Икономиката ни е достигнала капацитета си

За да продължи да расте, трябва да се увеличат чуждестранните инвестиции

Българската икономика се развива добре и почти няма незаети работни места - така изглеждат тенденциите, очертани от последните данни на Националния статистически институт. Въпреки добрите темпове на икономически растеж, най-вероятно окончателните данни за 2017 година ще покажат, че той е под четири проценти, заяви за "Хоризонт" икономистът Десислава Николова от Института за пазарна икономика:

Изненадващото е, че и през третото, и през четвъртото тримесечие на миналата година имаме един много висок брой нови работни места – над 160 000 повече заети, спрямо това, което сме имали през предходната година.

Икономиката ни обаче е достигнала капацитета си, а за да продължи да расте с поне същия темп, трябва да се увеличат преките чуждестранни инвестиции.

Също така - трябва да има повече заети в икономиката. В момента безработицата е 5,6 на сто.

Макар и за много хора да звучи недопустимо, фактите говорят, че все по-често у нас ще се внася работна ръка.

Емиграцията на хора в трудоспособна възраст намалява, но все още заминаващите са много повече от тези, които се прибират в България.

София ще продължи да бъде центърът на икономически растеж, макар че и други градове вече се очертават като по-малки локални центрове, в които има висока заетост.

От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Марта Младенова.