Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

В какво състояние са опасните свлачища в Северозапада

Снимка: Радио ВИДИН

Превантивен контрол на 26 свлачища, в 20 населени места на територията на близо 7 хиляди дка площ в цялата страна, осъществява Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Тези наблюдения дават възможност да се вземат адекватни и навременни мерки от страна на отговорните институции. Това са свлачища, намиращи се в жилищни квартали, до основни водоизточници и засягащи основни републикански пътища. В тях са изградени 345 геодезически репера и 199 сондажни колони. Съоръженията са съставна част от 16 нови и 10 съществуващи контролно-измервателни системи (КИС) на свлачища. Измервателните системи ще дават актуална информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на тяхното развитие и на протичащите в тях процеси. Броят на защитеното от свлачища население в риск е над 4 000 души.

Снимка: МРРБАерофото заснемане и картировка са извършени на свлачищата в с. Орсоя (община Лом, област Монтана). В землището на с. Орсоя ще се наблюдават четири свлачища, застрашаващи жилищни квартали на селото и участък от републиканския път ІІ-11.  Част от жилищните сгради са обитаеми, с постоянно пребиваващо население, но те са в различна степен деформирани, като се установяват пукнатини около 5-10 см. При някои от сградите са видими с "просто око" значителни деформации по носещата конструкция. Възникващите деформации по платното платно пък затрудняват нормалната му експлоатация и създават предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Свлачището при село Орсоя тръгва сутринта на 23 декември 1978 година. Селото се пълни с войска и милиция - идват да спасяват хората. Венцислав Каменов е преживял събитията, които са се запечатали в паметта му и до днес. Спомня си, че след земетресението във Вранча, Румъния на 4 март 1977 година, се образува пукнатина в баира над източната страна на селото:

"Народът се паникьоса, спряха електричеството, започнаха да се напукват пътища, да се разминават земните пластове. Вземаха се тогава много сериозни грижи от "Гражданска защита", надойдоха военни автомобили, войска, милиция, да спасяват хората и до един момент, в който вече не можеше да минават и тия високопроходими машини на поделението. То е много силна трагедия."

Държавата дала още в първите дни на всеки човек по 250 лева. Пострадалите сгради си били 123. Оценени били от специалисти и от бюджета преведени обезщетения на пострадалите. На хората са дадени парцели за строителство в землищата на Добри дол и Сталийска махала.

"Това, което е останало в по-западната част на този участък, никакви видими отклонения засега и не се случва нищо специално... В западната част на пътя откъм Сливата, има някои аномалии се получават по шосето. Не е нещо кой знае колко сериозно."

Свлачището в село Гъмзово, в община Брегово, е близо 60 дка и се намира над югоизточните покрайнини на селото, като в долната си част е над платното на преминаващия републикански път Видин - Иваново - Брегово - граница със Сърбия. Започнало е слягане на пътното платно, като по асфалтовата настилка са формирани мрежовидни пукнатини до 2 см. Развитието на свлачищните процеси ще увеличи обхвата на деформацията, при което пряко са застрашени републиканският път, резервоарът за водоснабдяване на селото и други елементи на техническата инфраструктура, уточняват от МРРБ. Периодичното свличане на земни маси върху платното на пътя пък създава предпоставки за възникването на пътнотранспортни произшествия. В изпълнение на проекта на министерството за превантивен контрол се предвижда поставянето на стационарна реперна мрежа (геодезическа мрежа), опорни репери, хидрогеоложка мрежа, пиезометрични сондажи.

Свлачището в село Гъмзово се намира в края на населеното място. Районът е такъв от край време, каза кметът Венизел Флоров:

"На околовръстния път в горния край, преди селото и в селото малко около 100 метра влиза и към селото... Открай време е така. Някога старите хора са затискали, там имало някакви подпочвени води, избивало вода, смъквало баира... Миналата година правиха някакви сондажи там, точки, да правят измервания всяка година да видят дали има свличане на дълбочини..."

Според кмета укрепването на свлачището е национален въпрос, защото засята и международен път:

"Там ако нещо стане и тръгне този баир, пътят се прекъсва."

