Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Ще има ли Закон за личния фалит?

Снимка: Ани Петрова


Промени в Закона за задълженията и договорите, според които се въвежда 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица, внесени от "Обединени патриоти" и ГЕРБ, прие единодушно Парламентът на 22ри юли. 

"С въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащият режим за 3 и 5-годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си. Вносителите отчитат необходимостта от законопроекта, тъй като България е единствената държава - членка на Европейския съюз, която не е въвела абсолютна погасителна давност за задължения на граждани или процедури за потребителска несъстоятелност", посочва се в мотивите на законопроекта.

Към момента има вратичка в закона, която позволява кредитора да "преследва" длъжника на практика безкрайно, а предложената 10-годишна давност не променя възможността граждани и фирми да се възползват и от 5 и 3-годишната даваност. Вносителите подчертават, че се уеднаквява режимът, като така се дава възможност на частни и физически лица да започнат "от нула". 

От "Обединени патриоти" са готови с изготвен закон за личния фалит, който цели да сложи край на фигурата "доживотен длъжник", като не става въпрос за пълно опрощаване или натрупани дългове към различни инстутиции, обясни депутатът Александър Сиди.

"Човек е имал кредит за жилище, което е спрял да може да плаща. Идва изпълнител, апартаментът се продава на публична продан. Ако кредитът е бил 100 хиляди лева, а апартаментът се продава за 70, човекът дължи още 30 хиляди. Всеки ще бъде отговорен за своите задължения. Кредиторът също ще има защита, каквато има и длъжникът. Разбира се, говорим за добросъвестни длъжници".

За решаването на проблема на "вечните длъжници" от няколко години настоява Европейската комисия, тъй като България е единствената държава в съюза, която няма регламент за спасяване от т. нар. "дългово робство", което остава и за наследниците на длъжниците. Как обаче ще бъдат защитени правата на добросъвестните длъжници?

"Защитата към длъжника, която предлагаме, ще му даде възможност да продължи да работи. Несеквестируеми са тези имуществени права на длъжника, срещу които съдебният изпълнител не разполага с процесуалната власт да насочва принудително изпълнение".

Като  добър и балансиран по отношение на кредитори и длъжници описа проекта за закон Стоян Божинов, депутат от Обединените патриоти. Законът ще дава защита на живеещите на територията на страната граждани - "местни лица" по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са изпаднали в неплатежоспособност, така че в продължение на три месеца не са в състояние да изплатят задължения - едно или повече - в общ размер не по-малко от пет минимални заплати (3050 лв.). 

"Същевременно защитата е ограничена до общ размер на дълга от 200 000 лв., натрупан по едно или няколко задължения. Освен това за поставяне под закрила се изисква длъжникът не е бил недобросъвестен - да е предизвикал задлъжняването си злоумишлено с престъпления или административни нарушения, да е осъден за злоупотреба с доверие и др., или пък задълженията му да са за обезщетение за вреди от непозволено увреждане, да е укрил имущество и т.н. Като условие за закрилата длъжникът трябва да предостави на кредиторите си за удовлетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за пет години с изключение на несеквестируемите вещи и доходи. Лицата, за които е открито производство по личен фалит, се вписват в Централен електронен регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията и подлежат на много ограничения, но за срок от пет години. След това всички необезпечени имуществени задължения на длъжника, които са възникнали преди този момент и не са отсрочени или разсрочени, се погасяват."

Въвеждането на абсолютната давност е само първата стъпка за решаването на въпроса с вечния длъжник. Следващата е приемането за Закона за личния фалит, за да бъде решен проблемът цялостно, коментира Диана Ковачева, омбудсман на България. Общественият защитник е на мнение, че хората, от които няма какво повече да се вземе, заслужават втори шанс, т.е нужни са ясни критерии относно абсолютната давност.

"Такъв старт трябва да бъде даден на онези, които наистина нямат такава възможност, а не всички да се поставят под общ знаменател. Въпросът с вечния длъжник ще бъде решен със Закон за частния фалит".

Темата от години циркулира в общественото пространство. Общият законопроект с ГЕРБ не отменя законодателната инициатива на патриотите в Закона за личния фалит. Тепърва предстои приемането му, като той ще бъде внесен в парламента в началото на есента.

Народният представител Красимир Богданов определи края на "вечния длъжник" за сериозна промяна, която поправя голяма несправедливост.

"От гледна точка на справедливостта това е много важна стъпка, защото в момента се водят над 600 хиляди дела срещу такива длъжници, а при случай на смърт наследниците наследяват дълговете. Изключително несправедливо е и че понякога размерът на лихвите надхвърля главницата".

Асоциацията на колекторските агенции заяви своята категорична подкрепа за търсене на решение на съществуващия проблем с "вечния длъжник" през законодателни промени. Според организацията обаче предлаганите към момента решения са "на парче" и в ущърб на потребителите. Въвеждането на безусловна 10-годишна давност на всички задължения на физическите лица не само, че няма да реши проблема, но и ще създаде поредица от нови проблеми и рискове, които ще бъдат платени от добросъвестните граждани. Според колекторските фирми добрите европейски и световни практики предлагат законово решение на проблема с "вечния длъжник" през закон за личния фалит. С отрицателни становища излязоха Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на банките и Върховния касационен съд.

В момента се работи по закона за личния фалит, за да бъдат отстранени спорните моменти, каза още Богданов.

"10-годишна абсолютна давност за събиране на вземания от физически лица е първата стъпка към борбата на ВМРО за въвеждането на института на т.нар. "частен фалит". Работим над недоразуменията, които евентуално би могъл този закон да предизвика. Защитаваме интереса на всички страни".

