Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Номинациите за награди "Варна" за образование бяха утвърдени

Снимка: Общински съвет - Варна

Номинациите за Награда „Варна” за 2021 г. в сферата на науката и висшето образование и в системата на предучилищното и училищното образование бяха приети единодушно днес от Комисията “Наука и образование” към варненския Общински съвет. Деветимата съветници в състава й гласуваха "за" предложенията за индивидуални и лични награди на Експертните съвети, които определиха имената на номинираните сред всички внесени т.г. предложения.

Престижните награди, традиционно се раздават в навечерието на 24-ти май, но м.г., заради пандемията, бяха връчени тържествено в Деня на Варна – 15-ти август.

Все още не е известно дали тази година традицията ще бъде спазена за 24-ти май.

Отбелязано беше, че съставът на Експертните съвети е бил определен със заповед на кмета на община Варна и тях има представител от всички свързани с дейността институции в града. Членовете на Експертната комисия са гласували тайно.

Общинския съветник от БСП Димитър Чутурков предложи на колегите си преди гласуването да се съобразят изцяло с преценката на Експертните съвети, за да не се стига до подмяна в последния момент на имената на номинираните, както се случи вчера. Колегите му се съгласиха с предложението без дебат и единодушно приека предложениет номинации.

Припомняме, че съветниците от Комисията по „Култура и духовно развитие” вчера отхвърлиха предложения от Експертен съвет за голямата Награда „Варна” художника Георги Лечев. По предложение на съветника от ГЕРБ Милена Димова Комисия „Култура и духовно развитие” предложи поета Станислав Пенев за наградата. Решението бе прието с 5 гласа „за”, 1 „против” и 3-ма „въздържал се”. Последната дума ще има Общинският съвет на своята предстояща сесия.

Експертната комисия за присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование, номинира следните личности и колективи:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

доц. д-р Диана Радкова, дм – за изключителен принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести.

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна с изпълнителен директор проф. д-р Силва Андонова - за изключителен професионализъм при организация и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен регион на България.

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р инж. Кристина Близнакова – за подготовката и ръководството на проекта PHENOMENO – единственият научен проект на Европейската комисия по конкурса RIZE, част от програма Хоризонт 2020, с координатор Българска организация Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, одобрен през 2020 г.

Предложение от Съюза на учените – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект „Моделиране на водните потоци в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“.

Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р Антон Грозданов – за монографичен труд „Правен режим на услугите в корабоплаването“ в два тома и за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност в областта на морското право.

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Изследователски екип от Катедра по икономика и управление на здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с ръководител доц. Мария Рохова – за представителството на България в Мрежата за мониторинг на здравните системи и политики и платформата за мониторинг на отговора на здравните системи с кризата с COVID-19 на Европейското бюро на Световната здравна организация, Европейската комисия и Европейската обсерватория за здравни системи и политики.

Предложение от Съюза на учените – Варна.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

проф. д-р арх. Александър Слаев – за монографията му „Планиране на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права на собственост“. Постижения в научноизследователската дейност в областта на архитектурата, териториалното планиране и градоустройството, интегрирането й в преподавателската дейност за издигане на нивото на обучение по архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Научен колектив с ръководител гл. ас. д-р мат. Николай Марков - за разработката „Иновационен метод за генериране на екологически чиста възобновяема енергия от бавнотечащи реки и морски течения“.

Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна.Експертната комисия за присъждане на награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното образование, номинира следните личности и колективи:

І. „Ученик на годината” в областта

на общообразователната подготовка

Теодор Костов – ученик от XII „e“ клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ - Варна.

Ученик, който завършва средното си образование многократно надскочил регионалното и националното ниво в областта на обществените и природните науки. Отдаден на науката и олицетворява идеалите на МГ „Д-р Петър Берон“, вдъхновител на своите съученици.

Александър Габровски – ученик от XII „з“ в Първа езикова гимназия – Варна.

Ученик с богата душевност и ценностна система, личност с нестандартно мислене и интересно виждане за изкуството. Носител на многобройни национални стипендии, награди и отличия от регионални и национални участия.

ІІ. „Ученик на годината” в областта

на професионалната подготовка

Божидар Златанов– ученик от Х клас в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна.

Отличен ученик и спортист, многократно класиран на призови места в европейски, държавни и регионални първенства. Постоянен и целеустремен в своята образователна и спортна подготовка, участник в училищни инициативи и мероприятия.

ІІІ. „Учител на годината” в областта

на предучилищното образование

Мария Пенева - старши учител в Детска градина № 43 „Пинокио“ – Варна.

Педагог с отлична теоретична и практическа подготовка. Учител новатор в обучението от разстояние в електронна среда в условията на пандемия. Автор на учебни помагала и обучителни средства, на статии в научни издания и в националния печат.

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена - няма номинации.

