Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

В Балчик започват отново археологическите разкопки в кв. "Хоризонт"

Тази седмица за­поч­наха раз­коп­ки­те в къс­ноан­тич­на­та кре­пост в кв. "Хо­ри­зонт" в Бал­чик, съоб­щи ди­рек­то­рът на Ис­то­ри­чес­кия му­зей Ра­дос­ти­на Ен­че­ва. Както всяка година проуч­ва­ния­та се про­веж­дат под ръ­ко­вод­ство­то на д-р Чав­дар Ки­ри­лов и д-р Ру­мя­на Ко­ле­ва - и два­ма­та от Со­фий­ския уни­вер­си­тет "Св. Кл. Ох­рид­ски", и Ра­дос­ти­на Ен­че­ва, коя­то е ар­хео­лог.  В ек­спе­ди­ция­та участват сту­ден­ти от ІІІ курс в спе­циал­ност­та "Ар­хео­ло­гия" към Со­фий­ския уни­вер­си­тет, кои­то реа­ли­зи­рат своя­та ре­дов­на прак­ти­ка.

Къс­ноан­тич­на­та кре­пост  "Хо­ри­зонт" е най-го­ля­ма­та кре­пост по площ в Бъл­га­рия от края на V и на­ча­ло­то на VІ век. От 1992 г. е обя­ве­на за Па­мет­ник на кул­ту­ра­та от на­цио­нал­но зна­че­ние.

Всич­ки на­ход­ки от проуч­ва­ния­та се съх­ра­ня­ват в Ис­то­ри­чес­кия му­зей в Бал­чик. Сред най-ат­рак­тив­ни­те на­ме­ре­ни пред­ме­ти са две злат­ни мо­не­ти от вре­ме­то на им­пе­ра­тор Ни­ки­фор ІІ Фо­ка. Под кре­пост­та е има­ло нек­ро­пол. В юж­на­та част на обек­та, бли­зо до кръг­ла­та ку­ла, са от­кри­ти пог­ре­бе­ния, в ед­но от кои­то е на­ме­ре­на мо­не­та от ІІІ век. До мо­мен­та в обек­та са от­кри­ти сто­пан­ски сгра­ди, две пе­тоъ­гъл­ни ку­ли и ед­на кръг­ла ку­ла. До кръг­ла­та ку­ла има 13 вер­ти­кал­ни ка­мъ­ка, ви­со­ки ме­тър, за кои­то ис­то­ри­ци­те смя­тат, че са свър­за­ни с ри­туал от кул­тов ха­рак­тер.

Проучванията тази година ще продължат до 12 август.
Снимка

ВИЖТЕ ОЩЕ

ТМПЦ-Варна и Държавен куклен театър-Варна с отлични оценки от Министерството на културата

Варненските сценични културни институти са с най-високата оценка в класацията на културните институти в страната за 2019 година. ТМПЦ – Варна е първенец сред извънстоличните театрално-музикални центрове. Пръв сред извъстоличните институти в класацията на Министерството на културата..

публикувано на 04.06.20 в 19:33

Турски кораб започва сондажи за нефт в Черно море

Турският сондажен кораб „Фатих“ ще започне проучвания за нефт в Черно море на 15 юни, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез. Това ще бъде първото дълбоководно проучване за „черно злато“ на кораба в Черно море. В пристанището в Трабзон, където съдът се намира от 1 юни, се довършва подготовката му..

публикувано на 04.06.20 в 19:11

Великобритания: 14 дни карантина за всички пристигащи от 8 юни

Британските власти са публикували и препоръки за спазването на задължителната 14-дневна карантина при пристигане в страната. Пристигащите трябва директно да се отправят към мястото, на което ще прекарат карантината. Придвижването може да става с личен транспорт, включително и с превозни средства на близки или приятели. Препоръчва..

публикувано на 04.06.20 в 18:42
Последната подводница на България

Последна слава за последната ни подводница. Търси се финасиране, за да стане музей

Последната подводница на България "Слава" дълго време беше остеван да се руши и най-после беше приютена в Белослав.  Там от  1997 година фирма „ИНХОМ“ запазва и развива технологията за производство на Белославско стъкло. Заводът е разположен на брега на плавателния канал между Варненското и Белославското езеро, непосредствено до южния..

обновено на 04.06.20 в 18:28

Три дни идната седмица асфалтират улици за синя зона

Във връзка за въвеждане на втори етап от „синята зона“ от 8-ми до 10-ти юни от 8ч. до 18ч. ще се извърши рехабилитация на пътната настилка на ул. „Княз Н. Николаевич“. Конкретно в отсечката   от ул. „Найден Геров“ до ул. „Капитан Рончевски“ , ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Л. Каравелов“ в отсечката от ул. „Добри Чинтулов“ до бул. „Цар Освободител“,..

публикувано на 04.06.20 в 18:25

Повечето хотели в Гърция планират да отворят от 1 юли

Повечето хотели в гръцките курорти ще отворят врати на 1 юли, въпреки че на 15 юни ще бъдат възобновени полетите с трийсетина държави, както обяви правителството . Това заяви в интервю за агенция ТАСС управляващият директор на туристическата компания "Тез тур Гърция" Димитрис Харитидис, предаде БНР. Според Харитидис повечето хотели в курортите..

публикувано на 04.06.20 в 18:07

ДДС за детските стоки пада на 9%

Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене предложението за редуциране на ДДС ставката за някои детски стоки , предаде репортер на БГНЕС.  Предложението е на ДПС и предвижда намаляване на данъка от 20% на 9% за храни, подходящи за бебета и малки деца, както и за бебешки пелени и други хигиенни артикули. С мярката от партията се надяват..

публикувано на 04.06.20 в 17:36