Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Засилен контрол на Инспекциите по труда за недеклариран труд в рискови сектори

Снимка: Радио ВИДИН

Работата без трудов договор е нарушение, за което в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че не може да е маловажно. Затова винаги, при установяване на такова нарушение, се налага санкция, която не може да бъде по-малка от 1500 лева и може да достигне до 15 000 лв. Много е важно всеки работник да разбере, че когато се съгласява да работи без трудов договор, той губи осигурителни и трудови права. Лишава се от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство, а на по-късен етап може да се окаже, че не отговаря и на условията за отпускане на пенсия. Т.е. в най-тежките за него ситуации, когато няма да може да получава доходи от труд, той няма да може да разчита на никакви заместващи доходи поради липса на осигурителен принос в системата на социалното осигуряване.

"И тук трябва да обърнем внимание, че когато ни сезират за работа без трудов договор, Инспекцията по труда може да съдейства, ако установи работещия на неговото работно място. Ако той не е установен да полага труд, нарушението трудно може да бъде доказано, тъй като правомощията на контролните органи са ограничени в рамките на административно производство. В случай че инспекторите по труда установят работника да работи без трудов договор, те могат да се възползват от своето правомощие да обявят съществуването на трудовото правоотношение чрез постановление, както и да задължат работодателя да сключи такъв със задължително за изпълнение предписание", каза Надежда Симеонова - директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Видин.

Най-често се установяват наети без трудов договор в секторите "Строителство" и "Селско стопанство". Те подлежат на засилен контрол от страна на инспекторите по труда през цялата година, защото и резултатите от контролната дейност, но и различни изследвания показват, че са рискови не само по отношение използването на различни форми на недеклариран труд, а и заради пренебрегването на правилата за безопасна работа. Други дейности, в които работодателите са склонни да използват недеклариран труд, са ресторантьорство, хотелиерство и търговия, в които също се организират кампании и постоянни проверки. 

"Северозападът не е изолиран от тази тенденцията, но се стараем чрез засиления контрол и информиране на хората да я ограничим. Постоянно се полагат усилия ограниченият човешки ресурс на Инспекцията по труда да се насочва към проблемни икономически дейности и работодатели, за които получаваме информация по различни канали - от нашата дейност, от различни изследвания, от сигнали. Работодатели, при които веднъж е установено използване на недеклариран труд, влизат в обсега на Инспекцията и подлежат на по-засилен контрол. Апелът ни е работещите да подават сигнали своевременно, когато някой се опитва да злоупотребява с правата им, за да може намесата ни да е по-ефективна. Ние разбираме страха им да не загубят работата си, затова сигурно сме една от малкото институции, която реагира дори на анонимни сигнали особено когато касаят работата без трудов договор или са свързани със заплащането на труда", каза още Надежда Симеонова.

Директорът на инспекцията по труда припомни и че, ако при работодателите бъде установен случай на работа без трудов договор, те губят право на участие в обществени поръчки за три години, дори когато си платят санкцията. 

Има установени случаи на работа без трудов договор в областите Видин, Враца и Монтана при проверките на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" от началото на тази година. В област Монтана те са 48, за Видин - 34, и за Враца - 24.

През 2023 г. Главната инспекция по труда разработи иновативен софтуер, чрез който работниците и служители могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран. Работодателите също могат да проверят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди да бъдат проверени на място. Софтуерът е разработен по международния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021.Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес https://www.gli.government.bg/udw/ Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/Повече информация е публикувана в секцията "Административно обслужване", рубрика "Център за административно обслужване".

Сигналите за нарушения, които са свързани с различни проявления на недекларирания труд - от възникването на трудовите правоотношения през заплащането на труда, работното време, отпуските и други, са най-честите. При работа без трудов договор могат да бъдат изгонени от работното си място по всяко време без да получат право на обезщетение или да защитят правата си, защото нямат писмено доказателство, че наистина са работили. Но проява на недеклариран труд са и опасните работни места, макар сигналите за това да са под 5%. Когато работодателят пести пари от инвестиции в здраве и безопасност при работа, той лишава работниците и служителите си от сигурност на работното място. А от друга страна, със спестените средства от инвестиции в безопасни условия на труд той получава нерегламентирано предимство пред работодателите, които са спазили закона и са вложили средства в опазване на живота и здравето на своите работници и служители. При всеки получен сигнал контролните органи на Инспекцията по труда извършват проверка. 

Ползите за работниците от декларирането на труда са по-голяма сигурност за социалните и трудовите им права. Когато те бъдат нарушени, имат писмени доказателства, с които могат да ги защитят по-ефективно. Писмено договорената заплата на работещите е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, на безработица. Това е сумата, върху която един ден ще се изчислява и пенсията им. Ползите за бизнеса започват от това, че коректните работодатели, които спазват трудовото законодателство, няма да бъдат санкционирани. Те няма да загубят право си за участие в обществени поръчки, ще могат да разчитат на лоялни квалифицирани и обучени работници и служители, които ще помогнат на бизнеса им да бъде печеливш. Инвестициите в безопасни и достойни условия на труд са инвестиции в нови технологии, с които пък е свързано повишаването на производителността на труда.

"Всъщност, колегите от Националната агенция за приходите (НАП) в партньорство с Националния осигурителен институт (НОИ) са разработили специален софтуер, в който в всеки може да изчисли какво губи, ако се съгласява да работи без трудов договор, т.е. с нулев осигурителен доход, или когато договаря писмено по-ниско възнаграждение от реално получаваното. Софтуерът е част от кампанията "Заплата в плик" и е достъпен на едноименния сайт https://zaplatavplik.bg/. С персонален идентификационен код на НАП всеки може да проверява постоянно дали договорът му е регистриран и върху какви реални суми го осигурява работодателят му", обясни директорът на Дирекция "Инспекция по труда" - Видин.