Европейската банка за възстановяване и развитие е загрижена относно предложените промени в закона. Според нея, новите изменения ще имат значително негативно въздействие върху българския финансов сектор и впоследствие върху реалната икономика. Предлаганите промени ще се отразят негативно и на банковата дейност, тъй като кредитополучателите-физически лица няма да имат стимул да изплащат заемите си. В резултат на това банките биха могли да намалят апетита си за отпускане на заеми към сектори, които традиционно се смятат за по-рискови: бизнес, ръководен от жени, стартиращи предприятия, селско стопанство и компании, базирани в селските райони, а всички те са ключови за развитието на икономика, която е устойчива и предоставя възможности за включване на всеки, се посочва в становището на банката. 

В нашето законодателство има добре уредена процедура за обявяване на неплатежоспособност на търговци, но когато стане въпрос за физически лица, които не упражняват търговска дейност, ситуацията е съвсем различна, продължихме разговора с Красимир Богданов, депутат от ВМРО.

"Търсим решенията, които да са работещи и практически, да отговарят на интересите на всички. В началото на септември ще внесем закона в Народното събрание".

Народно събраниеИдеите за справяне на социалния проблем с "вечните длъжници" циркулират отдавна и предложения за механизми за уреждането му бяха предлагани и отхвърляни в последните години - както чрез абсолютна давност, така и чрез възможност за личен фалит. От Асоциацията на банките в България не са се изказали против законопроекта, но настояват удължаване на срока на давността на 15 години, както и даване на година за влизането му в сила (сега предвиденото е шест месеца). Като цяло поддръжниците на абсолютната давност в юридическите среди изтъкват като нейно предимство лесното администриране и по-ниските разходи.

С изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсванията ѝ, освен в случаите, когато задължението е отсрочено и разсрочено. След приключването на тези 10 години кредиторите няма да имат право на претенции по съдебен ред или по някакъв друг ред да искат събиране на това вземане. 

Асоциацията за защита на потребителите излезе с остро становище за промените в законодателството за дейността на колекторските фирми. В тяхна позиция се напомня, че на фона на промените, свързани с абсолютната давност, действията на министъра на правосъдието Данаил Кирилов будят недоумения и навеждат на мисълта, че зад неговото становище има и други нечисти намерения. На 9 юни със своя заповед той сформира работна група, която да предложи правна рамка за дейността на колекторските фирми. Досега са проведени две заседания, на които участниците обсъдиха и дадоха становища по предложенията на Министерството на правосъдието за промени в няколко закона.

Вижте още
Мали Дреновец

Мали Дреновец- спокойното село без магазин, но с гостоприемни и мили хора

Тази сутрин "Посоките на делника" ни отвеждат в гостоприемното село Мали Дреновец, за да покажем поредното малко село в Северозапада.  Мали Дреновец се намира в пределите на община Димово. Съседни на Мали Дреновец са селата Владиченци, Държаница и Арчар.  На 6 км е от село Арчар, но е доста по-високо и пътувайки нагоре по завоите, усещаме как..

публикувано на 18.09.20 в 12:00

Автоинструктори подготвят протест заради промени в обучението на шофьорите

Заради " липса на компетентност и затрудняване работата на учебните центрове " автоинструктори  планират общонационален протест в цялата страна. Публикуваният за обществено обсъждане проект, с който се променя Наредбата за условията и реда за обучение на бъдещи шофьори , предизвика недоволство сред някои от автошколите. От Съюза на..

публикувано на 17.09.20 в 10:15

Линия на бедност и минимална работна заплата- какво реши Тристранката

Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава в понеделник и обсъди промяна в начина за определяне линията на бедност и размера ѝ за следващата година. Социалният министър ще предлага еднолично размер на линията на бедност само при спад на брутния вътрешен продукт и само при особени обстоятелства, в каквито е страната ни в..

публикувано на 16.09.20 в 12:25

Звънецът бие за първия учебен ден

Ранното ставане, сутрешното бързане, уроците, запознанствата и дори напрежението - всичко това започва от днес , 15ти септември - денят, в който училищният звънец кънти за откриване на новата учебна година . Всяка година на днешната дата тълпа от ученици се събира в училищния двор, изпълнен с особена магия, съчетаваща тъгата на отиващото си..

публикувано на 15.09.20 в 10:10

Как да се върнем на работа без излишен стрес

Как да се адаптираме на работа в първите дни след летните отпуски или работата от вкъщи? Може да ни е много трудно да се настроим за работен процес, да се почувстваме изморени или изнервени. Пандемията пък развали плановете за отдих през летните месеци, много хора останаха дори без работа.  Как видинчани се справят със стреса, провери..

публикувано на 14.09.20 в 14:50

В Люти дол искат да възстановят инфраструктурата, пострадала при строителството на магистралата

"Надявам се, когато приключи строителството на магистралния път, който ще мине и край селото ни, да бъде ремонтирана главната ни улица, по която сега минава целият трафик от Е79", коментира ситуацията в мездренското село Люти дол кметът му, Никола Николов. "Един от основните ни проблеми сега е именно този трафик. Той ни създава много грижи...

публикувано на 11.09.20 в 17:00

С Второ велико народно въстание продължават протестите срещу властта

Исканията за оставка на правителството и на главния прокурор Иван Гешев продължават 64-ти ден. След като на 2 септември - началото на есенния политически сезон - протестиращите срещу управлението на страната организираха мащабна акция, наречена Велико народно въстание , гражданското недоволство заема пространството между Министерския..

публикувано на 10.09.20 в 10:15