Размер на шрифта
Българско национално радио © 2023 Всички права са запазени

Общинският съвет прие рекордния бюджет на Варна (репортаж)

| обновено на 30.01.19 в 10:36
Снимка: Румен Сарандев

Бюджетът на община Варна за 2019 г. трябва да бъде гласуван на днешното 37-о пленарно заседание на Общинския съвет. Предложението на кметската администрация е той да е в размер на 497 625 000 лв. - с близо 104 млн. лв. по-голяма от първоначално заложените средства миналата година.

Съветниците ще трябва да дадат своя вот и за започване на процедура по предоставяне на минерални води – държавна собственост, за безвъзмездно управление на общината. Предстои да бъде внесено официално искане в Министерството на околната среда и водите, но преди това то трябва да получи одобрението на Общинския съвет.

Местният парламент ще обсъди също промени в две от общинските наредби. Корекции предстои да настъпят в наредбата за размера на местните данъци в частта й за налога върху превозните средства, а с поправки в наредбата за определяне на местните такси ще бъде направена актуализация на цените за входни билети в Зоопарка.

Друг финансов въпрос, който съветниците ще разгледат, е въвеждането на максимална цена от 300 лева за репатриране на неправилно паркирали автомобили и престоя им на наказателен паркинг. Одобряването на проект за ПУП-ПРЗ на Аспарухов парк също фигурира в дневния ред.

На гласуване ще бъде подложено и предложението за прекратяване чрез ликвидация на „Централен универсален магазин“ АД, в чиито активи е т.нар. Дупка. Тези планове на общината, която е собственик на дружеството, вече бяха единодушно подкрепени от ПК „Собственост и стопанство“.

Заседанието на местния парламент ще завърши с дискусия с гражданите.

В прикачения файл можете да чуете какво каза председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов:


10.00 Общинският съвет започна работа след като прие дневния ред от 15 точки.  Питания към кмета отправиха четирима общински съветници - за финансовото състояние на общинското предприятие "Детско и столово хранене" и за належащ ремонт в детска градина.

За безпокойството на родители съобщи общинският съветник Милена Георгиева. Според тях фасадата на  ЦДГ "Калина Малина" се е отлепила, а във вътрешните помещения има пукнатини. Пристройката е изградена през 2013 г. от фирмата "Стоянстрой". Същата извърши и скандалния ремонт на училище "Васил Левски" в "Аспарухово", което е затворено, защото сградата му е опасна заради конструктивни нарушения при строителството.

Милена Георгиева поиска проверка за състоянието на корпуса на детската градина. Общинският съветник Петър Липчев пък настоя да чуе в какъв размер са нанесените щети и кое е длъжностното лице, приело сградата на училище "Васил Левски".

Подробности чуйте от Емилия Николова в прикачения звуков файл:


'На два етапа сме планирали обновяването на всички площадки за игра в детските градини в града. Днес предстои приемане на бюджета на града, който е с рекордна макрорамка - близо половин милиард. Ще направим максимални усилия, за да бъдат така използвани тези пари, че всеки да види резултата от тях - пред своя дом, в своя квартал". Така кметът Иван Портних опита да върне съветниците към основната тема на днешното заседание след като в залата започнаха пререкания по правилника и правото на питания и отговори, а Костадин Костадинов обяви, че е обиден от отсъствието на кмета в началото на заседанието. Кметът пое ангажимент за писмен отговор на питанията.

Още за питанията чуйте в прикачения звуков файл от репортера

10.20 Започна разглеждането на предложенията на постоянната комисия  „Собственост и стопанство“. Съветниците трябва да дадат съгласието си кметът да подаде заявление до екоминистерството за стопанисване на източниците с минерална вода на територията на общината.

Друго решение, което членовете на комисията взеха с единодушие, бе за прекратяване и ликвидация на „Централен универсален магазин“ – акционерното дружество, което след решение на Общинския съвет и след получаване на финансиране от държавния бюджет стана собственост на общината. В активите на дружеството е и т. нар. Дупка.


В дневния ред е и „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“. Очакваните приходи по програмата са в размер на близо 10,7 млн. лева, или с около 700 хил. лева повече спрямо миналата година. Прогнозните разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, са около 6,4 млн. лева.

