Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Заради решението на екоминистъра - протести ще блокират Е-79 и Петрохан

Снимка: Радио ВИДИН


Процедурата за оценката за въздействие върху околната среда на прединвестиционното проучване на трасето за тунел под Петрохан е спряна от екоминистерството. Причината е, че новият път и тунелът преминават през няколко защитени територии, съобщават от МОСВ. Решението е разписано на 31 май.

Решението е незаконосъобразно, аргументираха се на обща пресконференция Гражданско обединение "Единни за промяна" и Гражданската инициатива за тунел под Петрохан.

Инвестиционното предложение засяга няколко защитени зони, но предвидените дейности не са в противоречие с режима в тези зони, обясни Росица Кирова.

"Решението на министъра е изцяло незаконосъобразно, а аргументът, на базата на който е взето решението, е че инвестиционното предложение предвижда преминаване през защитена зона и противоречи на устройствен план за управление на тези зони. Министърът явно не е забелязал, че съществуващият път и в момента минава през тази зона. Пропуснал е, че когато е въведен в действие този план за управление, той не е базиран на реално съществуващите местообитания на съответните птици, а е направена карта на района на база на предположения. Еко организациите са казали, че може би има обитание на такива видове. Не че тяхната сигурност не е важна, но тя не може да бъде за сметка на сигурността на гражданите, на развитието на този регион. Най-големият проблем е, че ако беше направен задълбочен анализ и бяха изтъкнати мотиви, министърът щеше да е наясно, че планът за управление не може да огранични ползването включително и на ливадите в зона Берковица - това е територия, за която няма устройствен план предвиден. Предназначението на имотите се определя от подробен устройствен план, който все още не е изработен. След като разбрахме за решението, ние изпратихме писмо до министъра. Учтиво го помолихме да бъде така добър да отмени своето решение. Изтъкнали сме аргументи, а такива ще бъдат изтъкнати и в жалбата, която ще подадем. Имахме желание да е от името на АПИ, защото те са молителят за възлагане на ОВОС. Имам решение в тази насока - шефът на АПИ няма да възразява, това ми написа. Жалбата е готова, ще бъде внесена".
Росица Кирова
Ако до 15 юни екоминистърът не отмени решението си, ще започнат масови протести, които ще са различни от тези през 2018 година, каза още Росица Кирова.

"На 19 юни от 10 часа на познатото място за гражданите на Видин ще направим протест. Ще затворим международен път E-79. Същото ще бъде направено в Монтана, на мястото, на което се провеждаше протеста през 2018 година. Край Петрохан предстоят безсрочни протести с палаткови лагери. Надявам се министърът да си спести това нещо. Ние го каним официално на разговори. Да въведе подобен род забрана, с която отказва изработването на оценка за въздействие върху околната среда - тази забрана противоречи на конституцията. Той не може да се позовава на някакъв документ, който няма силата на закон. Той го знае това или би трябвало да знае. В края на решението му е написано следното нещо: "с предложението се предвижда усвояването на нови имоти в границата на защитена зона Берковица, част от които с начин трайно ползване ливада". Съгласно точка от този План за управление на територията е въведена забрана за промяна предназначението на имота. Съгласно Закона за устройството на територията и Закона за ползване на земеделските земи - тези закони определят как това става в България, те са нормативния акт, а не с План за управление. Министърът също пише, че предвидените в инвестиционния проект дейности не са в противоречие с режимите на защитените зони Раяновци, Понор, Западен Балкан и Берковица за опазване на дивите птици, но са в противоречие с режима, въведен с Плана за управление на защитена зона Берковица, който е утвърден през 2016 година със заповед на екоминистъра. Съществуващият път минава през същата тази защитена зона Берковица, преминава през посочените терени, което означава, че те са само предполагаеми зони - като такива са описани в плана. Апелирам към всички да бъдат така добри да отменят това решение".

На 7 юни министърът на околната среда и водите Асен Личев изпрати писмо до Пътната агенция с уведомление, че процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на тунела под "Петрохан" може да бъде възобновена, в случай че в министерството бъдат представени всички проучени от инвеститора варианти за трасе на пътя.

През лятото на 2019 година АПИ подписа договор за изработването на прединвестиционното проучване на поне три варианта за ново пътно трасе между София и Монтана с тунел под връх Петрохан. Проектантите от Университета по архитектура, строителство и геодезия и фирма "Трансконсулт 22" имаха година и половина да изготвят проектите. Срокът изтече в края на февруари тази година. След приключване на прединвестиционното проучване в началото на март тази година беше възложена процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въз основа на която да бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе.

Избраният от експертна комисия вариант за тунел под Петрохан е най-щадящият околната среда, обясни още Кирова.