В Оряхово през 2019 година започва укрепването на старото свлачище, което обхваща голяма част от града и околностите. Още 4 свлачища са укрепени с европейски средства, каза заместник кметът на Общината Ивайло Иванов:

"Едното е много голямо, което е на територията на град Оряхово в източната част на града. През това свлачище минава републиканският път II-11 и то реално е най-важното за град Оряхово. Този път свързва населените места от общината. Другите са в село Остров и две в централната градска част на град Оряхово. Десният бряг по поречието на река Дунав, който е висок бряг, тук се намират най-много, разположени са тези активни свлачища - както е в Лом, както е Оряхово, както е по поречието на Дунав."

В Оряхово в източната част са разрушени 32 жилищни сгради, инфраструктурата - улици, ВиК, електропроводи. Това налага и спешното укрепване на тези свлачища. Изградени са реперите и ще започне наблюдението дали свлачището продължава да е активно. Над 20 са свлачищата на територията на община Оряхово, от които има активни и към момента.

Според държавното дружество "Геозащита"- Плевен, което извършва мониторинг на регистрираните свлачища в Дунавския регион, се наблюдават свлачищата и в трите области на Северозападна България. 

На територията на област Монтана свлачищата са в и около следните населени места: гр. Берковица - района на Трудовашки път; с. Мадан, община Бойчиновци; с. Охрид, община Бойчиновци; с. Буковец, община Брусарци; с. Горни Цибър, община Вълчедръм; с. Златия, община Вълчедръм; централната част на с. Разград, община Вълчедръм; гр. Вършец, в южната част; с. Копиловци, община Георги Дамяново; с. Меляне, около 400 м от селото, до рибарници Георги Дамяново; с. Меляне, под канал на МВЕЦ “ОРИОН” , община Георги Дамяново; с. Добри дол, община Лом; с. Долно Линево, община Лом; гр. Лом; с. Орсоя, община Лом; с. Сливата, община Лом; с. Трайково, община Лом; гр. Монтана, с. Николово, община Монтана; с. Железна, община Чипровци; с. Превала, община Чипровци; гр. Чипровци; с. Якимово.

На територията на област Видин свлачищата са в и около следните населени места: Общински път /III-102, Бела-Белоградчик/ - граница общ. (Белоградчик-Димово) - Орешец - Медовница; гр. Белоградчик; с. Праужда, община Белоградчик; с. Бойница; с. Раброво, община Бойница; с .Гъмзово, община Брегово; с. Косово, община Брегово; с. Тияновци, община Брегово; с. Бела Рада, път II-14 "О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България",  община Видин; с. Ботево, община Видин; с. Ботево, път ІІ-11 "(О.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - Лом - о.п. Козлодуй - Оряхово - Гиген - Брест - Гулянци - (Дебово - Никопол)"; с. Буковец, община Видин; гр. Дунавци, Община Видин; с. Жеглица, община Видин; с. Цар Симеоново, община Видин; с. Синаговци, община Видин; гр. Грамада; с. Медешевци, община Грамада; с. Арчар, община Димово; с. Арчар, път ІІ-11 "(О.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - Лом - о.п. Козлодуй - Оряхово - Гиген - Брест - Гулянци - (Дебово - Никопол)"; гр. Димово, път I-1 (Видин-Монтана); с; Медовница, община Димово; гр. Кула; с. Толовица, община Макреш; с. Винарово, община Ново село; с. Флорентин, община Ново село; с. Ясен, община Ново село.