V. „Учител на годината” в областта на основното образование - няма номинации.

VI. „Учител на годината” в областта на средното образование - няма номинации.

VII. „Учител на годината” в областта

на професионалната подготовка

Крум Крумов – учител по лека атлетика в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна.

Дългогодишен преподавател по спорт, който работи целенасочено и мотивиращо със своите ученици. Доказателство за неговите педагогически качества са многобройните върхови постижения на неговите възпитаници на международни и държавни първенства.

VIII. „Колектив на годината” в областта

на предучилищното образование

Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна с директор Мария Узунова

Колектив с утвърден авторитет сред родители и общественост. Екип, който прилага нови интерактивни методи и средства в работата си с децата, STEM – практики, различни програми и проекти. Отличава се с многобройни партньорства с различни институции и организации, с инициативи и изяви на различни нива.

ІХ. „Колектив на годината” в областта

на основно училищно образование и обслужващи звена

Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна с директор Лиляна Лазарова - Янева

Колектив, подпомагащ ежегодно развитието и социалната адаптация на над

1 000 деца със специални образователни потребности и на ресурсно подпомагане. Екип от професионалисти, всеотдаен в работата си, постоянно квалифициращ се и търсещ съвременни средства и методи за работа. Партньорството с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, специалност „Логопедия“, е доказателство за високия професионализъм на работещите в Логопедичния център – част от специалистите са хонорувани преподаватели с готовност да споделят опит и знания със студентите.

Х. „Колектив на годината” в областта

на средно училищно образование и обслужващи звена

Средно училище „Гео Милев“ – Варна с директор Албена Павлова.

В училището работят педагогически специалисти с висока професионална подготовка, със стремеж за постоянно усъвършенстване и постигане на най-високо ниво в работата си с учениците. Екипът се ръководи и работи в посока на изграждане на иновативна и стимулираща образователна среда, среда, ориентирана към ученика, неговите възможности и потенциал. Резултатите са видни чрез успеха на учениците чрез участието им в многобройни национални и международни програми и партньорства. В училището функционира клуб за учителско споделяне, където се обсъждат иновативни практики, казуси и възможности.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Русия възобновява полетите с България

По информация на посолството ни в Москва за България се възстановяват полетите по маршрутите Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с честота от четири полета седмично по всеки маршрут и Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минерални води - Варна, Самара -..

обновено на 19.06.21 в 19:13

Националният музикален фестивал "Фолклорен изгрев" продължава и утре във Варна

17-то издание на Националния музикален фестивал „Фолклорен изгрев“ продължава и на 20 юни във Варна. По традиция той се провежда под патронажа на кмета на район „Младост“ и се осъществява със съдействието на   Община Варна. „Фолклорен изгрев“ е фестивал със състезателен характер за изпълнители от различни възрасти. Най-малките са деца от..

публикувано на 19.06.21 в 18:35

И след дъжда...пак дъжд

През денонощието облачността ще остане променлива, по-често значителна. Утре ще има и краткотрайни, но значително по-слаби в сравнение с изминалите дни, превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб, през нощта от северна четвърт, през деня във вътрешността ще се ориентира от северозапад, по крайбрежието от юг. Минимални температури между 14° и 19°,..

обновено на 19.06.21 в 17:50
Патриарх Неофит

Подобрява се състоянието на Патриарх Неофит

Българският патриарх Неофит е в по-добро здравословно състояние, съобщи Ловчанският митрополит Гавриил. На 17 юни, главата на православната църква беше приет в неврологичното отделение на "Токуда" преди два дни. От Светия синод тогава обявиха, че ще му бъдат направени изследвания, а патриарх Неофит благодари..

публикувано на 19.06.21 в 17:00
Цветелина Пенкова - евродепутат

Събират мнения за бъдещето на Европейския съюз

В рамките на следващите 12 месеца, граждани във всички страни членки на Европейския съюз ще могат да дават идеи, предложения и инициативи, които касаят посоката, в която да се развива съюза. Това съобщи във Варна евродепутатът Цветелина Пенкова. Допитването е съществена част от откриващата се днес – на 19 юни, Конференция за бъдещето на..

публикувано на 19.06.21 в 16:50

Започва приема за второ класиране на първокласниците

От днес - 19 юни, до полунощ на 22 юни, отново е отворена електронната система за приема на първокласници във Варна. Приемат се както нови заявления, така и може да бъде редактирано вече съществуващо в системата, съобщават от община Варна. 415 са свободните места за първокласници, обявени на второ класиране в общинските училища. Свободните..

публикувано на 19.06.21 в 16:05

7 години от наводнението в Аспарухово

Седем години от наводнението в Аспарухово се навършват на днешния 19 юни, при която животът си загубиха 13 души. Само за броени минути тогава - н а 19 юни 2014 година, малко след 19 ч. за броени минути част от квартала потъна под вода. Огромни приливни  вълни от две дерета в "Аспарухово“ заляха и потопиха къщи и улици и предизвикаха бедствие с..

обновено на 19.06.21 в 15:56