Резултати : Autor Fenya Dekalo

“E bllokuar” jashtë shtetit për shkak të Covid-19

Kur Pandemia e Covid-19  e kufizoi transportin ajror nëpër të gjithë botën, shumë nga fluturimet ndërkombëtare u shtynë dhe shumë njerëz u gjendën në një kurth nëpër aeroportet. Nga njëra anë nuk mundej që të largoheshin nga shteti, në të cilin ndodheshin..

27.05.20 11:33 |

“Bloqueado” en el extranjero a causa de Covid–19

Cuando la pandemia de Covid–19 limitó el transporte aéreo por el mundo entero, muchos vuelos internacionales fueron cancelados y muchas personas resultaron atrapadas en los aeropuertos . Por un lado, no podían abandonar el Estado en que se encontraban..

27.05.20 07:04 |

Blocked abroad because of Covid-19

When the Covid-19 pandemic limited air travel around the world, many international flights were delayed and many people were blocked at airports. They could not leave the country in which they were on a business trip or vacation, and..

26.05.20 14:58 |
Porti në Jafa​

Për veprimtarinë e një klubi letrar bullgar në Izrael

Të magjepsur nga gjuha, kultura dhe letërsia bullgare një grup intelektualësh bëjnë pjesë në rrethin letrar “Një rreze dielli” në Jafa të Tel Avivit. Ideja është e Moni Papo – mbajtësi i çmimit shtetëror për arritje të larta krijuese për librat e vet në..

25.05.20 10:48 |
Приистанището на Яфо

Bulgarian literary circle in Israel's Yafo

Captivated by the Bulgarian language, culture and literature, a group of intellectuals unite around the literary circle "Ray of Light" in Tel Aviv's oldest part – Yafo (Jaffa). The idea belongs to Moni Papo – winner of the state award for high..

25.05.20 06:50 |

Karantina günlerinde İsrail’in “Bulgar” başkenti Yaffo

Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin torunlarının hemen hemen hiç kalmadığı Yaffo veya Yaffa, “İsrail’in Bulgar başkenti” olarak adlandırılıyor. Yaffo, dünya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biri kabul ediliyor ve burada MÖ 18.yüzyıla ait arkeolojik..

09.05.20 07:30 |

Jafa, kryeqyteti bullgar i Izraelit në ditët e karantinës

E quajnë qytetin Jafa “Kryeqytetin bullgar të Izraelit”, pavarësisht se aty pothuajse nuk kanë mbetur njerëz të rinj, trashëgimtarë të hebrenjve bullgarë. Supozohet se ky është një nga vendbanimet më të vjetra në botë, ku janë zbuluar gërmime arkeologjike..

09.05.20 06:30 |

Jaffa, la capital búlgara de Israel en los días de la cuarentena

Llaman a Jaffa “la capital búlgara de Israel” , aunque allí casi no quedan jóvenes, descendientes de emigrantes de Bulgaria. Se cree que la ciudad uno de los asentamientos más antiguos del mundo, donde se han descubierto hallazgos..

08.05.20 15:08 |

Nursing home in Israel preserves the spirit of Bulgaria

"With gratitude to the Bulgarian people who saved their Jewish brothers and sisters from the inferno of the Holocaust in 1943." This huge inscription on the wall at the entrance of the nursery home in the Israeli city of Rishon LeZion..

03.05.20 07:00 |

Një azil në Izrael ruan shpirtin e Bullgarisë

“Me respekt ndaj popullit bullgar, i cili në vitin 1943 shpëtoi vëllezërit dhe motrat e tij izraelitë nga ferri i Holokaustit”. Ky mbishkrim i madh në murin pranë hyrjes së azilit në qytetin izraelit Rishon Le Zion do të rikujtojë për gjithmonë..

02.05.20 07:00 |