Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Домът на учителя във Враца - пример за дързост, трудолюбие и творчество

На снимката (от ляво надясно): Майя Пеева, Райна Пешева, Георги Бончев, Иван Пенев, Люба Анастасова и Иван Цветков
Снимка: Карта на Времето ВрацаДомът на учителя във Враца е създаден на 01.01.1974 год., възниква като част от системата на профсъюзните културни учреждения. Основните цели на Дома са: активно съдействие за професионално-творческото израстване на учителите, разширяване на културния им кръгозор, повишаване на тяхната естетическа  култура за активна творческа изява, изграждането им като съвременни крепители на сложния учебно-възпитателен процес. През годините на своето съществуване Домът на учителя – Враца изучава, обобщава и разпространява най-добрия опит в учебната, възпитателната работа и културно-масовата дейност, оказва методическа помощ на учителските колективи.

Методическото ръководство на Дома се осъществява от Окръжен съюзен съвет на Съюза на българските учители, съвместно с Окръжния съвет за народна просвета. Щата и финансирането се осигуряват от Окръжния съвет на Българските професионални съюзи.

Дейността на Дома на учителя - Враца в окръга се реализира чрез общинските клубове на учителя, изградени постепенно след 1974 г. (1976 г. – в гр. Оряхово и гр. Мездра, по-късно в Кнежа, Бяла Слатина и др.).

Със създаването на Дома се обособяват четири отдела: възпитателна, културна дейност, художествена самодейност и клубна дейност, в които работят девет щатни служителя: двама с висше образование, двама с полувисше и пет работника със средно образование, четирима хоноровани ръководители на състави за художествена самодейност. Както при всяко ново начинание, работниците от дома влагат всички сили, цялото си старание и инициативност, за да могат наред с ремонта на предоставената сграда (бившата сграда на Младежкия дом във Враца) да започнат всички форми на своята работа и то на едно по-високо равнище, каквото изисква учителската аудитория.

През месец октомври 1974 г. към Дома се изгражда Народен университет с два факултета: I. По Марксистко-ленинска естетика – за детските учителки и учителите по художествените предмети от училищата. II. По актуални въпроси на международните отношения, предназначен за класните ръководители с цел повишаване на нивото на часа на класния ръководител. През учебната 1977/78 г. се разкрива и трети факултет – за педагогическо майсторство – обхващащ майсторите на учебните работилници от училищата в града и окръга. Този Народен факултет като част от работата на Дома на учителя се превръща в авторитетна и необходима форма. Лектори и гости на университета са журналисти от външно-политическия отдел на вестник "Народна армия" (полк. Иван Желев, Цветан Илиев, Иван Пеев), главния редактор на външно-политическия отдел на вестник "Вечерни новини" – Ганчо Трифонов, Евгени Милушев, доц. Христина Мирчева от Софийския университет, поетът Германов, Димитър Праматаров, и др. Към народния университет се изгражда лектория по професионално ориентиране на учениците с родителите от града, съвместно с Кабинета по професионално ориентиране – това начинание се посреща радушно от родителите най-вече на седмокласниците и осмокласниците във Враца.

Изключително интересна е въведената през 1976 г. нова форма на работа – т. нар. говорещ вестник "Новости". Всеки брой от този вестник е бил посветен на определена тема или събитие. Вестникът се е представял на сцена, подредена с подходящ декор, украсена, озвучена, на която винаги е присъствало пано с емблемата на вестника. Водещи са представяли отделни рубрики с участието на именити личности от местно, регионално значение, и гости от национално ниво. Обикновено първата страница от говорещия вестник са били най-новите политически събития, втора – темата на броя, като: "Педагогика. Новости в системата на образованието“, трета – "Литература, изкуство, култура". Последната страница на живия вестник е завършвала с разнообразни съобщения – новости, присъствала е и хумористична страница. Говорещият вестник "Новости" се е различавал от книжните вестници по това, че не може да се чете втори път, чете се колективно, а в рубриката "Въпроси и отговори" са вземали участие непосредствените читатели – публиката на Дома на учителя.

Към Дома се открива учебно кино – в помощ на учители и ученици от града при изучаване на материала по литература. Тук ежеседмично се прожектират художествени филми по литературни произведения, които се изучават в средния курс в училищата.

Голям интерес за децата от предучилищна възраст са организираните детски утра. Ежеседмично на малките зрители се поднасят детски филми, представления на кукления театър към Дома, изложби, състезания.