"Министърът иска да бъде запознат с останалите 2 варианта. А защо не е прочел документите, които са внасяни в МОСВ? Трите варианта са разглеждани, публично обсъждани и приет краен вариант на експертно икономически и технически съвет на АПИ, състоял се на 7 декември миналата година. Приет е единият от вариантите поради възможността да са реализира габарит Г20 - две платна с две отделни ленти за движение и с две тръби над тунела. По този проект се достига най-голямо намаляване на надморската височина, има възможност трасето да се раздели на три отделни участъка с условни разделители при Бучин проход и Бързия. Освен това, проектната разработка, която е приета, е най-щадяща екологична. Документацията е на разположение от месеци".

Развитието на Северозападния регион зависи от изграждането на тунела под Петрохан, посочи Емил Мушанов.

"Самият протест и идеята за магистрала бяха породени от това, че трасето не даваше възможност да се предвижиш от точка до друга без някаква неприятност. Изграждането на тунела и на автомагистралата Ботевград-Видин е с жизненоважно значение за икономическото и социално развитие на региона. Ние сме обречени на гибел, ако не реализираме тези цели. Инвеститорите не биха проявявали интерес към този регион".

Бившият председател на Народното събрание и народен представител от Видин Михаил Миков е подготвил жалба срещу решението.

"Решението за тунел "Петрохан" по никакъв начин не се отменя от изграждането на широколентовия път Видин-Ботевград. Решението е необосновано, включително планът за защитена зона Берковица, който не е публикуван, т.е не е нормативен акт. Позовавайки се на него, министърът е прекратил процедурата. Свидетели сме, че вчера (бел. ред. понеделник) имаше реакция от МОСВ, беше изпратено писмо до АПИ, в което се казва да се внесат други възможни проучвания, за да се задвижи процедурата. Не, настояваме за отмяна на този акт на министъра, това е молбата пред Административния съд. Става въпрос за интерес на орнитолозите, за птичките дърдавец, за червеногърбата сврачка. Колкото и да са значими тези редки видове, интересите на хората, на развитието на региона и в крайна сметка екологичния интерес по опазване на природата, са много по-важни. Когато се направи тунел 6 километра, това е с много по-малко въздействие върху околната среда, отколкото път, който и в момента минава през билото на планината, път, по който се отделя емисии от МПС-тата и при този вариант човешкото въздействие е много по-голямо. В жалбата не съм споменал, че при изграждането на обхода на Берковица - изградено е в същата защитена зона, въздействието е същото. В плана се казва, че там на 20 декара от популацията на дърдавеца има една двойка и един мъжки, ако не ме лъже паметта. В плана е предвидено изграждане на пречиствателна станция на 55 декара и при оценката в Плана за въздействие, на който се позовават, за да спрат тунела, е казано че това няма да попречи на защитената зона. Става въпрос или за неразбиране, или за тенденциозно отношение. Не сме против защитата на околната среда, на биологичното разнообразие, но е абсурдно с такива формално бюрократични аргументи да се прекратява, да се забавя във времето. Този акт може да има дълготраен ефект".

Идеята за изграждане на тунел под прохода "Петрохан" е десетилетна. Подобен проект би съкратил времето за пътуване до Видин с около час, напомни Миков.

"Срокът тече от 1 юни, 14-дневен за внасяне в Съда. Жалбата, с нея ще се опитам да ангажирам масово граждани. Хората от Видинско, от Монтанско, настояват категорично за този проект. Не искам това да е тема на предизборната кампания. Призовавам водачите на листи, кандидатите за депутати, да се присъединят, да подкрепят в свои изявления отмяна на тази заповед. Икономически е изгодно да съществува този тунел, а проектът е от 1988, когато се появява в три варианта - 3, 9 и 6 км. АПИ са избрали 6-километровия сега. Аз лично съм поставял този въпрос, имам стенограми. През 2008 го включихме като първостепенен приоритет. Винаги съм казвал, че тунелът "Шипка" е посредата на България. От гръцка граница и от турска граница ходовете Лесово, Капитан Андреево, съответно Кулата и Промахон, трябва да се съберат, за да отидат в Северна България през средата. Най-естественото място е "Петрохан". В заповедта за прекратяване има и фактическа грешка, освен всичко друго. Вместо да цитират решението за защитена зона, те са цитирали решение за защитена зона Оризица-Целапица. Не искам да се стига до Административния съд, искам решението да се преразгледа. Не се нуждаем от нови проекти, имаме готов".

Членовете на "Има такъв народ" от област Видин също искат решението на министъра да бъде отменено. Целият регион се обрича на изолация, каза водачът на листата Иво Атанасов.

