Спомен за Венцислав Кауцки

В годините след Освобождението българската музикална култура се гради от ентусиасти, пристигнали от чужбина, за да работят в България. Голям брой са чешките капелмайстори, поставили основата на музикалното творчество и изпълнителство у нас.

Венцислав (Вацлав) Кауцки, роден преди 155 години в селце край Прага, работи в България и като капелмайстор на полкови оркестри, и като композитор. Обучава много български музиканти и изнася образователни концерти за запознаване на публиката с шедьоврите на класическата музика. Кауцки остава в историята на българската музика и като един от пионерите в оперното дело.

Интересни подробности за дейността на Венцислав Кауцки у нас чуйте от Красимира Йорданова в рубриката Помните ли...