Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Безопасност за всички видове транспорт

Развитието и безопасността на всички видове транспорт в страната са във фокуса на новата програма „Транспортна свързаност“, за периода 2021-2027 година. Приоритетите разясни инж. Галина Василева, ръководител на управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура".

Програмата „Транспортна свързаност“ попада в обхвата на една от политическите цели на ЕС - по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност. Общият бюджет на програма е около 2 млрд. евро, като тя се съфинансира от една страна чрез европейския фонд за регионално развитие, а от друга – от кохезионния фонд.

Железопътният транспорт продължава да бъде основен приоритет и в новия програмен период. С планираните инвестиции там се цели цялостно завършване на железопътния коридор от турската до сръбската граница, както и свързване на жп мрежата на България с Република Северна Македония.

Предвидени са и средства за пътищата в България, каза още инж. Галина Василева. В новия програмен период отново ще бъдат обхванати и вътрешноводните и речни пристанища с цел стимулиране на мултимодални операции.

По отношение безопасността на движението по пътищата, мерките са съобразени с Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата за периода до 2030 г.

Чуйте още подробности от репортажа на Катерина Петрова.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

ВИЖТЕ ОЩЕ

Проект за чисти пристанища

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ работи по проект, наречен „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. Той се реализира с европейски средства чрез Оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г...

публикувано на 07.09.21 в 10:29

Европа на скорост

Два от най-мащабните проекти, които се реализират в момента по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ще имат финансиране и през следващия програмен период. Това каза инж. Галина Василева, ръководител на управляващия орган на програмата. Те са свързани с изграждането на АМ „Струма“, Лот 3.2 и строителството на скоростната жп..

публикувано на 03.09.21 в 09:05

Камери следят за нарушители

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ приключи още един от значимите си проекти. Той е свързан с проектирането, доставката на оборудване и изграждането на системи за сигурност, интеграцията и визуализацията на територията на пристанищните терминали за обществен транспорт с национално значение като „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и „Бургас-Изток..

публикувано на 11.08.21 в 11:13

Европейска сигурност за пристанищата

Десетки камери и други съоръжения вече са поставени по българските морски пристанища. Те са резултат от реализирания проект на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по Оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Общата стойност на дейностите е над 7 231 917 лв., като Европейският фонд за развитие е..

публикувано на 22.07.21 в 09:31

Дигиталните технологии - на пристанищата

„VTMIS“ е един от най-успешните проекти, по които работят от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” по Оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. С него се постига подобряване в управлението, безопасността и сигурността на корабоплаването и екологичния контрол в морските пространства на Република България..

публикувано на 16.07.21 в 08:52

Защо драгирането е важно за трафика по Дунав?

Общият българо-румънски участък на река Дунав се характеризира с много на брой критични участъци, в които при определени водни стоежи липсват необходими дълбочини. Това създава затруднения за корабния трафик, често с негативни финансови последствия за товародателите, спедиторите, корабособствениците и други. Извършването на драгажна дейност за..

публикувано на 06.07.21 в 09:48

Европа помага за безопасно корабоплаване

Три плавателни съда, които се строят в момента, ще улеснят в значителна степен поддържането и рехабилитацията на корабоплавателния път в общия българо–румънски участък на река Дунав. Очаква се те да заработят като система през следващата година. Така ще бъде гарантирана и безопасността на плаването по реката. Оборудването се доставя по проект,..

публикувано на 25.06.21 в 09:59
Подкасти от БНР