"Ще отстояваме исканията на видинчани за магистралния път до Ботевград и тунела под Петрохан. Запознахме се с решението на министъра, което не е законосъобразно. Именно с оценката по ОВОС трябваше да се докаже наличието на защитени зони. Има три варианта, идейни проекти, но това е безобразие, което е извършено. Министърът на екологията трябва да отмени това решение".

Избраният от АПИ вариант за трасе предвижда изграждането на скоростен път с дължина от 97 км и габарит Г20 - с по две ленти за движение в посока, всяка от които е широка 3.50 метра. Проектната скорост е 80-90 км/ч.

По-голямата част от трасето ще се реализира чрез разширение на сега съществуващия второкласен път II-81. Началото е от околовръстния път на София при пресичането с бул. "Ломско шосе". Минава се през село Волуяк, следва обход на Костинброд при неговото кръгово кръстовище. При Бучин проход се предвижда обход и ново четириклонно кръстовище за включване в третокласния път Елисейна-Своге.

Съществуващият път обхожда Берковица и село Боровци и преминава по западната граница на село Благово. Оттам минава по източната граница на ж.к. "Пъстрина" в Монтана и се включва в кръговото кръстовище с пътищата Е79 и III-102.

Новите участъци, които предстои да бъдат изградени, са при обхода на село Бучин проход, между 34 и 43 км, източният обход на село Гинци и тунелното преминаване на Стара планина.

Дължината на тунела е 6845 метра, като ще бъде с три криви с радиус над 3000 м. Изходът на тунела е западно от съществуващия път при село Бързия. Съоръжението е предвидено като два еднопътни тунела с по две активни ленти за движение с габарит Г20.

Вижте още

Търси се модел за достъпно и ефективно правосъдие

Предлаганата реформа на съдебната карта в България без широко обществено обсъждане крие много рискове - около това становище се обединиха юристи и ръководители на институции на  среща  във Видин, на която бе обсъден  "Модел 4"  за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на..

публикувано на 14.06.21 в 13:39

Кметският наместник на село Ошане: Трябва държавна програма за подпомагане в пограничните райони

Ошане е малко село, встрани от главните пътища и в пограничен район. Какво е усещането тук за принадлежността ни към ЕС? Чувстват ли се хората в Ошане пълноправни жители на Общността или само знамето на ЕС на сградата на кметството над налепените на таблото отдолу некролози подсказва, че и това селце е в границите му? Имат ли същите права тук хората и..

публикувано на 11.06.21 в 16:00

Отклоняват тировете от околовръстния път на Видин

"Пътна полиция" отклонява от околовръстния път на Видин тежкотоварните автомобили , чакащи за Дунав мост 2. Временната организация на движение е по разпореждане на пътната агенция. Тировете се пренасочват по бившето трасе за ферибота, каза главен инспектор Владимир Герасимов, началник на сектор "Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР..

публикувано на 09.06.21 в 16:00

Съюз на международните превозвачи: За решението на проблема при Дунав мост 2 е нужна координация с румънските власти

Над 8 киломeтра е опашката от товарни автомобили на Дунав мост 2 поне от седмица. Колоната от чакащи на граничния пункт е на изхода от страната. Шофьори коментират, че р аботният им ден не стига, за да преминат.   Потокът през граничния пункт превишава в пъти капацитета му, казаха от Главна дирекция "Гранична полиция", но са категорични,..

публикувано на 09.06.21 в 12:35

Пострадали сте при катастрофа- потърсете защита!

От началото на годината в област Видин няма загинали при катастрофи. Ранените са 34, спрямо 31 за миналата година.145 е общият брой на пътнотранспортните произшествия. Има установени водачи, употребили алкохол или наркотици. "Всички знаем, че употребата на алкохол и наркотици и след това управление на моторно превозно средство под влиянието на..

публикувано на 07.06.21 в 14:02

Емилия Крумова: Свободата е най-голямото богатство на Неговановци

С "Посоките на делника" гостуваме на село Неговановци. То е част от прочутата със своите лозя и ароматни вина община Ново село. Лозарството и винопроизводството са основен поминък и за Неговановци, където се отглеждат около 2000 декара лозя, изградена е и изба. Цялата земеделска земя на селото се обработва, хората продължават да разчитат на..

публикувано на 04.06.21 в 16:30

Платформи в борбата с фалшивите новини и дезинформацията

Какво е факт и как да различаваме проверената и надеждна информация от фалшивите новини ? Как да познаем манипулативните твърдения , заливащи интернет и медийното пространство?  Фалшивите новини обслужват политически интереси , на мнение са видинчани , които посочиха, че на явлението може да се противодейства чрез задълбочена проверка..

публикувано на 03.06.21 в 10:40