Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Информационна кампания популяризира защитените зони в област Видин

Снимка: Радио ВИДИН

С встъпителна пресконференция в Чупрене бе даден старт на проекта "Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 година. "Натура 2000" е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони и целяща да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа.

"Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз. Едната Директива е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и другата Директива е за опазване на дивите птици. Община Чупрене е разположена в южната част на област Видин, с площ от 327 квадратни километра и заема четвърто място сред 11-е общини в областта, което прави 10,72 % от територията на област Видин. Цялата територия на общината попада в НАТУРА 2000 и по двете директиви. "Западен Балкан" по Директивата за птиците и "Западна Стара планина и Предбалкан" по Директивата за местообитанията. Което превръща всеки жител на община Чупрене и всички юридически или физически лица, развиващи някаква дейност, в пряко заинтересовани страни от гледна точка на мрежата НАТУРА 2000. Това е и основната причина община Чупрене да разработи предлагания проект. Общата цел на проекта е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в областта чрез планиране, организиране и провеждане на регионална информационна кампания", каза Асен Джунински- секретар на община Чупрене и ръководител на проекта.

Конкретните цели са: изграждане и развитие на капацитет, знания и умения на заинтересованите страни от общините Белоградчик, Видин, Макреш и Чупрене за използване на възможностите на зоните от НАТУРА 2000 и организиране на икономически дейности; повишаване на информираността, стимулиране на гражданско участие в инициативи, свързани с мрежата НАТУРА 2000 и конкретните защитени зони от четирите общини, създаването на условия за осмисляне на ролята на мрежата в развитието на местните общности. 

"Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са следните: организиране и планиране на информационна кампания, свързана с НАТУРА 2000 на територията на област Видин, изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на кампанията; организиране и провеждане на информационна кампания и информационни срещи със заинтересовани страни по общини."

Планирана е информационна кампания за деца и ученици като една от основните дейности по проекта. Ще бъде използвана материалната база на община Чупрене, изразяваща се в туристическия Посетителски център в село Долни Лом, който има възможности за провеждане на такива събития. 

"Проектното предложение е насочено към организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област Видин. На базата на предварителни анализи за провеждане на кампанията са определени общините Белоградчик, Видин, Макреш и Чупрене. Предвидена е дейност по организиране и планиране на кампанията, създаване на медийни партньорства и провеждане на експедиентско пътуване с медийните партньори. Първото ще бъде организирано на 27 и 28 октомври", допълни Асен Джунински.

След предварителни анализи кампанията е насочена към три големи целеви групи- заинтересовани страни, ученици, широка общественост. Предвидени са комуникационни канали и дейности за задоволяване на техните потребности. Ключова дейност е и работата с широката общественост, чрез участие в традиционни масови прояви в съответната община. В изпълнение на проекта ще бъде максимално използван целият капацитет на Община Чупрене и администрациите на трите целеви общини.

Проектът е на стойност 71 400 лева, от които 60 690 лева са европейско финансиране, а останалата част- 10 710 лева е национално съфинансиране. Проектът ще се изпълнява до 16 юни 2022 година. 

Вижте още

НАТУРА 2000 не пречи на работата на горско стопанство "Миджур"

Държавно горско стопанство /ДГС/ "Миджур", със седалище в село Чупрене е с площ над 26 000 хектара. Цялата площ на стопанството попада в НАТУРА 2000. Дейностите в горите се извършват по 10-годишни горско- стопански планове и в тях са заложени дейностите за този период, които трябва да се извършат. Това са залесяванията, сечта, охраната на горите,..

публикувано на 26.11.20 в 16:10

Кампанията "Бъди човек" отново в помощ на хора в нужда

Движение "Северозапазване" в град Кула стартира кампанията "Бъди човек". От днес - 20 ноември до 20 декември, доброволци ще се редуват всеки ден да приемат донесените или изпратени трайни храни. "Миналата година раздадохме 80 пакета. Тази година се надяваме да са поне 100. Лично обиколихме всички пенсионери. Наблегнахме на..

публикувано на 20.11.20 в 17:10

Общини се обединяват за протест срещу новия закон за ВиК

Кметове, председатели на Общински съвети и управители на ВиК дружества от страната обявиха готовност за протестни действия, ако не бъде преразгледан законопроектът за ВиК. Общото мнение е, че в този му вид насилствено се отнема общинското имущество и най-вече правомощията на общинските съвети самостоятелно да се разпореждат с него. На среща..

публикувано на 19.11.20 в 16:33

Зоните в НАТУРА 2000 - места за отдих на дивеча

Защитените зони се обявяват за опазването на конкретните видове и местообитания, включени в приложенията на Директивите на ЕС. Именно те са обект на защита. Видове, които нямат висока консервационна стойност, като повечето ловни обекти, не са обект на защита, затова и няма изрична забрана за ловуване в защитените зони. Евентуални ограничения на..

публикувано на 19.11.20 в 15:56

"Изплети топлина" - кампания в помощ на хората без дом

За девета поредна година се провежда благотворителната кампания "Изплети топлина", организирана от фондация "Има начин". Тази година, заради пандемията, организаторите разчитат на доброволци, които ще плетат в домашни условия. "Ще развием основно надомното доброволчество. Няма да имаме обществени плетения и седянки, с оглед да спазваме..

публикувано на 17.11.20 в 17:10

В “Музикална зона” слушаме Patty Pravo

Пати Право, псевдоним на Николета Страмбели, е втората жена изпълнителка по брой продадени албуми след Мина и третата италианска изпълнителка с най-голям търговски успех. Тя е една от шестимата италиански изпълнители, които имат продадени повече от 100 милиона копия: само сингълът ѝ La bambola (Куклата) има общо 40 милиона копия, което я прави една от..

публикувано на 16.11.20 в 09:45

В „Музикална зона“ слушаме Хари Мата Хари

Те са една от най-известните групи в бивша Югославия и вече над 30 години са на върха в музикалните поп и рок класации. Лидер и основател на босненската формация е Хари Варешанович, който е наричан от фенове и колеги “Сараевския славей”. През 1985 г. е създадена групата „Хари Мата Хари“ и до днес е издала 12 албума, от които са продадени над пет милиона..

публикувано на 09.11.20 в 09:40