Културно-историческото наследство отново на фокус

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн подпомагат културни проекти в България

Автор:

Приходите от международен туризъм в България за периода януари-октомври 2018 г. възлизат на над 3,4 милиарда евро, сочат данни на Българската народна банка от края на миналата година. Здравата връзка между културата и туризма би осигурила както инвестиции в двата сектора, така и още по-голям интерес към страната ни от туристи от цял свят. Съхранявайки и популяризирайки  своето богато и безценно културно- историческо наследство, България ще се превърне в още по-разпознаваема туристическа дестинация. Съзнавайки ключовата роля на наследството за международния имидж на България, Министерството на културата представи своята програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ 2014-2021 година, чиято цел, наред с опазването на културното наследство, е създаването на ново културно съдържание. Програмата е изградена след срещи с експерти по опазване на културното наследство и съвременните изкуства. Затова един от приоритетите ѝ е свързан именно с движимото културно наследство, което превръща програмата в една от една от малкото, осигуряващи възможност за презентирането му по нов начин, в нови помещения и с обучени служители в изложбените пространства, които пълноценно да представят изложените артефакти на родни и чужди туристи.

Доброто партньорство е особено важно за програмата – сподели в интервю за Радио България зам.-министърът на културата Амелия Гешева и допълни:

Снимка: БГНЕС

Надяваме се, че около 50 на сто от проектите, които ще бъдат внесени, ще бъдат с участие на страните-донори. Аз се радвам, че се развива и една тенденция, започнала от предния програмен период, свързана с дигитализацията на културното наследство. Една от мерките в програмата е насочена точно към неговата цифровизация. Много важна цел, която искаме да постигнем, е разширяването на обхвата на публиките и привличането на нови в културните институти, притежаващи културно наследство – музеи, галерии.

Финансирането на програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е в размер на 10 милиона евро, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Средствата в него са осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн, а целта е ограничаване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения в областта на културата, гражданското общество, доброто управление, основните права и свободи и др.

Амелия Гешева съобщи, че през март ще бъдат разгледани проекти, свързани със съвременните изкуства и популяризирането на традиционната култура и занаяти. Тя изрази задоволство, че две организации вече са подали свои предложения в тази насока. Според нея проектите, които кандидатстват, трябва да бъдат достъпни за по-широк кръг публика – не само в столицата, но и в други региони. Затова програмата позволява финансирането на различни фестивали и пътуващи изложби. Част от проектите, осъществени със средства от страните-донори, са изложбата „Легенди в злато. Тракийски съкровища от България“ в норвежкия град Берген, проект за социализация на културното наследство, реализиран от община Казанлък, както и един проект на община Пловдив за дигитализация на културното наследство, по който във всички музеи в града са изградени центрове за дигитализация.

Снимки: eeagrants.bg и БГНЕС