Комисар Елжбета Биенковска: „Новите умения и преквалификацията са важни въпроси за европейското бъдеще.“

Това, към което се стремим в ЕК е да обвържем регионалните ни политики с индустрията – каза Елжбета Биенковска, комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия, след заседанието на Неформалния съвет по конкурентоспособност с участието на министрите, отговарящи за ресор "Индустрия" в ЕС. Форумът се проведе на 1 и 2 февруари в София в рамките българското председателство на ЕС. По време на съвместна пресконференция Биенковска и българският министър на икономиката Емил Караниколов отчетоха, че европейските индустрии трябва да бъдат взети предвид при планирането на следващия европейски бюджет. Като пример за обвързване на регионалните политики с индустрията Бенковска посочи разработването на платформи за интелигентна специализация.
Емил КараниколовБъдещето на индустрията се нуждае от диалог и добра предвидимост, каза министър Караниколов, коментирайки въпроса за многогодишната финансова рамка. Той съобщи, че на заседанието в София са обсъждани и административните тежести, за чието преодоляване може да се работи както на национално, така и на европейско равнище. И още:

Това, което може да извлечем от настоящата дискусия е, че дългосрочната индустриална политика трябва да бъде базирана върху развитието на конкурентните предимства на европейската икономика. А ключови са добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновационният потенциал на европейците, доброто функциониране на пазарите, предвидимата регулаторна рамка, както и ефективното управление. От решаващо значение е да развиваме потенциала си за иновации и да го превърнем в пазарен продукт, който да създава реални предимства за европейските предприятия и потребители.

Освен на иновациите, ЕС трябва да заложи и на мерки за надграждане на уменията на европейските граждани – смята комисар Биенковска. По думите ѝ, трябва да възприемаме европейската индустрия като едно цяло, а не като отделни несвързани нива. Ние още сме световна иднустриална сила, но в настоящата глобална ситуация трябва да помислим по-внимателно за това какво да направим, за да останем такива в бъдеще – каза Елжбета Биенковска и допълни:

Дискутирахме локалния подход спрямо европейската индустрия. Няма да открием отново колелото, но много задълбочено обсъждахме дигитализацията, защото сме на прага на дигиталната революция. Кръговата икономика е особено важна, суровините и материалите в Европа са икономически елемент, който се изчерпва. Можем да заложим върху надграждане на уменията. Според мен, те са сред най-важните фактори за бъдещата дигитализация. Новите умения, преквалификацията, смяната на професията са важни въпроси за нашето бъдеще. Аз също съм комисар по единния пазар, затова подчертавам неговата важност. Моят призив към българското председателство е да помогне за финализирането на значими неща за пазара ни, като електронната карта. Тя е инструмент за обслужването на пазара в Европа и ще го направи малко по-обединен. Имаме единен пазар на стоки доста добре обединен в Европа и пазар на услугите, който е в процес на изграждане.

Европа има нужда от повече средства за наука – това е един от изводите в доклада, който са разисквали европейските министри, ден след Неформалния съвет по конкурентноспособност в София. Според еврокомисаря по научните изследвания и иновации Карлош Моедаш, най-спорен е въпросът как де се обърне науката към бизнеса и обществото. Ние в Европа сме много добри да трансформираме евро в знания, но не се справяме добре при трансформирането на знания в евро. Добри сме в откриването на нови неща, но не и в превръщането им в продукти – изтъкна комисар Моедаш.

Снимки: БТА

Още от рубриката

ЕС отново се отваря за Западните Балкани, но с предпазлив оптимизъм

15 години след Солунската среща на ЕС с държавите от Западните Балкани, вчера в София с проведе друга в същия формат. Още от миналата година събитието се очакваше от едни с големи надежди, а от други със скептицизъм заради участието на Косово,..

публикувано на 18.05.18 в 11:48

Присъединяването на Западните Балкани към ЕС е стимул за страните да решат дългогодишни проблеми помежду си

Социално-икономическите неравенства в страните от Западните Балкани са проблем, който трябва да бъде решен, не само заради надеждите им за присъединяване към ЕС, но и заради самите граждани. Около това мнение се обединиха участниците в..

публикувано на 18.05.18 в 10:58

Западните Балкани на фокус в София – надежди преди срещата на върха

София днес е домакин на една дългоочаквана и будила на моменти противоречиви коментари среща на върха между ЕС и държавите от Западни Балкани. Форумът е най-голямото събитие в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Председателят на..

публикувано на 17.05.18 в 09:57