„Аз събуждам България” – промяната започва от нас

Бли­зо 1 ми­ли­ард ле­ва реши да отпусне Министерството на труда през 2014 г. за но­ви ра­бот­ни мес­та и оси­гу­ря­ва­не на по-ви­со­ка и по-ка­чес­т­ве­на за­е­тост на хората до 29 годишна възраст. Очакванията бяха, че за 6 години средствата по оперативна програма „Раз­ви­тие на чо­веш­ки­те ре­сур­си“ ще помогнат за квалификация и наемане на първа работа на 17 000 българи. Мерките предвиждаха да се даде възможност за обучение и преквалификация на безработните млади българи. За ра­бо­то­да­те­ли­те, ко­и­то на­е­мат мла­де­жи на стаж, прог­ра­мата по­е­ма раз­хо­ди­те за въз­наг­раж­де­ния за половин година, а за хората, ангажирани по нея, бяха осигурени средства за транспорт до работното място през първия месец от обучението. Въпреки облекчения режим за кандидатстване и многобройните предимства на тези мерки, статистиката с днешна дата показва, че има около 500 хил. младежи в страната, които нито работят, нито учат. Експерти посочват, че трябва да се прилага гъвкав подход, с който да се мотивират младите хора, за да може след напускане на работа или изпадане от образователния процес да не се демотивират, а максимално бързо да открият ново място за обучение и работа.

Част от екипа на „Аз събуждам България”
Специалистите съветват да се изготвииндивидуален профил на всеки – какво е завършил, какви са уменията му, какво би искал да прави. Нестандартна идея за лесен, бърз и дори забавен начин за среща между незаети младежи и мениджъри от бизнеса предлага новата гражданска инициатива „Аз събуждам България“. Тя е плод на опита на млади и предприемчиви хора, които искат да насочат своите връстници към промяна в личен план. Пътят към промяната, според тях, минава през стимулиране на неформалното образование и социалното предприемачество. Всички срещи, семинари, обучения на хора под 30 години ще са насочени към това – да получат инструменти и информация за това как с малки инвестиции да повишат качеството и стандарта на живота си.


Ясер Маркос е млад човек, учредител на инициативата „Аз събуждам България“. Казва, че родителите му са от Палестина, но целия си живот е прекарал в България и иска да направи нещо добро за бъдещето на страната си. По думите му това, че е носител и на друга култура, го прави по-открит и толерантен към всички. Отнася се с разбиране към проблемите и се стреми да не критикува, а винаги да обмисля как може да се подобри животът на хората в общността.

СнимкаИма пренасищане с думи, особено в маркетинга, в медиите. Когато се използват много силни изрази, то е по-скоро в негативен аспект, а хората ги е страх да ги използват в позитивен. Аз вярвам, че за да успееш, трябва да използваш позитивни послания. Забелязвам подем към по-голяма осъзнатост за собствената роля. И в България има подем, макар много често да не го забелязваме. Естествено, има възход, има и спад, но тенденцията е във възходяща посока и българинът все по-често търси упование в себе си. Към това се стремим в кампанията, да уловим този естествен ентусиазъм и да ускорим процеса на промяната към по-качествен и достоен живот за младите хора. Бил съм на специализации в Холандия, Израел, Унгария. Сега продължавам да пътувам до Холандия за различни обучения, но основната ми работа е тук, в България. Усилията си струват. Заедно с Пламен Попов сме поели задачата да помагаме на хората, да събуждаме предприемача в тях и да им дадем увереност, че сами могат да бъдат двигател на промяната. Тази кампания е насочена тъкмо към тези, които живеят в малките населени места и тези, в неравностойно положение. До момента сме се срещнали с над 1000 души в България, а ако включа и хората от дистанционните обучения, те са много повече. Освен за личностно развитие, ще ги обучаваме да използват интернет базираните платформи, маркетинг, социалните медии и електронната търговия. Това са предимствата на глобалната мрежа, с която работиш, без значение в коя точка на света се намираш.
Кампанията „Аз събуждам България“ се провежда под патронажа на д-р Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика:

Това, което искат да направят тези младежи, трябва да подкрепим, защото България има нужда от събуждане и точно такива млади и активни хора трябва да предават своя личен опит на другите. Такива младежки кампании ще са полезни повече, отколкото организираните от държавната администрация.
Снимки: sabudi.bg


Още от рубриката

“Умни” изобретения ще ни пазят от мръсния въздух

Докато замърсяваме планетата и си затваряме очите пред отговорността да я опазим, сякаш забравяме, че унищожаваме и себе си. Днес все повече хора умират от болести, причинени от токсичния въздух, който вдишват непрестанно в големите градове, а..

публикувано на 18.06.18 в 11:23

Аделина Банакиева: „Време е в България гражданското общество да поеме контрол върху работата на социалните институции“

Наричат Аделина Банакиева „жената - кауза“ и това е с основание. Тя е човекът, който веднага се притичва на помощ, когато има дете в нужда, което няма обувки, за да отиде на училище или пък живее в стара кола на улицата. Въпреки че обществото ни..

публикувано на 16.06.18 в 08:05

Ракиен кръжок, или какво (не) знаем за ракията

Ракията се смята за национална напитка в България и други Балкански страни. Но знаят ли самите българи как да съчетаят различните видове ракии с подходящите мезета и как правилно да я консумират? Отговори на тези въпроси дават Гергана и Светлин..

публикувано на 15.06.18 в 10:40