Всяка професия е прекрасна, ако има обич и постоянство. За отглеждане на тази обич към бъдещата професия и за сближаване на наставници, възпитаници и учители, Домът на учителя започва цикъл от дни "История на професиите". Започва се с химията, като една от водещите промишлености в окръга по онова време (втората половина на 20-ти век). На 24. 11. 1977 г. в Дома цари духа на химическата промишленост от сутринта до вечерта. Тук седмокласници и осмокласници се срещат с работници и инженери от Химическия комбинат във Враца, с учителите от Средното политехническо училище по индустриална химия "Мария Кюри", които им разказват за химията като професия и за перспективите ѝ във Врачански окръг. Прожектират се научно-популярни филми за химията. Провежда се среща-разговор между учителите  от Химическия техникум и наставниците от Химическия комбинат. На 29.03.1978 г. в Дома се провежда Деня на текстилната промишленост и среща на ученици и учители от текстилния техникум в града с орденоносеца Владо Петков и другите наставници от Текстилния комбинат "Вратица". Същата година през месец април се организира Ден на машиностроенето със Средно политехническо училище "Антон Иванов" – Враца.

Художествената и клубна дейност в Дома на учителя – Враца са представени от: клубовете на: младите учители, учителите-русисти, "Ботев – Петьофи", математика,  учителите-литератори, ателие на учителя-художник, учителя-пенсионер, по спортни танци, учителите-орденоносци; състав по Художествено слово, Куклен театър, трио "Буфосинхрон", Камерен хор, Вокално-инструментален състав. Всички те се представят достойно в проведения през 1975 г. първи етап на Петия републикански фестивал на художествената самодейност и се класират за следващия.

Домът подготвя и провежда: цикълът "Страниците оживяват"  - спектакли по литературни произведения, с участието на актьори от Врачанския драматичен театър, Градския пионерски хор, Ансамбъла за народни песни и танци при читалище "Развитие" – Враца, учители-самодейци; литературни и тематични вечери; ежегодно честване на 24 май – Денят на българската просвета и култура.

Окръжният Дом на учителя – Враца целогодишно организира масови мероприятия с учителите от града и окръга, винаги е в помощ на учителските колективи, оказва им съдействие при провеждането на тържествени вечери, тематични срещи, научно-теоретични конференции, вечери-портрети на изявени личности и учители, ритуали за посрещане на млади учители и изпращане на учители в пенсия.

За културния отдих на учителите ежегодно се организират новогодишни и Осмомартенски тържества, екскурзии, излети, походи.

Усиленият труд на организаторите от Дома на учителя - Враца, всеотдайността на учителите, станали част от живота и дейността на Дома дават своя резултат: през 1983 г. Домът на учителя – Враца е първенец в първия етап на Деветия Републикански преглед, организиран от Съюза на българските учители; през 1986 г. Домът отново е първенец в следващия Втори етап на същия преглед. Другите отличия на клубовете и съставите към Дома в Шестия и Седмия Републикански фестивали на художествената самодейност: Представителният куклен театър е носител на златни медали; Съставът по художествено слово с художествен ръководител Константин Варадинов – носител на златен и сребърен медал; Битовата вокална група – носител на бронзов медал; Хорът на учителките – сребърен медал; Средношколският хор с художествен ръководител Маргарита Малджанска – носител на златен медал; квартет "Буфосинхрон" – бронзов и златен медал; Вокално-инструментална група "Орфей" – златен медал.

Списъкът на учителите, носители на отличия, които работят с Дома на учителя – Враца е голям. Част от тях са: наградените с орден "Кирил и Методий":  първа степен: Златка Иванова Петрова, Анета Дилова, Ангел Василев Нотев; втора степен: Цветан Христов Георгиев, Здравко Вутов Лалчев, Пенка Ангелова Драганова; трета степен: Николина Николова Грънчарова, Любомир Станчев Кадиев; заслужилите учители: Васил Харизанов, Никола Иванов Палушев, Павел Николов Тодоров; орден на труда: Иванка Димитрова Тошева, Стефчо Янков Якимов и много др.

В организираните от Дома на учителя – Враца срещи на учителите от региона с гости изявени дейци на изкуството и науката през годините са: Стефан Цанев, Богдана Карадочева, Стефка Берова, Йордан Марчинков, Маргарита Хранова, Маргарита Горанова, Еди Казасян, Петя Буюклиева, Емил Димитров, Никола Анастасов, Димитър Манчев, Методи Атанасов, заслужилия учител Стойо Пенев, Георги Цанев, Йордан Милев, Ани Спанчева, Нино Николов, Лозинка Йорданова, Елена Огнянова, Нешка Туртанска, Харалампи Харалампиев, Петя Йорданова, Петко Братинов, доц. Георги Ценков, проф. Стоянка Жекова, доц. Колева, кандидат на педагогическите науки Елиана Пенчева и други.

От 1988 год. Домът на учителя - Враца преминава на пряко подчинение на Общинския съвет на Българските професионални съюзи - Враца.

От 1974 г. до 1991 г. директори на Дома на учителя са били: Райна Пешева, Георги Иванов, Недка Изворска. Райна Пешева е носител на орден „Кирил и Методий“ – втора степен, отличник е на Централния съвет на Българските професионални съюзи (БПС), многократно е награждавана от Окръжния съвет на БПС.

