Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Екоинспекцията във Варна даде препоръки за почистване на нерегламентирани сметища в община Балчик

Балчик от морето
Снимка: Галена Ковчазова

В пос­лед­на­та сед­ми­ца на май РИОСВ – Вар­на ин­спек­ти­ра об­щи­на Бал­чик за не­рег­ла­мен­ти­ра­ни сме­ти­ща и да­де пред­пи­са­ния за ор­га­ни­зи­ра­не на по­чис­тва­не­то им. Нап­ра­ве­ни са за­бе­леж­ки за ня­кол­ко мес­та, по по­чис­тва­не­то на кои­то се ра­бо­ти, уточ­ни­ха еко­ло­зи­те от местната ад­ми­нис­тра­ция­.

Та­ки­ва са ус­та­но­ве­ни в се­ло Се­но­кос на бив­ше­то сме­ти­ще, в кв. „Мла­дост“ на се­ло Об­ро­чи­ще, как­то и в Бал­чик на око­лов­ръс­тния па­но­ра­мен път и квар­тал „Из­ток“. Ми­ни­мал­ни ко­ли­чес­тва смет са ре­гис­три­ра­ни на мяс­то­то на пре­диш­ни­те сме­ти­ща в се­ла­та Цър­ква и Кра­не­во.

В срок от един ме­сец те­ре­ни­те тряб­ва да бъ­дат по­чис­те­ни, посочиха  от Об­щи­на­та.

От­там до­пъл­ват, че ми­на­лия ме­сец е по­да­ден сиг­нал в Ба­сей­но­ва ди­рек­ция за за­мър­ся­ва­не на ях­те­ния прис­тан в Бе­лия град, как­во­то оба­че при про­вер­ка­та не е кон­ста­ти­ра­но.

Чуйте още в репортажа на кореспондента ни Албена Иванова:За сватба в ритуалната зала в Балчик - до десет души

Във връз­ка със За­ко­на за здра­ве­то и за­по­вед на ми­нис­тъ­ра на здра­вео­паз­ва­не­то, как­то и с ре­гис­три­ра­ни в Бъл­га­рия слу­чаи на COVID-19, кме­тът на Бал­чик из­да­де за­по­вед, с коя­то на­ре­ди да не се до­пус­ка струп­ва­не на хо­ра при про­веж­да­не на сват­бе­ни ри­туа­ли. До ри­туал­на­та за­ла се до­пус­кат са­мо мла­до­жен­ци­те, сви­де­те­ли­те и близ­ки­те на мла­до­жен­ци­те, но броят им не би­ва да над­ви­ша­ва де­сет ду­ши, пи­ше в за­по­вед­та.

В нея още се каз­ва тъж­ни­те ри­туа­ли да се из­вър­шват в най-те­сен се­меен кръг.


ВИЖТЕ ОЩЕ

Оспорвана надпревара се очаква на днешните парламентарни избори в Хърватия

На фона на ново нарастване на случаите на коронавирус гласоподавателите в Хърватия се отправят днес към избирателните секции, за да пуснат своята бюлетина за състава на новия парламент на страната. Очаква се днешният вот да бъде оспорвана надпревара, която може да тласне най-новата членка на Европейския съюз още по-вдясно, отбелязва..

публикувано на 05.07.20 в 12:54

Задържаха над 50 нелегални мигранти край Любимец

Над 50 нелегални мигранти, влезли на територията на България, и превозвани в два микробуса, са задържани при специализирана акция късно снощи край Любимец. Микробусите са били с българска регистрация. По първоначална информация мигрантите са задържани в..

публикувано на 05.07.20 в 11:52

Новите случаи на COVID - 19 във Варна са в семейства

Сред регистрираните 16 новозаразени с COVID-19 за денонощие във Варна има и семейства – съпруг и съпруга, баща и син и други. Повечето са с лека симптоматика. Все повече млади хора са сред заразените напоследък, сочат данните от РЗИ. Двама от новозаразените са посетили питейно заведение.Като основна причина за ръста на заболеваемостта в морската..

публикувано на 05.07.20 в 11:47
Алепу

Борисов: Виновните лица за строежа на Алепу ще си получат наказанието

Това каза пред журналисти в Поморие министър-председателят Бойко Борисов, помолен да коментира строежа на подпорната стена в защитената местност, който предизвика широко обществено недоволство. Има разследване. Като се намерят виновни, те стоят в ареста - министри, заместник-министри. Това е работа на независимата прокуратура, на..

публикувано на 05.07.20 в 11:36

Къде няма вода в неделя?

До 17ч. във Варна без вода остават абонатите, заключени между улиците "Русе", "Преслав", "Девня" и "Александър Дякович".

публикувано на 05.07.20 в 11:32
Световна здравна организация

СЗО прекрати изпитанията на хидроксихлорохин и лопинавир с пациенти, болни от Ковид-19

Световната здравна организация /СЗО/ преустанови изпитанията с антималарийното лекарство хидроксихлорохин и с антиретровирусния препарат лопинавир / ритонавир с пациенти, болни от Ковид-19, съобщиха световните агенции. Те цитират заявление, публикувано на сайта на организацията. Според документа решението е било взето по препоръка на..

публикувано на 05.07.20 в 11:28

Нови 6 736 случая на коронавирус в Русия

През изтеклото денонощие в Русия са регистрирани нови 6 736 заболели от COVID-19, съобщи оперативният щаб за борба с разпространението на вируса. Най-голям е броят на заразените в Москва – 650 човека. Единственото място, където не са регистрирани нови случаи, е Чукотка, съобщи РИА Новости...

публикувано на 05.07.20 в 11:23