Комисар Елжбета Биенковска: „Новите умения и преквалификацията са важни въпроси за европейското бъдеще.“

Това, към което се стремим в ЕК е да обвържем регионалните ни политики с индустрията – каза Елжбета Биенковска, комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия, след заседанието на Неформалния съвет по конкурентоспособност с участието на министрите, отговарящи за ресор "Индустрия" в ЕС. Форумът се проведе на 1 и 2 февруари в София в рамките българското председателство на ЕС. По време на съвместна пресконференция Биенковска и българският министър на икономиката Емил Караниколов отчетоха, че европейските индустрии трябва да бъдат взети предвид при планирането на следващия европейски бюджет. Като пример за обвързване на регионалните политики с индустрията Бенковска посочи разработването на платформи за интелигентна специализация.
Емил КараниколовБъдещето на индустрията се нуждае от диалог и добра предвидимост, каза министър Караниколов, коментирайки въпроса за многогодишната финансова рамка. Той съобщи, че на заседанието в София са обсъждани и административните тежести, за чието преодоляване може да се работи както на национално, така и на европейско равнище. И още:

Това, което може да извлечем от настоящата дискусия е, че дългосрочната индустриална политика трябва да бъде базирана върху развитието на конкурентните предимства на европейската икономика. А ключови са добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновационният потенциал на европейците, доброто функциониране на пазарите, предвидимата регулаторна рамка, както и ефективното управление. От решаващо значение е да развиваме потенциала си за иновации и да го превърнем в пазарен продукт, който да създава реални предимства за европейските предприятия и потребители.

Освен на иновациите, ЕС трябва да заложи и на мерки за надграждане на уменията на европейските граждани – смята комисар Биенковска. По думите ѝ, трябва да възприемаме европейската индустрия като едно цяло, а не като отделни несвързани нива. Ние още сме световна иднустриална сила, но в настоящата глобална ситуация трябва да помислим по-внимателно за това какво да направим, за да останем такива в бъдеще – каза Елжбета Биенковска и допълни:

Дискутирахме локалния подход спрямо европейската индустрия. Няма да открием отново колелото, но много задълбочено обсъждахме дигитализацията, защото сме на прага на дигиталната революция. Кръговата икономика е особено важна, суровините и материалите в Европа са икономически елемент, който се изчерпва. Можем да заложим върху надграждане на уменията. Според мен, те са сред най-важните фактори за бъдещата дигитализация. Новите умения, преквалификацията, смяната на професията са важни въпроси за нашето бъдеще. Аз също съм комисар по единния пазар, затова подчертавам неговата важност. Моят призив към българското председателство е да помогне за финализирането на значими неща за пазара ни, като електронната карта. Тя е инструмент за обслужването на пазара в Европа и ще го направи малко по-обединен. Имаме единен пазар на стоки доста добре обединен в Европа и пазар на услугите, който е в процес на изграждане.

Европа има нужда от повече средства за наука – това е един от изводите в доклада, който са разисквали европейските министри, ден след Неформалния съвет по конкурентноспособност в София. Според еврокомисаря по научните изследвания и иновации Карлош Моедаш, най-спорен е въпросът как де се обърне науката към бизнеса и обществото. Ние в Европа сме много добри да трансформираме евро в знания, но не се справяме добре при трансформирането на знания в евро. Добри сме в откриването на нови неща, но не и в превръщането им в продукти – изтъкна комисар Моедаш.

Снимки: БТА

Още от рубриката

Специалните служби в региона работят активно за набиране информация от България

Тази седмица стана публичен годишният доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за 2017 г. На преден план повечето медии извеждат констатацията, че специалните служби на различни държави от региона продължават активно да..

публикувано на 26.07.18 в 09:55

България тръгва по пътя на еврото

Финансовите министри на страните от Еврогрупата дадоха зелена светлина за влизането на България в чакалнята на еврозоната и банковия съюз и определиха кога и как това да стане. Това решение идва в отговор на желанието на София да приеме еврото, което..

публикувано на 16.07.18 в 10:34

Позицията на София в НАТО за увеличаване на военните бюджети – очаквано сдържана

Приключилата вчера в Брюксел среща на върха на НАТО ще се запомни със силни вълнения около предложеното от американския президент Доналд Тръмп увеличаване на национални средства за отбрана от 2 на 4 процента от БВП. В НАТО темата беше чувствителна..

публикувано на 13.07.18 в 12:26