С решение на Министерски съвет от 21.05.1990 г. домовете на учителя в цялата страна преминават на подчинение на Министерството на образованието и науката (МОН), като се променя и наименованието им - Дом за професионално творческо развитие на учителите (ДПТРУ) и им се възлагат допълнителни ангажименти по квалификацията на учителите. През 1999 г. ДПТРУ - Враца е изведен от сградата на ул. "Иваница Данчов" № 2, която се предоставя на Здравно-осигурителната каса в града и е настанен на ул. "Лукашов" № 11 в две стаи, едната от които се превръща в складово помещение.

През 2001 г. идват нови промени: ДПТРУ са преобразувани в Центрове за образователни услуги и квалификация (ЦОУК), а от 2004 г. ЦОУК преминават в Регионални педагогически центрове, на които основно се възлага квалификационната работа с учителите и реализация на Националната стратегия за използване на информационните технологии в образованието. За периода 2004 - 2007 г. методист и ръководител на Центъра във Враца е Райна Петрова, а от 2007 г. до 2010 г. главен експерт-ръководител е Мая Игнатова. Със Заповед № РД-14-39 от 19.05.2009 г. на Министъра на образованието и науката поради неосъществяване на нормативно възложените дейности по задържането на учениците в училище и превенцията на отпадането им и с цел преустановяване дублирането на функции в структурите на МОН се закрива Националният педагогически център, респективно Регионален педагогически център – Враца. Документите с постоянен срок на съхранение на закрития център във Враца се предават в Държавен архив – Враца, а тези със справочно значение – в Регионалния инспекторат по образованието  - Враца.

Независимо от своя кратък 35-годишен живот, Домът на учителя във Враца успява да се утвърди като самодеен културен институт и методически център за работа с учителите. Думите на журналиста Цветан Илиев, вписани в Почетната книга най-точно представят Врачанския Дом на учителя: "Това е истинско огнище на просвета и знания". 

* По материали, съхранявани в Държавен архив – Враца. 

Йоанна Петрова, Държавен архив – Враца, 2024 г. По публикацията работи: Виктория Топалска
Вижте още

Дуалното обучение в действие във Видин

Ученици от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" във Видин са в дуално обучение и провеждат учебната си практика в завода на "Технически компоненти България" във Видин. Те са единайсетокласници в специалност "Компютърна техника и технологии". Практиката им в завода е два дни в седмицата.  Работата им е свързана с автоматизация и роботизация на..

публикувано на 20.02.24 в 16:30

Благородна инициатива в Козлодуй подава ръка на местен музикант

В Козлодуй  организират благородна инициатива в помощ на местен музикант.  Чичо Вълко е познат на жителите в града с изкуството си - свири на акордеон. Дори и в най-студените месеци от годината неговата сцена е улицата, където изкарва прехраната си. За да помогнат на музиканта, от Арт център "Шарени ключета'' - Козлодуй решават да му дадат възможност..

публикувано на 20.02.24 в 16:00

Видински ученици работиха по казуси, свързани с човешките права

По казуси, свързани с човешките права , работиха ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" във Видин , заедно със свои връстници от още пет европейски държави - Литва, Турция, Нидерланция, Италия и домакините от Румъния. Възпитаници на езиковата гимназия прекараха пет дни в Румъния - три от тях в Румнику Вълча и два в..

публикувано на 20.02.24 в 15:53

Приключи ли ремонтът на пешеходната зона между Младежкия дом и Спортната зала във Видин?

Тази пролет видинчани ще посрещнем с обновена централна пешеходна зона в участъка между Младежкия дом и Спортната зала.  Припомняме, че на 14 март е направена първа копка по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона - IV етап“. Общата стойност на проекта е над  1 млн. 330 000 лв., от които  над 979 000 лв. са европейски..

публикувано на 20.02.24 в 11:17

Ден на мъжкото здраве в Козлодуй

Ден на мъжкото здраве ще се проведе на 23 февруари в Козлодуй . Безплатни прегледи ще извършат лекарите от клиниката по урология на Александровска болница д-р Христо Христов и д-р Живко Христов. Инициативата е на Фондация "Искам бебе" и мото клуб "Nucklears", с подкрепата на Община Козлодуй и местната болница. "Фондация "Искам бебе" се..

публикувано на 19.02.24 в 17:49

За непознатия Васил Левски

19 февруари е датата, на която свеждаме глави пред делото и героичната гибел на един от най-големите радетели за освобождение и просперитет на народа ни - Васил Иванов Кунчев , с прозвището Левски. Тази година се навършват 151 години от мрачния зимен ден, когато била издигната бесилката в покрайнините на тогавашна София.  Левски остава завинаги..

публикувано на 19.02.24 в 14:30

Искрен Красимиров: Патриотизъм е да учим децата на заветите на нашите герои

Ликът на Васил Левски върху чаршафи или пък чорапи; форма за курабийки с формата на Паметника на Шипка, с образа на Апостола, на Ботев, на хан Крум; татуировки, изобразяващи български национални герои или техни крилати фрази....  Това са само част от проявите на "патриотизъм", които стават все по-популярни напоследък, особено в..

публикувано на 19.02.24 в 14:00