Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Какви са правата ни, ако с нас се свърже колекторска фирма

Снимка: БГНЕС

Слушател на Радио ВИДИН се оплака от колекторска фирма за събиране на задължения, която се опитвала да го шантажира за отминали дългове към мобилен оператор. Подателят на сигнала предпочете да остане анонимен, като разказа какво му се е случило в продължение на две седмици. Близо половин месец представител на колекторска фирма ежедневно, понякога по няколко пъти на ден, се обажда по телефона и иска от потърпевшия да заплати дълговете си към един от мобилните оператори, които са от 2011 година. След проверка на касата на въпросния оператор е установено, че наистина има сума за погасяване, но тя се разминава с тази, която колекторската фирма посочва за дължима. 

След ежедневния натиск, вече са погасени четири от фактурите, като изплащането се извършва отново на касата на мобилния оператор, но от този момент започва и тормозът, според думите на нашия слушател. Поради невъзможност за покриване на цялата сума, както се изисква и от колекторската фирма, клиентът отправя молба за погасяване на вноски, която молба е автоматично отказана. Тук е важно да се отбележи, че дължимите суми се обсъждат само и единствено по телефона с фирмата за събиране на дълговете. Няма получени документи от съдия изпълнител, фирма или оператор, в които да се изиска погасяването за миналите задължения. След отправени заплахи за съд, нашият слушател търси помощ от адвокат, който да му съдейства по случая. Ето и становището, с което излезе видински юрист по темата за събирането на дългове от подобни фирми:

"В България все още няма закон, с който дейността на т. нар колекторски фирми /събирачи на дългове/ да е легализирана, като същите не подлежат на лицензионен режим, както банки и финансови институции. Сами по себе си, колекторските фирми са обикновени търговски дружества- ООД, ЕООД и по-рядко АД, регистрирани в търговския регистър с предмет на дейност управление на вземания, цесия, изкупуване на дългове.

Често явление в последните 10 години е събирането на дългове да става не по установения за това ред в България. Какво имам предвид: Вие сте обикновен гражданин, който ползва услуга при мобилен оператор. Сключвате договор и ползвате услугата. По зависещи или независещи от вас причини пропускате да платите 2-3 месечни фактури. От страна на мобилния оператор ви изпращат съобщение за неплатени сметки, но вие отново по някаква причина не ги плащате или сте се прехвърлили вече при друг мобилен оператор, или не ползвате вече услугата на първия оператор. След известно време започват да ви се обаждат от колекторската фирма, като ви обясняват, че дългът ви е изкупен и дължите х… лева на колекторската фирма за задължение към мобилния оператор. Това се случва около 2-3 до над 5 години откакто вие не използвате услугата на мобилния оператор и вече умишлено или несъзнателно сте забравили за това задължение. Знаете, че имате нещо за плащане, но не и в размера, който ви се посочва от колекторската фирма. Съответно започвате трескаво да търсите документи за платени суми, за прекратени договори и т.н., но не намирате с оглед дългия период от време, който е изминал от задължението до обаждането от колекторската фирма. След първото обаждане следват второ, трето и т.н., в което започват да ви заплашват, че ако не си платите в срок до определена дата, ще бъдете предадени на съд. Дотолкова психологически подготвени са колекторските фирми, че всяват ужас и паника у хората. Забележете, че никъде не споменахме документи. Колекторските фирми провеждат разговори и притискат на принципа "който се хване, хване, който не…. Ще видим". Обикновено и то в голям процент от случаите,  хората внасят посочената им сума в посочената в SMS банкова сметка и така смятат, че са приключили със задължението си и никой не е разбрал за техните дългове. В множеството случаи обаче се наблюдава феноменът на двойното плащане, т.е. веднъж сте платили на колекторската фирма и след няколко месеца получавате заповед от Съда, че дължите пари на мобилния оператор или по-лошо, вече получавате призовка от съдебен изпълнител, най-често частен такъв, че дължите суми по заповед за изпълнение по чл.410 ГПК на колекторската фирма и заедно с това получавате и запор на заплата, на МПС, на банкови сметки. Оттук започва и вашето мотаене в омагьосания кръг на задълженията. 


