Опазването на пчелите предполага корекция на човешките действия

Снимка: БГНЕС

Едно от удивителните чудеса на природата е пчелата. Нейният дом – кошерът е пример за уреден живот, в който всеки знае своите права и задължения. Йерархията е строга и се спазва от всички. Формата на малките шестоъгълни килийки, изграждащи питата е премерена така, че в тях да се побира максимално количество мед при минимален разход на восък в направата им. Немският професор Карл фон Фриш (носител на Нобелова награда за физиология и медицина), изследвайки общуването между пчелите, стига до извода, че пчелите-разузнавачи с характерен танц в кръгове и осморки дават информация на пчелите-събирачки, за това къде се намира пáшата. Колкото по-бавен е танцът, толкова е по-далеч.

Снимка
Инж. Людмил Савов се занимава с пчеларство от 1984 г. Първоначално изучава теоретично живота и нравите на пчелите, а в момента отглежда над 200 пчелни семейства. Член e на Управителния съвет на Обединения български пчеларски съюз. С него разговаряме за значението на пчелите за човека и природата:
СнимкаТези „летящи фармацевти“, както ги нарича руският изследовател Йориш, ни дават храна и здраве, чрез продуктите, които произвеждат. В медицинската профилактика все по-широко е застъпена употребата на пчелни продукти. В Япония, Китай, Испания пчелите се използват за модерно и ефективно лечение – апиакупунктура. В България този метод едва прохожда. Ако приемем, че  ползата от пчелите за хората и природата е 100 %, то пчелните продукти се явяват едва 1.5 % от тях. Останалите 98 % са резултат от мощната опрашителна дейност, която осъществяват. Тя оказва пряко влияние върху една трета от храната, която консумираме. Опрашването е от значение както за селското стопанство, така и за екосистемите за възпроизвеждане на природата. Затова пчелите играят голяма роля в екологичното равновесие на планетата.

Снимка
За съжаление популацията на пчелите в глобален мащаб е застрашена. Кои са основните причини за това обяснява инж.Савов:

Глобалното замърсяване на околната среда от една страна, от друга – рязкото намаляване основната храна на пчелите в световен мащаб, а също така и климатичните промени. Увеличават се площите на земеделските култури, които се обработват със съвременни пестициди и химикали. Те унищожават плевелите, които също са храна за пчелите по време на цъфтежа. Така хранителният баланс рязко намалява. Ако погледнем климата  допреди 20-30 години имахме ярко изразени четири сезона. В момента зимите са все по-меки, с малко валежи. Летата са много горещи и сухи. В тази среда пчелите са длъжни да оцеляват. Напоследък много модерни в земеделието станаха т.нар.неоникотиноиди. Това са 14 вида препарати, получавани на базата на никотиновата киселина, с които се обработват семената на селскостопанските култури, за да се прогонват вредителите. Освен вредителите обаче, се отпъждат и пчелите, които събират от тези растения нектар, прашец и вода, необходима за пилото. В много малка концентрация вредните вещества попадат в пчелните продукти. Отравяне веднага не се получава, но след няколко месеца, особено през зимата, когато се консумира тази храна, пчелното семейство отслабва и може да загине.

Снимка
Има филм, продукция на Англия и Германия, в който се изследват причините за умиране на пчелите. С модерна радарна техника се следи движението им. На 500 метра от пчелното семейство се поставя храна и се проследява летежът.Установено е, че когато няма неоникотиноиди, пчелите се движат почти по права линия от източника на храна до кошера. Когато се сложи нищожна концентрация от тях, т.е такава каквато е в реални условия, те трудно достигат до кошера. Понякога се губят, и това води до намаляване популацията, изчезване и загиване на пчелните семейства.

Снимка
Инж.Савов обяснява как биха могли да се преодолеят проблемите, свързани с това явление: Последните изследвания доказват, че неоникотиноидите могат да се заменят с феромони, които не са опасни за пчелите. Употребата на тези прогонващи вредителите селскостопански препарати е бъдещето на модерното земеделие. Друга ефикасна мярка за оцеляване на пчелите е засаждането на нова растителност, главно медоносни дръвчета, които да повишат хранителната база. Наред с това, е необходимо да се засили превантивната ветеринарна медицина по отношение здравето им и да се премахне тежката химия в борбата с паразитните заболявания. Важно е да се премине към така наречените биологични методи за защита на здравето им.

Снимка
След всичко казано събеседникът ни обобщава: човекът, като основен виновник за влошеното здраве на пчелите, може да коригира своите действия и да запази този ценен биологичен вид.

Снимки: БГНЕС

Още от рубриката

Изкуство без възраст

Фондация Credo Bonum е позната на жителите в по-големите градове у нас с кампанията „Книги за смет”, която насърчава хората да събират пластмасови отпадъци, а срещу събраните количества да получават нови книги от нашумели автори. Инициативата..

публикувано на 18.07.18 в 08:30

Децата, които станаха добрите герои във Фейсбук

Давид, Емо, Калин и Ева – това са децата, които станаха популярни във Фейсбук благодарение на една благородна кауза. За броени дни инициативата им да съберат пари за един от кучешките приюти близо до София спечели много привърженици и споделяния и..

публикувано на 17.07.18 в 10:39

Младежи от пет държави се обучаваха в лагер по предприемачество в Габрово

В архитектурно-историческия резерват "Боженци" се проведе   Първият международен младежки лагер "Предприемачът като откривател". В него участваха 22 младежи от България, Беларус, Израел, Полша и Русия. Партньори в организирането на лагера бяха Община..

публикувано на 15.07.18 в 08:30