Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Какви са ползите от Местните инициативни групи

Снимка: Колаж на Радио ВИДИН

Местните инициативни групи /МИГ/ са сдружения с нестопанска цел с представители на неправителствения, икономическия и публичен сектор. Всяка група си прави стратегия, която отговаря на потенциала и на нуждите на съответния регион. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от държавата, МИГ получава финансиране от Програмата за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство. МИГ-ове могат да получат финансов ресурс от програмите "Развитие на селските райони", "Иновации и конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда", "Наука и образование за интелигентен растеж". 

МИГ- Бяла Слатина, като финансираща структура, която подпомага проекти на територията на община Бяла Слатина съществува от 2018 година. Местната инициативна група изпълнява един подход, който в предишните периоди е наречен "Лидер", в новия програмен период се нарича "Водено от общностите местно развитие". Този подход свърза 3 елемента- изискването да има МИГ, да има ясно определена територия и за тази територия има план за действие с финансов ресурс. Специфичното при МИГ-овете е, че има изискване в групата да имат представителство частния сектор, гражданските организации, публичния сектор.

"Изготвяме насоките за кандидатстване. След това тези насоки се утвърждават от управляващия орган, който е на водещия фонд на министерството на земеделието. Ние паралелно и приемаме проекти, и оценяваме, и изготвяме насоки. Същинското сключване на договори и одобрението на самите проекти след нас се осъществява от Държавен фонд "Земеделие". Единствено бенефициентите, кандидатите, които са регистрирани на територията на местната инициативна група, имат право да кандидатстват с проект", обясни Сашка Първанова- експерт по прилагане на стратегията на МИГ- Бяла Слатина.

5 милиона лева е финансовият ресурс на МИГ Бяла Слатина по стратегията за финансиране. Близо 3 милиона са по Програмата за развитие на селските райони и 2 милиона са от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Към 700 хиляди лева са само за инвестиции в земеделски стопанства, друга част са за подкрепа на т.нар. неземеделски дейности.

От 2016 година е регистрирана МИГ Луковит-Роман, след което са кандидатствали за финансиране на стратегията. Стратегията е многофондова и включва няколко оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони. Подписаното споразумение през март, миналата година е за около 7 милиона и 300 хиляди лева- средства, за които местни фирми, двете общини, училища, НПО и други ще могат да кандидатстват и да печелят проекти.

"Вече сме обявили процедури за прием на проекти. Доста от средствата са договорени, но все още няма реализиран проект. Проекти за неземеделски дейности, проекти за преработка на земеделска продукция, за бизнес услуги и производства на микропредприятия във всички сфери", каза Цветенка Хаджиева- член на Общото събрание на сдружението МИГ Луковит-Роман.

Как да получат по- добро и качествено образование децата от община Лом- това е основната цел, която преследват училищата, които са кандидатствали пред МИГ- Лом и имат одобрени проекти. Те са 6 и имат подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към стратегията "Водено от общностите местно развитие" на местната инициативна група в Лом. 

"Нашата местна инициативна група работи усилено по подхода за водено от общностите местно развитие. Последните три проекта, които подписахме, са по програма  "Наука и образование за интелигентен растеж". Общо проектите, които успяхме да оценим ние- като една от страните, която прави оценката на местно ниво на подадените проекти по изпълнение на нашата стратегия,  са 6, в които са обхванати училища в селата и училища в град Лом", заяви Красимира Томова- експерт "Стратегия" в МИГ-Лом.

МИГ- Лом има сключени 17 договора с 4 управляващи органа. Подадени и оценени са 42 проекта на обща стойност близо 6 милиона лева. В тази връзка МИГ организира празник в Дунавския парк на 16 и 17 октомври. 

МИГ Берковица-Годеч е създадена през 2010 година като сдружение с нестопанска цел. Успешно реализира стратегия за местно развитие в периода 2012-2015 година, като в новия програмен период 2014-2020 е сключило нов договор с нова стратегия. В тази стратегия са разработени различни мерки, по които може да кандидатстват физически и юридически, лица както и общините Берковица и Годеч. Това 
"Проектите, които могат да се осъществят, са само за територията на двете общини и са в помощ на местния бизнес, неправителствени организации и Общини... След провеждане на 7 приема на проектни предложения по различните мерки имаме общо 75 предложения, като 47 са сключените договори"- каза пред сътрудника ни Петя Генова Иван Димитров член на Управителния съвет на сдружението.

МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур е учредена през 2008 година, като през 2011 година е пререгистрирана като дружество с нестопанска цел. Оперира на територията на четири общини- Чипровци, Чупрене, Ружинци и Георги Дамяново. 

"От 2014 година ние имаме мултифондово финансиране... Как става кандидатстването? Разписва се една стратегия от страна на МИГ, която се подава към управляващия орган на Държавен фонд "Земеделие". След одобряването на тази стратегия МИГ кандидатства за определена сума пари в зависимост от населението на територията на общността и след одобряването на финансовия ресурс се започва с подготовка на програми и съответно обявяване на приеми, за да могат хората да се възползват от програмите, които предоставя МИГ-а", разясни реда за учредяване Мария Тодорова- председател на МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур.

Сдружението ще се насочи към земеделските производители, бизнеса и представителите на нестопанския сектор, за да може да обхване по- широк кръг, от хора, на които ще може да помогне.

"От новия програмен период, т.е. от следващата година- 2021, ние ще започнем активна подготовка на новата стратегия, за да може през новия програмен период МИГ-а да помогне на още много наши бенефициенти."

Още по темата- в звуковия файл.

Вижте още
Видин от високо

Икономическото изоставане на Видин продължава и през миналата година

Кризата , предизвикана от пандемията , е задълбочила икономическите различия между София и останалите региони на страната и е довела до срив в заетостта през миналата година, показват данните от ежегодното изследване на Института за пазарна икономика , което анализира икономическото, социалното и демографското развитие на областите...

публикувано на 28.01.21 в 10:45

Ресторантьори на протест- ще отворят ли врати заведенията?

През вчерашния ден здравният министър проф. Костадин Ангелов подписа няколко заповеди за разхлабване на мерките. В първата се посочва, че учениците ще се върнат в клас на три групи - първи от 4 февруари в час влизат децата от 7, 8 и 12 клас. Две седмици по-късно, от 18 февруари, в училищата се връщат 5, 10 и 11 клас. Третата група- от 4 март,..

публикувано на 27.01.21 в 13:05

Неравенството в доходите е най-голямо в България

Разликата в доходите между най-богатите и най-бедните в България е над осем пъти , показва годишният доклад за заетостта на Европейската комисия. Средно този показател за държавите от ЕС е 5,5 пъти, което прави страната ни рекордьор в негативната класация. "Дадена ни е възможно най-слабата оценка в цели шест категории, което е най-много спрямо..

публикувано на 26.01.21 в 14:12

След технически преглед автомобилите със стикер и чип

Стикер с вграден чип ще бъде поставян при годишен технически преглед на автомобила. Той ще съдържа информация за регистрационния номер на автомобила, името на собственика и екологичния стандарт на колата. Идеята е да бъде ограничавано движението на определени автомобили при наднормено замърсяване на въздуха. "Чул съм нещо, обаче още не съм..

публикувано на 25.01.21 в 14:45

Медийна грамотност от най-ранна възраст

Способността да се к омуникира компетентно във всички медийни форми , както и да се намира, разбира, анализира, оценява и участва с въздействащи образи, думи и звуци, които съставляват съвременната ни масмедийна култура - това е медийната грамотност . Критичното мислене, което засяга всички сектори на образователната система, децата, младите хора..

публикувано на 21.01.21 в 10:40

Ще стане ли община Видин по- добро място за живеене с новата програма за благоустрояване

Община Видин разработи програма за благоустрояване "Нашият Видин- по-красив от всякога". Тя има за цел да направи средата на живот по-привлекателна, по- социална, по- безопасна, като даде шанс, на конкурентен принцип, на по- активните и по- задружните собственици в многофамилни жилищни сгради, както и на жителите на всички населени места да..

публикувано на 20.01.21 в 12:09

Газифициран Видин - мисията възможна

Природният газ е един от най-евтините енергоизточници за дома и най-популярният избор за отопление, готвене и топла вода в Европа. Уредите на природен газ са икономични. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%. Използването на природен газ за битови нужди може да намали разходите с над 50% в сравнение с електрическата..

публикувано на 19.01.21 в 13:45