Резултати : Autor Krasimir Martinov

Për vizitë në shkollën bullgare “Hristo Botev” në Nju Jork

8 shkolla bullgare jashtë shtetit nga përgjithësisht 245 (sipas listës  së Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës për vitin mësimor 2021/2022) mbajnë emrin e poetit dhe revolucionar Hristo Botev, kujtimin e të cilit ne e nderojmë më 2 qershor...

02.06.21 11:01 |

Presenting the teachers and schoolchildren at the Hristo Botev Bulgarian school in New York

Eight of the 245 Bulgarian schools abroad (listed by the Ministry of Education for the 2021/2022 academic year) are named after revolutionary poet Hristo Botev, whom we commemorate on 2 June. Today, schoolchildren from the Bulgarian schools in..

02.06.21 09:20 |

New York'ta bulunan "Hristo Botev" Bulgar okulu 12. sınıfa kadar eğitim imkanı sunuyor

Eğitim ve Bilim Bakanlığının 2021/2022 eğitim ve öğretim yılı kayıtlarına göre y urt dışında çalışan toplam 245 Bulgar okulundan 8'i , bugün andığımız şair ve devrimci Hristo Botev'in adını taşıyor. Büyük Britanya, Almanya, İspanya, Fransa ve ABD'de..

02.06.21 08:45 |

A la espera del nuevo censo de la población de Bulgaria

En este nuevo año 2021 se deberá efectuar en Bulgaria el 18º censo de la población y viviendas en Bulgaria. Al igual de lo que ha ocurrido con muchas otras cosas, la crisis del Covid–19 ha frustrado también esta campaña, planeada para el período entre..

05.01.21 09:18 |

Zgjedhjet për Parlament – theksi në vitin politik 2021

Pas një viti të pazakontë që prej dekadash e këtej, gjatë pranverës së vitit 2021 në Bullgari priten zgjedhje të rëndësishme dhe mjaftë atraktive parlamentare. Pavarësisht nga protestat në vitin e Covid-krizës nuk u arrit në zgjedhje para afatit. Tani,..

05.01.21 07:10 |

2021 politik yılına parlamento seçimleri damgasını vuracak

Onlarca yıldan beri en sıra dışı yılı arkada bıraktıktan sonra, 2021’in ilkbaharında çok önemli ve çok renkli seçimler ülke gündemine damga vuruyor. Yıl içinde hükümet karşıtı protestolar dinmese ve Covid-19 krizi yayılmaya devam etse de, erken seçimlere..

04.01.21 12:25 |

Parliamentary elections: The high point of 2021 in politics

After a year like no other, attention-riveting elections for parliament are to take place in Bulgaria in the spring of 2021. The civil discontent and vociferous protests during the past Covid-year failed to bring about early parliamentary..

04.01.21 10:17 |

Las elecciones parlamentarias: enfoque importante del año político 2021 en Bulgaria

Tras el año más inusual en décadas, en la primavera de 2021 se celebrarán en Bulgaria unos comicios parlamentarios importantes, que se perfilan además como bastante interesantes. Pese al descontento y las agitadas protestas durante el año marcado por..

04.01.21 08:10 |

Ndihma evropiane për regjionet – zhdërvjelltësi dhe më pak burokraci në periudhën e re programore

Zhdërvjelltësi dhe pengesa më të pakta burokratike për periudhën e ardhshme të programeve operative - këto janë pjesë e efekteve të marrëveshjes së arritur në fillim të dhjetorit në kuadrin e rregullores për rregullat e përbashkëta për aksesin tek..

10.12.20 07:10 |

AB’nin bölgelerin kalkındırılmasına yönelik desteği – yeni program döneminde esneklik ve daha az bürokrasi

Esneklik ve operasyonel programların bir sonraki döneminde daha az bürokratik engel, AB yapısal fonlarına erişim kurallarına ilişkin düzenleme ile ilgili Aralık ayının başında sağlanan anlaşmanın etkilerinden sadece bazılarıdır. AK, AP ve AB Konseyi..

09.12.20 18:59 |