планетата.

Снимка
За съжаление популацията на пчелите в глобален мащаб е застрашена. Кои са основните причини за това обяснява инж.Савов:

Глобалното замърсяване на околната среда от една страна, от друга – рязкото намаляване основната храна на пчелите в световен мащаб, а също така и климатичните промени. Увеличават се площите на земеделските култури, които се обработват със съвременни пестициди и химикали. Те унищожават плевелите, които също са храна за пчелите по време на цъфтежа. Така хранителният баланс рязко намалява. Ако погледнем климата  допреди 20-30 години имахме ярко изразени четири сезона. В момента зимите са все по-меки, с малко валежи. Летата са много горещи и сухи. В тази среда пчелите са длъжни да оцеляват. Напоследък много модерни в земеделието станаха т.нар.неоникотиноиди. Това са 14 вида препарати, получавани на базата на никотиновата киселина, с които се обработват семената на селскостопанските култури, за да се прогонват вредителите. Освен вредителите обаче, се отпъждат и пчелите, които събират от тези растения нектар, прашец и вода, необходима за пилото. В много малка концентрация вредните вещества попадат в пчелните продукти. Отравяне веднага не се получава, но след няколко месеца, особено през зимата, когато се консумира тази храна, пчелното семейство отслабва и може да загине.

Снимка
Има филм, продукция на Англия и Германия, в който се изследват причините за умиране на пчелите. С модерна радарна техника се следи движението им. На 500 метра от пчелното семейство се поставя храна и се проследява летежът.Установено е, че когато няма неоникотиноиди, пчелите се движат почти по права линия от източника на храна до кошера. Когато се сложи нищожна концентрация от тях, т.е такава каквато е в реални условия, те трудно достигат до кошера. Понякога се губят, и това води до намаляване популацията, изчезване и загиване на пчелните семейства.

Снимка
Инж.Савов обяснява как биха могли да се преодолеят проблемите, свързани с това явление: Последните изследвания доказват, че неоникотиноидите могат да се заменят с феромони, които не са опасни за пчелите. Употребата на тези прогонващи вредителите селскостопански препарати е бъдещето на модерното земеделие. Друга ефикасна мярка за оцеляване на пчелите е засаждането на нова растителност, главно медоносни дръвчета, които да повишат хранителната база. Наред с това, е необходимо да се засили превантивната ветеринарна медицина по отношение здравето им и да се премахне тежката химия в борбата с паразитните заболявания. Важно е да се премине към така наречените биологични методи за защита на здравето им.

Снимка
След всичко казано събеседникът ни обобщава: човекът, като основен виновник за влошеното здраве на пчелите, може да коригира своите действия и да запази този ценен биологичен вид.

Снимки: БГНЕС

Още от рубриката
Мария Габриел и Йорданка Фандъкова

София ще бъде цифровата столица на Европа през юни 2018 г.

От 25 до 29 юни 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС София ще бъде домакин на Европейската седмица на цифровизацията и иновациите и на Европейската дигитална асамблея. За събитието българската столица ще събере целия..

публикувано на 12.12.17 в 13:30

Чудото да направиш нещо с ръцете си, да го наситиш с красота и усещане за корени

У нас Св. Спиридон, чийто празник е днес, се приема за покровител на занаятчиите - обущари, тухлари, грънчари, бакърджии. Празнуват също шивачи, тъкачи и др. Независимо, че всеки еснаф има свой светец-закрилник, 12 декември още от Възраждането е..

публикувано на 12.12.17 в 10:40

Зовът на Антарктида

Българската антарктическа експедиция отново се отправи на път към Ледения континент. След дълго и опасно пътуване, поради затруднената ледова обстановка, първата група учени пристигна на 1 декември в базата „Св. Климент Охридски“ на о-в Ливингстън...

публикувано на 11.12.17 в 08:05