10.30 „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ предизвика дебат в зала "Пленарна". Общинският съветник Януарий Вичев поиска от програмата да бъдат извадени имоти на ул. "Карамфил" в Цветния квартал, който да бъде използван за изграждане на паркинг. Програмата е отворена, в нея могат да се добавят и вадят имоти през цялата година. Съдбата на всеки имот поотделно ще бъде обсъждана и гласувана в Общинския съвет", уточни зам.-кметът Пейчо Пейчев. Предложението на Януарий Вичев не беше прието, за него гласуваха 13 съветници. С 33 "за" „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ беше приета.

10.45 С по 37 гласа "за" беше прието предложението за ликвидацията на дружеството-собственик на "Дупката".

10.50 Без въздържали се и гласове "против" присъстващите на заседанието 43-ма общински съветници дадоха съгласието си Община Варна да поиска от екоминистерството сама да  стопанисва източниците с минерална вода на територията си.

11.30 С пълно мнозинство Общинският съвет на Варна дари на фондация "Карин дом" правото на собственост върху имот от 2450 кв. м. на ул. "Дойран" 17-19. На терена в района на средношколските общежития ще бъде изграден Комплекс за социално-здравни и образователни услуги за деца с увреждания и техните семейства. За строителството "Карин дом" получава безвъзмездно 1,980 млн. евро от фондация "Velux". "Досега фондация "Карин дом" извършваше дейността си в преустроената семейна къща на Иван Станчов. В новия център ще можем да обхванем с 23-25% повече деца с увреждания от региона и с 50% повече от досега от страната", обясни изпълнителният директор на фондация "Карин дом" Мая Донева. Финансовата помощ може да бъде използвана единствено за предвидената социална инвестиция и парите ще бъдат отпуснати само, ако бенефициентът разполага с имот за строителството, уточни тя. В приетото днес решение на Общинския съвет (историческо по думите на председателя на местния парламент Тодор Балабанов) е посочено, че, ако до 3 години терапевтичният център не бъде построен, имотът отново ще стане собственост на общината.


11.40 Общинският съвет започна обсъждането на бюджета на Варна за 2019-а.

Бюджетът на Варна за следващата година ще е от почти половин милиард лева. На практика сумата, която ще бъдат инвестирана в града тази година, съпоставима с броя на жителите на общината,. е най-голямата в страната. Така на всеки варненец се падат средно по 1417 лева, а на столичани - при бюджет от 1,5 млрд. лева, по 1236. 1247 е средната сума на глава от населението в Бургас и под 1100 - в Пловдив. Традиционно бюджетът на Община Варна е втори по размер в страната след този на столицата.

Макрорамката на бюджет'2019 на Община Варна по проект е 475 млн. лева. От тях 80 930 000 лева ще бъдат финансирани по европейски програми. През изтичащата година бюджетът на Варна беше 383,7 млн. лв. - след актуализацията (2017-а г. - 270,7 млн., 2016-а – 243,7 млн., 2015-а – 258,7 млн. лв.).

Увеличението на средствата за 2019 г. стават факт без промяна на данъчната тежест за гражданите на Варна.

Обобщение на дебата за финансовата рамка на общинските харчове чуйте от Емилия Николова в прикачения звуков файл:

12.35 С 36 гласа "за" бюджетът беше приет.

Минути по-късно кметът Иван Портних остро атакува противниците на бюджета, които се изказаха по време на дебата в залата. Мотивите му: защо възраженията се вадят сега, за пред камерите, а не по време на обсъжданията в ресорните комисии, които продължиха близо месец. "Да закрием постоянните комисии към Общинския съвет след като някои политически сили отказват да работят в тях и всичко да се дебатира и решава само на пленарните заседания", предложи Портних. По повод възраженията на съветника от БСП Борислав Гуцанов защо точно за спортни площадки и стадиони ще се харчат парите от гласувания през декември заем, кметът попита: "Повечето от съветниците в тази зала нямат отношение към управлението преди 2013-а година, затова питам конкретно г-н Гуцанов: в началото на мандата ми заварих 68 млн. лева заеми. Можете ли да посочите поне едно нещо, направено с тях? Нещо, което може да се види? Нещо, което е останало? В какво сме ги инвестирали? За разлика от онези 68 млн. сегашните 46 млн. имат съвсем конкретна цел, конкретен проект, стойност - всички те ще бъдат похарчени за спортни и ученически бази, за детски площадки. Нека не гледаме назад, обаче, а да говорим за развитие! Половин милиард лева. Два пъти и половина повече отколкото бюджета през 2013, когато пак слушахме, че това е фантастична и непостижима сума", каза кметът. Той обеща, че сумите, отделени за рехабилитация на пътните настилки в града през 2019-а г. ще са изключително за ремонт на малките улички в кварталите. "Досега успяхме да обновим всички централни булеварди и пътни артерии. Инвестициите в тях ни костваха много, но много повече сме давали през годините за тяхната поддръжка. Затова сега тези пари ще ги даваме вече за малките улици, за места за паркиране, за зелени площи, за зони за спорт и отдих", заяви Портних.

