Контакти

гр Варна, бул. "Приморски" 22


Ефир
тел. 052 602 802

Дежурен новинар
тел. 052 664 410

Програма
тел. 052 664 417
факс 052 664 411

Реклама
reklama.varna@bnr.bg
тел. 052 66 44 88
events.varna@bnr.bg
тел. 052 66 44 48

Ръководство
Наталия Чешмеджиева - директор
cheshmedzhieva@bnr.bg
тел. 052 664 444

Веселина Божинова - главен редактор
bozhinova@bnr.bg    тел. 052 664 409

инж. Румен Радев - главен инженер
radev.r@bnr.bg     тел. 052 664 412

Милка Иванова - главен счетоводител
ivanova.mn@bnr.bg    тел. 052 612 140

Програма
Галена Ковчазова - отговорен редактор
radiovarna@bnr.bg
тел. 052 664 417
Кремена Иванова - отговорен редактор
radiovarna@bnr.bg
тел. 052 664 417

Техника и музика
Дежурен Централна апаратна
тел. 052 664 413

Фонотека
тел. 052 664 415

Системен администратор
тел. 052 664 427

Техническа лаборатория
тел. 052 664 434

Многофункционално студио
тел. 052 664 461