Първо, следва да имате предвид, че всяко едно телефонно обаждане не е основание правно валидно за ваше задължение. Винаги преди да решите да платите на когото и да било следва да имате писмен документ изхождащ от надлежно легитимирана страна /т.е. кредитор, банка, финансова институция, мобилен оператор/, с която имате или сте имали писмен договор. На базата на този договор и клаузите в него, както и извлечение от счетоводните записвания на кредитора можете да получите уведомление/покана за доброволно плащане със срок, в който да платите и съответно описана в уведомлението санкция, че при неплащане следва събиране на сумата по съдебен ред. Много е важно да проверите дали въобще имате сключен договор с кредитора, тъй като има множество случаи, в които въобще не сте били клиент на въпросния кредитор.


Второ, ако вече сте получили покана от кредитора и не сте платили, то можете да сключите споразумение в писмен вид при конкретни параметри, като например разсрочено плащане на дълга на съответните равни месечни вноски с кредитора. На базата на това споразумение с кредитора плащате дълга и след изплащането му следва да получите документ, че не дължите.


Нека разгледаме най-честия случай: вече сте предаден за събиране на дълга от съдебен изпълнител. Получавате на работното си място покана за доброволно изпълнение и запор на заплатата. С поканата за доброволно изпълнение ви връчват и т.нар. заповед за изпълнение по чл.410 ГПК и образец на възражение. Използвайте възможността да подадете в Районния съд по постоянния ви адрес възражението, ако смятате, че не дължите сумата. В този случай възражението ще е бариера пред кредитора за около 1 месец, в който следва да подаде иск до съда против вас за събиране на дължимите суми. Ако са ви наложили и запор на заплата или банкови сметки вече трябва да се обърнете към съда и да обжалвате разпореждането, с което е издадена заповедта за изпълнение или молба до съдебния изпълнител да вдигне запора, тъй като получавате минималната работна заплата/ ако получавате минималната за страната работна заплата съдебният изпълнител не може да ви я запорира, може само това, което получавате над минималната и в определен процент. Това не важи обаче, ако сте осъдени да заплащате издръжка на ненавършилите пълнолетие ваши деца/. Не подлежи на запор и банковата ви сметка,  по която получавате социални плащания -детски надбавки, суми от ТЕЛК, пенсия, ако е в минималния размер. Важно е  да се каже, че субсидиите от ДФЗ, получавани от земеделските производители също не подлежат на запориране.


Важно е да разгледаме и случаите, в които дългът е цедиран /продаден/. Институтът на цесията е залегнал в Закона за задълженията и договорите. Принципът е, че един кредитор може да продаде дълга на друго лице и да ви уведоми, че вече не му дължите на него, а на новия кредитор. За тази продажба вие следва да бъдете надлежно уведомени, т.е. или да получите писмо с обратна разписка, или получавате заедно с всички документи от съдебния изпълнител. Не се крийте. Получете писмото, защото в повечето случаи сроковете изтичат и вече защитата ви е почти невъзможна или ако е възможна, изисква много време и през това време не получавате заплата или получавате в намален размер, не получавате детски надбавки и др., т.е. от вашият патримониум липсват средства. Когато ви уведомят, че вече не дължите на кредитора си, а дължите на изкупилия дълга, имате възможността или да платите на новия кредитор и да искате от него документ, че не дължите на него и на първия си кредитор /това се пропуска най-често и става дългът двоен/, или ако е налице давност /т.е. минали са 5 години от датата на продажбата на дълга или от самото задължение/ да се позовете на давността. При позоваване на давност следва да предявите иск пред Съда по седалището на кредитора, т.е. ако кредиторът ви е в София – Районен съд София или Софийски градски съд. Имайте предвид, че давността за публични задължения към НАП не се прилага служебно и е 10 години. В повечето случаи са изминали повече от 2 години от датата,  на която кредиторът е завел изпълнителното дело при съдебния изпълнител и не е предприел никакви действия по събирането на дълга ви. В този случай подавате молба до съдебния изпълнител за прекратяване на делото и той ще го прекрати.


Колекторските фирми имат право да ви отправят писма, уведомления и др., т.е. да поддържат с вас кореспонденция в писмен вида, но не и да ви безпокоят по телефон.