14.30 Общинският съвет възобнови работата си след обедната почивка. Заседанието продължава с дневния ред на постоянна комисия "Финанси и бюджет". Съветниците одобриха новите цени за посещение на варненския зоопарк.


БНР подкасти:

ВИЖТЕ ОЩЕ

Протест на земеделци и в община Ветрино

Протест се състоя днес по обяд в община Ветрино, където се събраха земеделци и граждани. Протестът е част от протестната акция на земеделците в двете общини – Вълчи дол и Ветрино. По същото време протест имаше и в община Вълчи дол.   Земеделците във Ветрино се разположиха на кръстовището на разклона за пътя за Провадия, на влизане в селото...

публикувано на 27.03.23 в 14:57

Дни на магистърското обучение организират в Икономическия университет във Варна

Икономическият университет във Варна организира информационни Дни на магистърското обучение от 28 март до 10 април 2023 г. в хибриден формат. В този период ще може да се получи информация за условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" за учебната 2023/2024 г.;  магистърските специалности и..

публикувано на 27.03.23 в 14:43

Във Варна откриха почетно консулство на Република Южна Африка

Почетно консулство на Република Южна Африка бе официално открито днес във Варна, съобщава сайтът live.varna.bg. На тържеството посланикът на държавата Н. Пр. г-н Табо Тахе представи новоназначения почетен консул Ненко Ненков, който ще отговаря за областите Варна и Бургас. Гости на събитието бяха кметът на Варна Иван Портних, областният..

публикувано на 27.03.23 в 14:28
Снимката е илюстративна

Наклонен електрически стълб с висящи кабели притеснява жители в местността Акчелар

Наклонен електрически стълб с висящи кабели притеснява жители в местността Акчелар във Варна. Това съобщи Динко Цачев, който живее на улица "Иван Нанев" в близост до спирка "Разклона", по пътя за Виница. Става дума за наклонен стълб за интернет и кабелна телевизия. "Ако завали дъжд, стълбът директно е паднал, щом почвата в основата се намокри. Той е..

публикувано на 27.03.23 в 14:00

Завърши ремонтът на пътя, свързващ с. Безводица с републиканската пътна мрежа

Завърши ремонтът на пътя, свързващ балчишкото село Безводица с републиканската пътна мрежа. Предстои рехабилитация на улиците в населеното място. Водопроводът в село Змеево се подменя в момента, съобщават още от Община Балчик. След като приключи работата по него, ще започне асфалтиране на пътя, свързващ селото с отсечката Генерал Тошево -..

публикувано на 27.03.23 в 13:50

Летище Варна открива сезона с ръст на трафика и разнообразни дестинации

Всичките 16 маршрута , които една от нискотарифните компании е изпълнявана през зимата, ще продължат и през летния сезон, съобщиха от варненския аеропорт. От тях 8 са германски: Баден Баден, Берлин, Кьолн, Дортмунд, Франкфурт Хан, Хамбург, Меминген, Нюрнберг, а останалите включват: Виена (Австрия), Лондон Лутън и Ливърпул (Великобритания), Прага..

публикувано на 27.03.23 в 13:43
Снимката е илюстративна

Сигнали за бомба във всички варненски училища

Във всички училища във Варна има подадени сигнали за взривни устройства, съобщиха за Радио Варна от Областната дирекция на МВР. В момента се извършва проверка. По преценка на ръководствата на учебните заведения занятията ще бъдат преустановени или учебният процес ще върви по график. Подадени бомбени заплахи днес има още в Бургас и София...

обновено на 27.03.23 в 13:21