Гласувайте за Северното Черноморие!

2
Снимка: БТА

Три обек­та в об­щи­на Бал­чик са сред но­ми­ни­ра­ни­те за чет­вър­ти­те го­диш­ни наг­ра­ди в ту­риз­ма’ 2019. Ар­хи­тек­тур­но-пар­ков ком­плекс "Дво­ре­ца" и Уни­вер­си­тет­ска бо­та­ни­чес­ка гра­ди­на в Бал­чик и Те­кето в Об­ро­чи­ще са сред 249-те ат­рак­ции в ка­те­го­рия "Из­бо­рът на бъл­га­ри­те", кои­то се със­те­за­ват за от­ли­чия­та.

От об­ласт­та са пред­ло­же­ни още пет обек­та в съ­ща­та ка­те­го­рия - два в Доб­рич и три в Ка­вар­на. То­ва са съот­вет­но Дом-па­мет­ник "Йор­дан Йов­ков" и Ху­до­жес­тве­ната га­ле­рия в Добрич, нос Ка­лиак­ра - ар­хео­ло­ги­чес­ки ре­зер­ват "Ка­лиак­ра", Ис­то­ри­чес­кият му­зей  и храм “Св. вмчк Георги” в Каварна.

В ху­до­жес­тве­на­та ка­те­го­рия "Ту­ри­зъм в Бъл­га­рия за 2019 г. в ин­тер­нет блог" е но­ми­ни­ра­на пуб­ли­ка­ция­та на Ан­дрей Ан­дреев (andrey-andreev.com) "От Ка­лиак­ра до Ду­ран­ку­лак - Ед­на про­лет­на раз­ход­ка по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие", опис­ва­ща по­чив­ка в ре­гио­на.

Елек­трон­но­то гла­су­ва­не ве­че за­поч­на. Он­лайн во­тът ще оп­ре­де­ли но­си­те­ли­те на при­зо­ве­те в 16-те ка­те­го­рии на кон­кур­са. До 6 де­кем­ври на www.tourismawards.bg все­ки мо­же да гла­су­ва ед­нок­рат­но за един учас­тник от вся­ка ка­те­го­рия (от­чи­та се ед­но гла­су­ва­не от все­ки IP ад­рес). Наг­ра­де­ни­те ще бъ­дат обя­ве­ни на офи­циал­на це­ре­мо­ния в Со­фия на 16 де­кем­ври.


Галерия

ВИЖТЕ ОЩЕ
Теменужка Петкова

Министър Петкова: Няма заплаха за „Турски поток“ през България

Няма никаква заплаха за газопровода „Турски поток“ през българска територия, заяви пред журналисти в парламента енергийният министър Теменужка Петкова в отговор на твърдения на руския президент Путин , че страната ни бави проекта. Петкова уточни, че забавяне е имало единствено с обявените обществени поръчки и след тяхно обжалване, но след..

публикувано на 06.12.19 в 16:18

Симона, която пострада на спирка, вече е добре!

14-годишната Симона, която пострада тежко при катастрофа на спирка на бул. "Владислав Варненчик" вече е добре. Момичето, което беше блъснато на път за училище на 4 ноември сутринта , вече не е пациент на Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение /ОАРИЛ/ в МБАЛ “Света Анна - Варна”. След едномесечна битка за живота й,..

публикувано на 06.12.19 в 16:07

Започват преговори с немски и италиански корабостроители за новите патрули на флота

Министърът  на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал  Андрей Боцев присъстваха на церемонията по тържествено приемане на вертолет AS 365N3 "Дофин" в състава на Морската вертолетна авиобаза "Чайка" във ВМС. Хеликоптерът е "втора ръка" и може да бъде използван при аварийно-спасителни операции, евакуация,..

публикувано на 06.12.19 в 15:59

Координационен център, а не база ще прави НАТО във Варна

Военна база на НАТО няма да има във Варна, категоричен беше вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, който беше във Варна, за да откриe новия спортен комплекс с басейн  във Висшето военноморско училище "Н. Вапцаров". Идеята, ад която застанал президентът Тръмп, е за изграждане на морски координационен център на НАТО във Варна, който ще..

публикувано на 06.12.19 в 15:50

„Форд” ще използва остатъци от кафе за производство на авточасти

Остатъците от кафеени зърна могат да се трансформират във високоиздържлив материал, който да бъде използван за автомобилни части. Автомобилният гигант „Ford Motor Company” ще използва отпадъци от кафе за производството на авточасти, съобщиха от компанията в петък. „Ford” и веригата за бързо хранене „Mc Donald's” ще си сътрудничат при обработката на..

публикувано на 06.12.19 в 14:56

Алкохолът e спасил света!

Учени от университета Ексетър във Великобритания установили, че способността да се абсорбира алкохолът е спасила предците на човека от измиране, съобщава сайтът Phys.org. Според тях, преди около 10 милиона години различните видове примати са воювали помежду си за храна, ресурси и някои видове неузрели плодове, които са били способни да преработят...

публикувано на 06.12.19 в 14:50

142 000 души са починали от морбили през 2018-a

След десетилетия на впечатляващи успехи в борбата с болестта морбили, в момента има застой, а смъртните случаи в резултат на заболяването са се увеличили през 2018 г., предупредиха Световната здравна организация (СЗО) и американските санитарни власти, цитирани от "Франс прес". Става въпрос за един от най-силно заразните вируси, който може да..

публикувано на 06.12.19 в 14:46