На територията на област Враца свлачищата са в и около следните населени места: с. Борован; с. Добролево, община: Борован; гр. Бяла Слатина; път за с. Веслец, при мост на р.Скът, десен бряг и западната част на с. Веслец, на път за гр. Враца; гр. Враца; с. Горно Пещене, община Враца; с. Лиляче, на път III-101-  община Враца; с. Тишевица, община Враца; с. Три кладенци, община Враца; с. Челопек, участък от общински път  /II-16, Ребърково - Зверино /Лютиброд - граница общини (Мездра - Враца) - Челопек /III-1004/, при км 3+750 - община Враца; с. Главаци, м-у път Е79 и стария път Враца-Монтана, община Криводол; с. Дърманци, път I-1 (Е-79), при км 164+400 - община Мездра, с. Игнатица, община Мездра; с. Лик, община Мездра; с. Лютидол, път I-1 (Е-79) "Граница Румъния - Ферибот Видин - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - Монтана - Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - ок.п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция", при км 173+980;с. Лютидол, на път III-161 "Ребърково - Лютидол - Рашково - Радотина - Литаково - Ботевград", при км 6+800, с. Лютидол, община Мездра; с. Очиндол, община Мездра; с. Ребърково, път I-1 (Е-79) "Граница Румъния - Ферибот Видин - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - Монтана - Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - ок.п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция", при км 166+150; с. Типченица, път VRC-16117 (Типченица - Дерманци)- община Мездра; гр. Мизия; с. Галово, община Оряхово; с. Горни Вадин, община Оряхово; с. Долни Вадин, община Оряхово; с. Лесковец, община Оряхово; гр. Оряхово, път II-15 "Враца - Борован - Мизия - п.к. Сараево - Оряхово", участък от км 75+775 до км 75+910; Път ІІ-15 Мизия-Оряхово, при чешма "Бататовец"; гр. Оряхово, път II-15 "Враца - Борован - Мизия - п.к. Сараево - Оряхово" от км 74+880 до км 75+000; гр. Оряхово; с. Остров, община Оряхово; с. Синьо бърдо, община Роман; с. Струпец, община Роман; с. Хубавене, община Роман.

Цялата тема може да чуете в звуковия файл.

Вижте още

Има ли нарушения при усвояването на европейски средства в Северозапада?

Северозападна България продължава да е в дъното на всички класации. Налетите близо половин милиард лева европейско безвъзмездно финансиране от "Иновации и конкурентоспособност" в региона не са дали ефект. Жизнената среда не се е подобрила и той продължава да е най- бедният не само в България, но и в цяла Европа. Това става ясно от анализ на..

публикувано на 27.10.21 в 11:06

Видин и младите хора, избрали да останат тук

Градът на завоя на Дунав, където слънцето изгрява от север, с природни и исторически дадености, на Димитровден отбелязва своя духовен празник. Какъв град за живеене е Видин според младите хора? Срещаме се с няколко млади дами, избрали да останат и работят в старопрестолен Видин.  Надя Николаева се връща във Видин след като завършва висшето си..

публикувано на 26.10.21 в 14:51

Животът в Извор махала- сложен и невъзможен

Така определиха живота в малкото погранично селце Извор махала местни жители. Намира се в община Кула и е почти обезлюдено. От близо 1800 жители в добрите времена, днес тук са останали около 30 жители, чиято средна възраст е над 70 години. Селото възниква с обособяването на отдалечена махала на голямото село Велики Извор, останало в Сърбия, което..

публикувано на 22.10.21 в 18:00
Андрей Ковачев

Андрей Ковачев: Всеки има право на собствено мнение, но никой няма право на собствени факти

" Всеки има право на собственото мнение, когато е в рамките на закона и не призовава към насилие или нещо нелегално, но никой няма право на собствени факти . Те са свещени, не може някой да ги променя, за да аргументира една или друга позиция, да се опитва да променя обществени нагласи, дали предизборни или в сферата на здравеопазването и..

публикувано на 21.10.21 в 10:25

Георги Апостолов: Образователната система се нуждае от преструктуриране, за да отговаря на нуждите на ХХI век

" Уменията на ХХI век са базирани на информационна грамотност, критично мислене, здрав разум, елементарни неща, които работеха в аналоговия свят без никакъв проблем, но дигиталното цунами практически изключи тези механизми . Огромният поток от информация трябва да се посрещне от умение за сортиране . Заплахата е реална за живота и здравето на..

публикувано на 21.10.21 в 10:15

Задължителен "зелен сертификат"- поредна стъпка в борбата с пандемията?

Със заповед на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров от 00.00 часа на 21 октомври в страната ни влизат в сила нови ограничителни мерки заради скока на заразените с COVID-19 и високата смъртност. Според тях в сила влиза използването на "зелен сертификат". Заповедта предвижда всички дейности, които се извършват на закрито да се..

публикувано на 20.10.21 в 11:22

Властта с мерки заради скъпи ток, бизнес и синдикати протестират

Инфлацията расте, стоките и сметките поскъпват. Премиерът, министри и ръководители на енергийни дружества набелязаха мерка мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Междувременно работодателски и синдикални организации обявиха за 12 часа днес национален протест за незабавни компенсации. Очаква се основните..

публикувано на 19.10.21 в 10:03