Нямат право да притежават и оповестяват личните ви данни. Най-често колекторските фирми действат чрез метода на психически тормоз. Тъй като колекторските фирми с изкупуване на дълговете купуват и база данни може да сте платили дълга си към кредитора, да е изтекла давността, но колекторската фирма продължава да начислява суми с изтекла давност. Давността за периодични вземания /например вода, ток, парно, лихви и др./ е 3 години. При изтекла давност вземането се погасява. В тези случаи следва да отправите иск към съда за прилагане на давността, тъй като тя не се прилага служебно.


Най-важното, което трябва да знаете, че винаги следва да е налице писмен документ, който да съдържа достатъчно данни за трите ви имена, адреса ви, кредитора, въз основа на който писмен документ е налице задължение, от коя дата е задължението и колко са просрочените от вас суми. Никога не плащайте, само защото сте получили обаждане от някого. Важно е също така да ползвате квалифицирана правна помощ, а не да се осланяте на познати и приятели, които били направили така или иначе. Всеки случай е отделен. Не забравяйте, че незнанието на закона, не е извинение и който плаща зле плаща два пъти.


Буквално преди дни  министърът на икономиката посочи, че в България има над 40 колекторски фирми, и около 17 регистрирани в БНБ финансови институции. Направи се заявка за законодателни промени, но това е въпрос на много време и политическа воля."


След като нашият слушател е запознал колекторкста фирма с юридическото становище, обажданията по телефона са спрели. Вижте още

Милена Дековска: Имаме нужда от усмивки

Милена Дековска е онези от артистични личности, които  използват ръцете и ума си, за да създават нови неща . Тя определено цени красотата и разнообразието. Хората като нея предпочитат да работят в различни ситуации и да използват своята креативност и въображение.   Милена работи на няколко места и е винаги заета. След основната си..

публикувано на 20.05.22 в 16:50

Видин става отново град на изкуствата

Куклени спектакли, фокуси, театрална постановка, комедийно шоу, прожекции под звездите на актуални кино филми, арт работилници,  пленер  и арт базар ще представи второто издание на  Vida Art Festival  на 21 и 22 май.  Идеята за фестивалът се ражда спонтанно и е насочен изцяло към изкуството, каза за Радио Видин  Михаил Михайлов,..

публикувано на 20.05.22 в 16:00

Спортният комплекс, който (винаги) отваря "през следващия месец"

На 14 декември 2017 година Иво Марков , председател на Областния съвет на БФС във Видин, съобщи пред Радио ВИДИН, че в града ще бъде изграден модерен комплекс за мини футбол . По думите му спортното съоръжение трябваше да бъде готово до пролетта на следващата година . През 2018 година, на 30 април , Общинският съвет разреши на..

публикувано на 20.05.22 в 12:11

Мездра посреща рок фест "Заедно срещу войната на пътя 2022"

В събота, 21 май, Мездра ще бъде домакин на седмото издание на фестивала "Заедно Срещу войната на пътя". Идеята на организаторите е на централния площад в железничарския град да се съберат почитателите на високите скорости и тежката музика, и да се обединят в името на една кауза- войната на пътя. Това е война, в която за съжаление всеки е..

публикувано на 19.05.22 в 17:00

Николай Иванов-Пуйо- Глашатаят от Василовци

72-годишният Николай Иванов от село Василовци гостува в "Думата имат старейшините". Той е последният автентичен глашатай в селото , всички го познават, защото е известявал с барабан и на висок глас местните жители за различни събития.  Дядо Пуйо, както го наричат, е роден в София, детските си години прекарва в Сталийска махала и след това се..

публикувано на 19.05.22 в 16:55

Черните лешояди се чувстват добре във Врачанския Балкан

Нови 10 черни лешояда са настанени в адаптационната волиера над село Долно Озирово в община Вършец. Птиците са пристигнали от Испания по проект "Светло бъдеще за черния лешояд". Тези птици са третата група лешояди през последните три години, която пристига в Природен парк "Врачански Балкан". "Птиците са спокойни, добре се адаптират, хранят се,..

публикувано на 19.05.22 в 16:15

Отново търсят "Образцов дом" в община Георги Дамяново

Община Георги Дамяново за втора поредна година ще проведе кампанията "Образцов дом". Така от местната администрация искат да стимулират населението да се грижи за дворовете в домовете си и общите площи около тях, да се подържат в добро състояние - чисти и озеленени.  "Желаещите да участват в кампанията, това са и изискванията, да изпратят..

публикувано на 19.05.22 в 16:11