Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Населението в Добрич намалява и застарява

Снимка: Мая Щърбанова

Статистиката за демографската ситуация в област Добрич през 2023 г. показва продължаваща тенденция за намаляване и застаряване на населението. Намалява броят на новородените деца, както и на сключените граждански бракове. Положителни статистически данни се наблюдават по отношение на смъртността, която е над средната за страната, но е по-ниска в сравнение с числата през предходната 2022 г.

Според статистическите данни населението на област Добрич към края на 2023г. е малко над 146 600 души, като намалението от предходната година е с 573 души. Лицата над 65 години са близо 30% от населението, много над средния процент за страната.

Застаряването на населението в област Добрич през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.7 години през 2010 г. нараства до 47.3 години в края на 2023 година.

Рязко е спаднал броят на сключените бракове само за една година, отчитат от статистиката.

Към края на 2023 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В областта има три населени места без население и 15, в които живеят от 1 до 10 души.  

През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 569 души.

Чуйте повече в репортажа на Мая Щърбанова:
<