Контакти

гр Варна, бул. "Приморски" 22

Ръководство
Наталия Чешмеджиева - директор
cheshmedzhieva@bnr.bg
тел. 052 664 444

Веселина Божинова - главен редактор
bozhinova@bnr.bg    тел. 052 664 409

инж. Румен Радев - главен инженер
radev.r@bnr.bg     тел. 052 664 412

Калина Миланова - главен счетоводител
milanova.k@bnr.bg    тел. 052 612 140

Програма
Галена Ковчазова - отговорен редактор
radiovarna@bnr.bg
тел. 052 664 417
Кремена Иванова - отговорен редактор
radiovarna@bnr.bg
тел. 052 664 417

Фонотека
тел. 052 664 415

Ефир
тел. 052 602 802

Дежурен новинар
тел. 052 664 410

Програма
тел. 052 664 417
факс 052 664 411

Реклама
reklama.varna@bnr.bg
тел. 052 66 44 88
events.varna@bnr.bg
тел. 052 66 44 48