Programi i ditës

Резултати : Autor Hristina Taseva

Jorge Milton Capitanich (left) with H.E. Alfredo Atanassov 
Photo: Facebook /Jorge Milton Capitanich

Argentine's Chaco province offers enormous potential for Bulgarian investments

Investment, trade and culture were the focus of the visit of the Governor of the Argentine province of Chaco, Jorge Milton Capitanich, to Sofia. Mr. Capitanich is the highest-ranking official of this country who has visited Bulgaria in recent..

25.05.22 16:41 |
Jorge Milton Capitanich (djathtas) me Ambasadorin e Argjentinës në Bullgari Alfredo Atanasof

Provinca argjentinase Chaco ofron një potencial të madh për investimet bullgare

Investimet, tregtia dhe kultura – këto ishin pikat kryesore të vizitës së Jorge Capitanich në Sofje, guvernatorit të provincës Chaco të Argjentinës dhe zyrtarit më të lartë të vendit që ka ardhur në Bullgari në vitet e fundit. Vizita e tij kishte..

25.05.22 15:18 |
Jorge Milton Kapitanich

Bullgaria dhe Argjentina po rritin bashkëpunimin ekonomik dhe kulturor

Jorge Milton Capitanich, guvernator i provincës argjentinase të Chacos, mbërriti në Sofje për një vizitë pune. Qëllimi i vizitës së tij është të mbështesë zhvillimin e marrëdhënieve midis Bullgarisë dhe Argjentinës në fushën e ekonomisë, kulturës..

23.05.22 17:46 |

Bullgaria dhe Argjentina po përgatisin marrëveshje të reja për bashkëpunim

Periudha e viteve 2021-2022 është e rëndësishme për Bullgarinë dhe Argjentinën, sepse shënon 90 vjet nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike midis të dyja vendeve, vuri në dukje Ambasadori i Argjentinës tek ne Shkëlqesia e Tij Allfredo Atanasov. Përpara..

05.04.22 15:42 |

Bulgaria and Argentina prepare new cooperation agreements

The period 2021-2022 is important for Bulgaria and Argentina, because it marks 90 years since the establishment of diplomatic relations between the two countries , the Ambassador of Argentina to Bulgaria, Alfredo Atanasoff, said. A few days..

05.04.22 15:26 |

El creador español Nani Merino: “El collage ofrece una enorme libertad al artista”

En días recientes tuvo lugar la inauguración en Sofía de la exposición Seres , del artista español Nani Merino. Ha acogido la primera exposición en Bulgaria de este creador una de las más renombradas galerías de arte moderno en la capital búlgara,..

07.03.22 13:30 |

Për mbrojtjen e Antarktidës, fillimin e vështirë të ekspeditës bullgare dhe pinguinin Gosho

Protokolli i Madridit nga viti 1991 është një nga dokumentet më të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit. Përmes tij përcaktohen rregulla dhe kritere të rrepta për ruajtjen e Antarktidës-pjesë e tokës në Kontinentin e Akullt, e cila ka..

18.12.21 07:25 |

Sobre la preservación de la Antártida, el difícil inicio de la expedición búlgara y el pingüino Gosho

El Protocolo de Madrid del año 1991 es uno de los documentos más importantes para la preservación medioambiental. Están estipulados en éste rigurosos criterios yreglas para la conservación de la Antártida, ellugar de nuestro planetaque atesora..

17.12.21 14:53 |

The protection of Antarctica, the difficult start of the Bulgarian expedition and the penguin Gosho

The Madrid Protocol of 1991 is one of the most important documents for environmental protection. It sets strict rules and criteria for the protection of Antarctica - the piece of land on the Ice Continent that concentrates vast resources of..

16.12.21 14:02 |

Antarktika'nın korunması, Bulgar bilim seferinin zor startı ve Goşo adlı penguen üzerine

1991 Tarihli Madrid Protokolü , çevrenin korunmasına ilişkin en önemli belge olmakta. Bu belge ile Buz kıtasında yer alan ve devasa tabi kaynakları ve inanılmaz bioçeşitliliği ile gezegenimizin en büyük doğal laburatuarı olarak..

16.12.21 13:53 |