За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Имената на празника

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101214_Za dumite.mp3 Безкрайните празници около Коледа имат безкрайно разнообразни народни наименования. Имената крият вярвания и представи за света и живота, които ако и да не споделяме, предаваме на децата си чрез..

публикувано на 11.12.10 в 08:20
Програмата SpeechLab дава възможност на хора с нарушено зрение да работят на компютър, но съществува необходимост от аналогична програма и за мобилните телефони.

Да “виждаш” чрез българския език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101130_Za dumite.mp3 Хората с нарушено зрение се нуждаят от български говор за мобилните си телефони – разговор с Гюнер Мехмед. Впрочем, защо не казваме “слепи хора”, а “хора с нарушено зрение” – за деликатността,..

публикувано на 26.11.10 в 07:46

Полюляването на полилея и народната етимология

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101116_Narodna etimologia.mp3 Естественото и похвално любопитство на хората да разберат произхода и значението на думите понякога ги кара да ги преиначават и осмислят чрез познати и близки по звучене думи. Оттам пък..

публикувано на 10.11.10 в 14:52

Новите думи в езика ни

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101102_Novi dumi.mp3 Откъде идват, създават ли се наши “родни”, кой измисля думи в днешно време, каква е съдбата на новите и колко от тях доживяват до утре – разговор с доц. д-р Сия Колковска от Института за български..

публикувано на 28.10.10 в 13:31

Ранното изучаване на чужд език затруднява ли усвояването на майчиния

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101019_Za dumite.mp3 Загрижени за житейската и професионалната реализация на децата си, все повече родители полагат усилия да им осигурят възможност да изучават чужд език едва ли не от самото раждане. Не са малко обаче..

публикувано на 21.10.10 в 10:28

Отиват ли си звателните форми от българския език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101005_Za dumite.mp3 Защо все по-често в обръщенията звателните форми отсъстват. Чуждо влияние, мода или естественият развой на езика е причината за това. Поглед назад и опит за прогноза с участието на проф.д-р Боян..

публикувано на 04.10.10 в 08:20

Остъплението на учтивите форми

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/100921ZaDumite.mp3 Говоренето на “ти” – мода, лошо възпитание, тенденция... или всичко това и още толкова? Защо все по-често чуваме “ти” вместо “вие” и дали не идва краят на учтивите форми. Откъде идва думата “мол”...

публикувано на 20.09.10 в 09:38

За мелодията на българския език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/100907ZaDumite.mp3 От кой род е думата „колега”. За „мелодията” на българската реч - що е то „интонация” и може ли тя да се променя под чуждо влияние. Езикови справки по радиото. Любимата дума на актрисата Меглена..

публикувано на 03.09.10 в 11:17

За думите

Предаване за българския език и речта на българите вторник, от 15.30 до 16.30 часа водещ: Венета Гаврилова Да поговорим за майчиния си език пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно – опитваме се да го..

публикувано на 10.08.10 в 10:49
Карта на Голяма носовка (ѫ) изоглоса* на българския език в началото на 20-и век.

Българските диалекти

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/100810_Za dumite.mp3 Българските диалекти - има ли борба между тях в момента. Продължават ли диалектите да обогатяват книжовната ни реч, а “некнижовната”? “Софийският диалект все повече се натрапва... тези ударения.....

публикувано на 09.08.10 в 11:27