Programi i ditës

author: Krasimir Martinov

Nga muaji qershor, BNR bullgare do të transmetohet në Radio Televizionin Caribrod dhe do të mbështesë iniciativat e bullgarëve në Serbi

Komuniteti në rajonin kufitar do të ketë një tjetër "derë" të hapur drejt Bullgarisë. Radio Televizioni lokal Caribrod do të transmetojë emisione dhe lajme të prodhuara nga Radioja Kombëtare Bullgare. Fillimisht do të transmetohet buletini i..

29.05.24 07:30 |

Programele BNR vor fi difuzate la RTV Țaribrod și vor sprijini inițiativele bulgarilor din Serbia

În luna iunie, comunitatea bulgară din regiunea de frontieră a Serbiei va avea o nouă fereastră către Bulgaria. Radioteleviziunea locală Țaribrod va difuza emisiuni și știri produse de Radioul Național Bulgar. Startul va fi dat cu buletinul de știri..

28.05.24 17:00 |

BNR programs to be broadcast on RTV Caribrod and to support initiatives of Bulgarians in Serbia

In June the Bulgarian community in the border region of Serbia will have another window to Bulgaria. The local Radio-Television Caribrod will broadcast shows and news produced by the Bulgarian National Radio. The start will be..

28.05.24 14:33 |

La Radio Nacional de Bulgaria sonará en la Radio Televisión de Tsáribrod y apoyará las iniciativas de los búlgaros en Serbia

A partir de junio, los búlgaros de la región fronteriza de Serbia tendrán otra puerta hacia Bulgaria. La Radio Televisión local de Tsaribrod emitirá programas y noticias producidos por la Radio Nacional de Bulgaria. En primer lugar, se empezará a..

28.05.24 11:07 |
Universiteti Comenius i Bratislavës

Po bëhet gati një shekull nga fillimi i studimeve të gjuhës bullgare në Sllovaki

Interesi për studimin akademik të gjuhës bullgare në Sllovaki daton gati një shekull më parë. Në vitin 1919 u themelua Universiteti Comenius në Bratislavë. Dy vite më vonë u krijua Fakulteti Filozofik ku studiohen të gjitha degët humanitare. Aty, gjatë..

18.05.24 09:00 |

Almost a century of Bulgarian studies in Slovakia 

Interest in the academic study of the Bulgarian language in Slovakia dates back almost a century. The Comenius University in Bratislava was founded in 1919. Two years later the Faculty of Philosophy was established, where all humanistic subjects are..

17.05.24 08:05 |

Krasimir Karailiev from Bratislava: We must protect Bulgaria and show it to the world

Krasimir Karailiev was born in Slovakia, but his ancestry is from Bulgaria. He is a descendant of Bulgarian gardeners, whose fame spread to a number of European countries towards the end of the 19th and in the first half of the 20th century. The memory..

11.04.24 06:00 |

Krasimir Karailiev nga Bratislava: Duhet ta mbrojmë Bullgarinë dhe t'ia tregojmë botës

Krasimir Karailiev ka lindur në Sllovaki, por prejardhja e tij është nga Bullgaria. Ai është pasardhës i kopshtarëve bullgarë, fama e të cilëve u përhap në një sërë vendesh evropiane në fund të shekullit të ХІХ-të dhe në gjysmën e parë të shekullit të..

06.04.24 11:00 |

Nadejda Damyanova de l’école bulgare "Nadejda" à Saint-Nazaire

Il y a cinq ans, Nadejda Yordanova Damyanova, originaire de Varna, rejoint à Saint-Nazaire son mari qui travaille depuis 2014 aux Chantiers de l'Atlantique, le chantier naval où en 2018 a été construit le deuxième plus gros paquebot au monde, le..

03.04.24 14:00 |

Nadezhda's Bulgarian Schools in Saint-Nazaire and Rennes

Five years ago, Nadezhda Yordanova Damyanova left her native Varna for the French town of Saint-Nazaire. She made the journey to join her husband, who has been working at the local shipbuilding yard since 2014. This is one of the most advanced shipyards..

29.03.24 13:36 |