Благодарение на засиления контрол от страна на Инспекцията по труда недекларираният труд се ограничава, но все още съществува като проблем. От началото на годината, с цел засилване присъствието на контролните органи на обекти, които са рискови по отношение полагане на недеклариран труд, се извършват проверки за бърз контрол. Това е специфичен контрол, специално насочен към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. При него за кратко време се проверяват много работодатели конкретно за наличие на работещи без трудов договор. 

"Поради характера на сезонната работа, затова че възниква за кратки срокове, в които работещите искат да спечелят повече пари, самите те са по-склонни да се отказват от правата си. Това повишава риска те да бъдат нарушени. Затова в информационната дейност на Агенцията винаги апелираме да работят със сключен писмен трудов договор с ясно формулирани в него клаузи. Така в най-пълна степен се защитават техните трудови права. И още веднъж подчертавам - всеки работник, преди да бъде допуснат до работното си място, трябва да получи задължително три документа - екземпляр от трудовия си договор с договорени писмено в него условията на труд, при които реално ще се работи, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и длъжностна характеристика", каза още Надежда Симеонова.

Напоследък прави впечатление една по-разпространена практика на недекларирания труд - работата с трудови договори с фиктивни клаузи. Уговаря се по-кратък работен ден от реално отработените часове, по-ниско възнаграждение от действително получаваното. Тези нарушения се установяват много трудно и допълнително се затруднява разкриването им заради отказа на работниците и служителите да съдействат на инспекторите.

Работещите трябва да осъзнаят, че устната договорка с работодателя не им гарантира по-високата заплата. Но за съжаление това го разбират, когато бъдат уволнени и получат по-ниско възнаграждение. Тогава претендират в Инспекцията по труда за неизплатени възнаграждения, но при проверката се установява, че са получили писмено договореното в договора, а не са получили това, което са договорили устно.  Писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, безработица. Това е сумата, върху която един ден ще се изчислява и пенсията им. 

Инспекцията по труда работи много добре с другите контролни институции. Дори да са затруднени да установят нарушение, ако има достатъчно данни, че то вероятно съществува, сезират например НАП, НОИ, организират се съвместни проверки, проверява се работодателят по-често и в крайна сметка той сам променя поведението си, за да си спести бъдещия засилен контрол. Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Вижте още

Александър Михайлов: Антикорупционното говорене е просто мода

Продължава да се търси формулата за управление в българската политика.  От поредните предсрочни избори ни делят редица нестандартни и екзотични предложения, целящи да съставят кабинет.  Антикорупционните мерки ли са единствената възможност за преодоляване на превърналата се в перманентна криза?  Статуквото дискутираме с анализатора и автор в..

публикувано на 18.07.24 в 10:00

Задължително ли е висшето образование за успешна реализация на младите?

В разгара на лято 2024 поредният випуск средношколци вече пое по пътя на живота. Почти половината от младите хора не виждат възможности за реализация на трудовия пазар в страната. Някои се ориентират към висшите учебни заведения, а други предпочитат работа в чужбина, заради по-доброто заплащане. Голяма част от младите хора, завършили висшето..

публикувано на 17.07.24 в 10:45

Проф. Вили Лилков: Нужна е формула за съставяне на временно управление с конкретни задачи

Ситуацията в парламента, както и като цяло за българското общество е изключително тревожна, коментира професор Вили Лилков от "Синя България" . По думите му, последните парламентарни избори не са показали път пред българското общество, а много силно раздробяване на политическия пейзаж. На този фон  няма никаква възможност за съставяне на трайно..

публикувано на 16.07.24 в 16:06
Михаил Миков

Михаил Миков: Тежката политическа фрагментация е пречка за съставяне на редовно правителство

Тежката политическа фрагментация в страната е пречка за съставяне на редовно правителство, коментира председателят на 42-рото Народно събрание и бивш председател на БСП Михаил Миков . На последните избори той участва в политическото обединение "Левицата".      "Всичките опити да се състави правителство при такава фрагментация на Народното..

публикувано на 16.07.24 в 13:33

Обсъдиха състоянието на пътищата в област Видин

На проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП), ръководено от областния управител на област Видин Ани Арутюнян, бе представен анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Видин за второто тримесечие на 2024 г. В заседанието участваха представители на регионални институции и общини ,..

публикувано на 15.07.24 в 14:53

Село Гомотарци - с бъдеще във винения туризъм и с грижа за опазване на миналото

Гостуваме на Гомотарци, едно село разположило се на брега на река Дунав.  Голямо  и красиво населено място, с няколко площада, с просторни и красиви къщи с големи дворове и трудолюбиви хора. Видинското село се гордее със запазената си църква, големия църковен двор, с ценните стенописи, които са реставриран и с новата трапезария към храма...

публикувано на 12.07.24 в 12:00

Калин Виденов: Геноцидът над Северозапада от страна на ГЕРБ продължава

Все по-илюзорни изглеждат шансовете за съставяне на редовен кабинет в рамките на настоящото Народно събрание.  Политическата криза в страната продължава да се задълбочава.  Предсрочните избори наближават с все по-голяма скорост, а единственият шанс да не се стигне до тях е експертен и технически кабинет с третия мандат.  Как се отразява дългогодишният..

публикувано на 11.07.24 в 10:00